macOS High Sierra

ใช้อิโมจิและสัญลักษณ์

ใช้หน้าต่างแสดงอักขระเพื่อป้อนอิโมจิ สัญลักษณ์ ตัวอักษรที่เน้นเสียง และอักขระจากภาษาอื่นลงในเอกสารของคุณ

ตัวดูอักขระจะแสดงอิโมจิและสัญลักษณ์
 • เปิดตัวแสดงอักขระ: ในเอกสาร ให้เลือก แก้ไข > อิโมจิและสัญลักษณ์ หรือกด Control-Command-Space

  หากคุณเคยใช้ตัวแสดงอักขระมาก่อน หรือได้ตั้งค่าตัวเลือกในการตั้งค่าแป้นพิมพ์ให้แสดงในเมนูป้อนเข้า คุณจะยังสามารถเปิดจากเมนูป้อนเข้านั้นได้อีกด้วย

  หากต้องการเปิดการตั้งค่าแป้นพิมพ์ ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก แป้นพิมพ์

  เปิดบานหน้าต่างแป้นพิมพ์ให้ฉัน

 • ขยายหรือย่อตัวแสดงอักขระ: คลิกปุ่มขยายหรือปุ่มยุบ ตรงมุมขวาบนของตัวแสดงคุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนไปที่ด้านบนสุดของตัวแสดง

 • เลือกดูอักขระและสัญลักษณ์: คลิกปุ่มต่างๆ ที่อยู่ตามด้านล่างสุดของตัวแสดง (หากยุบรายการไว้อยู่) หรือตามขอบซ้ายของตัวแสดง (หากขยายรายการออกแล้ว)เมื่อตัวแสดงขยายออก หมวดหมู่เพิ่มเติมจะปรากฏ

  หากคุณไม่เห็นอักขระหรือสัญลักษณ์ ให้ลองค้นหาจากชื่อ Unicode (เช่น เครื่องหมายคำถาม) หรือรหัส (เช่น U+003F)

  สำหรับอิโมจิบางตัว เช่น อิโมจิรูปผู้คน คุณจะสามารถกดอิโมจิค้างไว้เพื่อดูแบบต่างๆ ของอิโมจิตัวนั้นๆ ได้

 • แทรกอักขระหรือสัญลักษณ์ลงในเอกสาร: วางจุดแทรกลงในเอกสารในตำแหน่งที่คุณต้องการให้รายการปรากฏ จากนั้นคลิกรายการในตัวแสดงหากตัวแสดงขยายออก ให้คลิกสองครั้งที่รายการ

  เคล็ดลับ: เมื่อขยายหน้าต่างแสดงอักขระแล้ว คุณจะสามารถเพิ่มอักขระได้ครั้งละหลายๆ ตัว

  หาก Mac ของคุณมี Touch Bar คุณสามารถแตะ ไอคอนอิโมจิ แล้วแตะอิโมจิเพื่อเพิ่มไปที่เอกสารของคุณได้

 • ทำให้สัญลักษณ์หรืออักขระเป็นรายการโปรด: ขยายตัวแสดง เลือกรายการ จากนั้นคลิก เพิ่มไปยังรายการโปรดหรือลากรายการลงในรายการโปรด (หากแสดง) ในแถบข้าง

 • ปรับแต่งตัวแสดงอักขระด้วยตัวเอง: ขยายตัวแสดง แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพการกระทำ คุณสามารถทำสัญลักษณ์ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นในการเปลี่ยนหมวดหมู่ที่แสดงในตัวแสดง เลือก กำหนดรายการเอง เลือกหรือยกเลิกหมวดหมู่ จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

หากแอพไม่ใช้ Unicode ซึ่งเป็นชุดอักขระสากลที่ใช้งานได้กับภาษาเป็นส่วนใหญ่ คุณอาจไม่สามารถพิมพ์อักขระพิเศษและสัญลักษณ์บางตัวได้ลองแทรกอักขระอื่นหรือใช้แอพอื่น