macOS High Sierra

หากคุณพบปัญหาในการเขียนดิสก์

ถ้าคุณพบความยากลำบากในการสร้างแผ่น DVD หรือแผ่น CD ของคุณเอง ให้ลองทำตามคำแนะนำนี้

  • ดูให้แน่ใจว่า Mac ของคุณมีอุปกรณ์ที่ถูกต้องสำหรับการบันทึกข้อมูลลงบนดิสก์ตรวจสอบส่วนการเขียนดิสก์ของข้อมูลระบบเพื่อค้นหาว่า Mac ของคุณสามารถเขียนดิสก์ประเภทใดได้

    เปิด ข้อมูลระบบ ให้ฉัน

  • ถ้าคุณกำลังใช้แอพเพื่อสร้างดิสก์กำหนดเอง ให้ตรวจสอบวิธีใช้แอพสำหรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม

  • ตรวจสอบพื้นที่ว่างที่ใช้งานได้บนดิสก์เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะใส่พอดีในการดูพื้นที่ว่าง ให้เลือกดิสก์ จากนั้นเลือก ไฟล์ > ดูข้อมูลคุณอาจจำเป็นต้องตัดบางรายการออกหรือเปลี่ยนขนาดหรือคุณภาพของรายการเพื่อลดขนาดไฟล์

  • พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ภายในของคอมพิวเตอร์คุณใช้ในระหว่างที่เขียนดิสก์: 700 MB สำหรับใช้เขียนแผ่น CD 4 GB สำหรับใช้เขียนแผ่น DVD และ 8 GB สำหรับใช้เขียนแผ่น DVD สองชั้นในการตรวจสอบพื้นที่ว่าง ให้เปิด ยูทิลิตี้ดิสก์ คลิกที่ดิสก์ของคุณ (โดยปกติชื่อ Macintosh HD) จากนั้นคลิก ข้อมูล

    เปิดยูทิลิตี้ดิสก์ให้ฉัน

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนดิสก์บน เว็บไซต์สนับสนุน Apple