macOS High Sierra

เปลี่ยนความสว่างของจอภาพของคุณ

คุณสามารถปรับความสว่างของจอภาพได้ด้วยตัวเองหรือโดยอัตโนมัติ

การใช้แป้นฟังก์ชั่นความสว่าง

หากหน้าจอดูสว่างหรือมืดเกินไป คุณสามารถปรับความสว่างของจอแสดงผลของคุณได้

  • ใช้ปุ่มความสว่าง: กดปุ่มเพิ่มความสว่าง หรือปุ่มลดความสว่าง (หรือใช้ Control Strip)

ปรับความสว่างอัตโนมัติ

ปรับความสว่างแบบกำหนดเอง

  • เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก จอแสดงผล จากนั้นคลิก การแสดงผล

    เปิดบานหน้าต่าง จอแสดงผล ให้ฉัน

    ลากแถบเลื่อนความสว่างเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผลของคุณ

    คุณยังอาจเห็นแถบเลื่อนความต่างระดับสีที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับความต่างระดับสีของจอแสดงผลได้ด้วย โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของจอแสดงผลที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ

ตั้งค่าความสว่างจากแถบเมนู

บนคอมพิวเตอร์แบบพกพารุ่นใหม่ๆ บางรุ่น คุณจะสามารถปรับการใช้งานแบตเตอรี่ให้เหมาะสมได้โดยตั้งค่าความสว่างจอภาพให้อยู่ที่ประมาณ 75%คุณจะเห็นตัวเลือกนี้ในแถบเมนูเมื่อตั้งค่าระดับของความสว่างของจอภาพให้อยู่ในระดับที่ใช้พลังงานมากเท่านั้น

  • คลิกไอคอนแบตเตอรี่ ในแถบเมนู แล้วคลิก ความสว่างจอภาพ

หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นไอคอนแบตเตอรี่ในแถบเมนู คุณจะต้องแสดงสถานะแบตเตอรี่

คุณไม่สามารถปรับความสว่างของจอแสดงผล Apple รุ่นเก่าบางรุ่นใน OS X v10.10 ขึ้นไป แถบเลื่อนปรับความสว่างอาจไม่ปรากฏในบานหน้าต่างจอแสดงผลของการตั้งค่าจอแสดงผลอีกต่อไป

สำหรับข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่างของจอแสดงผลของคุณ ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับจอแสดงผลของคุณ