macOS High Sierra

ถ้าแอพที่เปิดขึ้นมาผิดตอนคุณใส่แผ่น CD หรือแผ่น DVD

ถ้าแอพเปิดขึ้นมาไม่ถูกต้องเมื่อคุณใส่แผ่น CD หรือแผ่น DVD ลงไป คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าในการตั้งค่าแผ่น CD และแผ่น DVD หรือในการตั้งค่าของแอพที่เปิดขึ้นมานอกจากนั้น แผ่น CD หรือแผ่น DVD ที่คุณใส่เข้าไปอาจไม่ใช่ประเภทตามที่คุณคิด

  • เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิกแผ่น CD และแผ่น DVD จากนั้นใช้เมนูป๊อปอัพในการเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณใส่ดิสก์ คุณสามารถเลือกเปิด Finder เปิดแอพอื่น หรือทำการกระทำอื่นได้(ถ้าคุณไม่มีไดรฟ์ออปติคอลที่มากับหรืออยู่ภายใน Mac ของคุณ การตั้งค่าแผ่น CD และแผ่น DVD จะไม่มีให้ใช้)

    เปิดการตั้งค่าแผ่น CD และแผ่น DVDให้ฉัน

  • แอพอื่น เช่น iTunes อาจจะเปลี่ยนการกระทำที่ทำเมื่อคุณใส่ดิสก์ ให้ดูที่วิธีใช้ของแอพสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • ดิสก์ที่คุณใส่อาจไม่ใช่ประเภทแผ่นดิสก์ตามที่คุณคิดตัวอย่างเช่น แอพอาจไม่พิจารณาแผ่น CD ที่ใส่ไฟล์ MP3 ว่าเป็นแผ่น CD เสียง ถ้าคุณสร้างดิสก์ใน Finder แทนที่จะเป็นใน iTunes