macOS High Sierra

การตั้งค่า App Store

ตั้งค่าวิธีที่ App Store จะอัพเดท Mac และแอพของคุณในการเปิดการตั้งค่า App Store ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก App Store

เปิดการตั้งค่า App Store ให้ฉัน

ตรวจสอบรายการอัพเดทโดยอัตโนมัติ

ให้ Mac ของคุณตรวจสอบรายการอัพเดทโดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดรายการอัพเดทใหม่ล่าสุดที่พร้อมให้ใช้อยู่เบื้องหลัง

ให้ Mac ของคุณดาวน์โหลดการอัพเดทโดยไม่ต้องถามคุณ

ติดตั้งรายการอัพเดทแอพ

ให้ Mac ของคุณติดตั้งรายการอัพเดทแอพ โดยอัตโนมัติ

ติดตั้งรายการอัพเดท macOS

ให้ Mac ของคุณติดตั้งรายการอัพเดทของ macOS โดยอัตโนมัติ

ติดตั้งไฟล์ข้อมูลระบบและรายการอัพเดทความปลอดภัย

ให้ Mac ของคุณติดตั้งไฟล์ระบบและการอัพเดทความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดแอพที่ซื้อบน Mac เครื่องอื่นโดยอัตโนมัติ

ให้ Mac ของคุณดาวน์โหลดแอพที่คุณซื้อจาก Mac App Store ในคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Mac App Store ด้วย Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้ซื้อแอพ

แสดงการอัพเดทหรือตรวจหาการอัพเดทใหม่ตอนนี้

คลิกแสดงรายการอัพเดทเพื่อดูรายการอัพเดทที่มีให้ใช้งานได้ใน Mac App Store

คลิก ตรวจหาการอัพเดทใหม่ตอนนี้ เพื่อตรวจหาการอัพเดท

การซื้อและการซื้อภายในแอพ

ตั้งค่าให้ Mac ของคุณถามรหัสผ่านเมื่อซื้อภายในแอพเสมอ หรืออนุญาตให้ซื้อได้ภายใน 15 นาทีหลังป้อนรหัสผ่านแล้วจึงจะขอให้ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง

รายการดาวน์โหลดฟรี

เลือกว่า Mac ของคุณจะขอให้ป้อนรหัสผ่านในการรับรายการดาวน์โหลดฟรีหรือไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ App Store ให้ดูที่ค้นหา ซื้อ และดาวน์โหลดแอพ