macOS High Sierra

การจัดแนวและปรับขนาดไอคอน

คุณสามารถปรับการจัดแนว ขนาด และทำป้ายชื่อของไอคอนบนเดสก์ท็อปหรือหน้าต่าง Finder ได้หากต้องการเปลี่ยนไอคอนที่คุณมองเห็นไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้ดู การสร้างงไอคอนแบบกำหนดสำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์

บนเดสก์ท็อป

กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่เดสก์ท็อปจากนั้น ปฏิบัติตามวิธีการใดๆ ดังต่อไปนี้:

  • จัดแนวไอคอนอีกครั้งแบบรวดเร็ว: เลือกจัดให้เป็นระเบียบ

    หากคุณไม่เห็นจัดให้เป็นระเบียบ นั่นเป็นเพราะคุณได้ตั้งค่าให้ไอคอนของคุณจัดเรียงโดยอัตโนมัติในการดูตัวเลือกจัดให้เป็นระเบียบ ให้เลือก จัดเรียงตาม จากนั้นเลือก ไม่มี

  • จัดแนวและจัดเรียงไอคอนครั้งเดียว: เลือกจัดให้เป็นระเบียบตาม จากนั้นเลือกตัวเลือก

    หากคุณไม่เห็นจัดให้เป็นระเบียบโดย นั่นเป็นเพราะคุณได้ตั้งค่าให้ไอคอนของคุณจัดเรียงโดยอัตโนมัติในการดูตัวเลือกจัดให้เป็นระเบียบ ให้เลือก จัดเรียงตาม จากนั้นเลือก ไม่มี

  • ให้ไอคอนจัดแนวและจัดเรียงโดยอัตโนมัติ: เลือกจัดเรียงตาม จากนั้นเลือกตัวเลือก

  • เปลี่ยนขนาดไอคอน ระยะห่างช่องตาราง (พื้นที่ระหว่างไอคอน) ขนาดข้อความ และอื่นๆเลือกแสดงตัวเลือกมุมมอง จากนั้นใช้ตัวควบคุมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

ในหน้าต่าง Finder

  1. เปิดหน้าต่าง Finder จากนั้นเปิดโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. เลือก มุมมอง > แสดงตัวเลือกมุมมอง จากนั้นเลือกตามที่คุณต้องการตัวอย่างเช่น คลิกเมนูป๊อปอัพจัดเรียงตาม แล้วเลือก วันที่แก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีการดูรายการต่าง ๆ ในหน้าต่าง Finder