macOS High Sierra

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

ในหลายแอพของ macOS ระบบจะตรวจสอบการสะกดคำในระหว่างที่คุณพิมพ์และจะแก้ไขข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติคุณสามารถปิดคุณสมบัตินี้และใช้ตัวเลือกอื่นในขณะพิมพ์อีเมล ข้อความหรือเอกสาร

ใช้การแก้ไขโดยอัตโนมัติ

เมื่อการสะกดได้ตรวจสอบ คำที่สะกดผิดจะขีดเส้นใต้สีแดงไว้และคำเสนอให้แก้จะปรากฏ

 • ตอบรับการแนะนำถ้าคำแนะนำมีเพียงคำเดียวให้พิมพ์ต่อไปเพื่อให้แก้คำโดยอัตโนมัติถ้าคำแนะนำปรากฏมากกว่าหนึ่งคำให้เลือกหนึ่งคำ

 • เพิกเฉยคำแนะนำกดปุ่ม Escape จากนั้นพิมพ์ต่อไป

 • การเลิกทำการแก้ไขโดยอัตโนมัติคำแก้ไขโดยอัตโนมัติจะขีดเส้นใต้สีน้ำเงินไว้ชั่วครู่ในการแปลงการสะกดกลับไปเป็นต้นฉบับของคุณ ให้ใส่จุดแทรกหลังคำเพื่อแสดงการสะกดต้นฉบับจากนั้นเลือกการสะกดของคุณคุณยังสามารถกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คำเพื่อแสดงการสะกดของคุณ จากนั้นก็เลือกคำได้

หมายเหตุ: หากต้องการให้คำแรกของประโยคและคำวิสามานยนาม (เช่น California หรือ Tim) ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณป้อน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ทำให้คำขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่โดยอัตโนมัติ” ในบานหน้าต่างข้อความของการตั้งค่าแป้นพิมพ์

การปิดการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

 • สำหรับแอพเฉพาะในแอพ ให้เลือก แก้ไข > การสะกดและไวยากรณ์ > แก้ไขการสะกดโดยอัตโนมัติ (หากไม่แสดงเครื่องหมายถูกแสดงว่าปิดอยู่)

 • สำหรับแอพทั้งหมดให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ คลิก ข้อความ จากนั้นยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "แก้ไขการสะกดโดยอัตโนมัติ"

  เปิดบานหน้าต่างข้อความให้ฉัน

ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

 • ตรวจสอบการสะกดคำเลือก แก้ไข > การสะกดและไวยากรณ์ > ตรวจสอบเอกสารเดี๋ยวนี้ข้อผิดพลาดแรกจะถูกไฮไลท์ในการแสดงข้อผิดพลาดถัดไป ให้กด Command-semicolon (;)ในการดูการสะกดที่แนะนำสำหรับคำ ให้กด Control แล้วคลิกที่คำ

 • ตรวจสอบไวยากรณ์เลือก แก้ไข > การสะกดและไวยากรณ์ > ตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยการสะกดคำ (หากมีเครื่องหมายถูกจะแสดงว่าเปิดอยู่)ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์จะมีการขีดเส้นใต้เป็นสีเขียวเลื่อนตัวชี้ไปที่คำขีดเส้นใต้เพื่อดูคำอธิบายของปัญหา

 • เพิกเฉยคำที่สะกดผิดกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คำ จากนั้นเลือก ไม่สนใจการสะกดคำจะถูกเพิกเฉย หากเกิดขึ้นอีกครั้งในเอกสาร แต่จะมีการไฮไลท์หากปรากฏในเอกสารอื่น

 • เพิ่มคำลงในพจนานุกรมการสะกดคำ: กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่คำ จากนั้นเลือก เรียนรู้การสะกดคำคำจะไม่ถูกติดธงว่าสะกดผิดในเอกสารใด ๆในการติดธงให้คำที่สะกดผิดอีกครั้ง กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกคำในเอกสาร จากนั้นเลือก แก้ความเข้าใจผิดในการสะกดคำ

ถ้าคุณตรวจสอบเอกสารที่ยาว ใช้หน้าต่างการสะกดและไวยากรณ์อาจจะง่ายกว่าเลือก แก้ไข > การสะกดคำและไวยากรณ์ > แสดงการสะกดคำและไวยากรณ์

หากเมนูแก้ไขของแอพ ไม่มีคำสั่งตัวสะกดหรือไวยากรณ์ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าหรือเมนูเพื่อดูว่ามีตัวตรวจสอบตัวสะกดของตัวเองหรือไม่