macOS High Sierra

ในแถบเมนูมีอะไรบ้าง

แถบเมนูเรียงกันอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอใช้เมนูและไอคอนในแถบเมนูในการเลือกคำสั่ง ทำงานต่าง ๆ และตรวจสองสถานะ

แถบเมนูทางด้านซ้ายคือเมนู Apple และเมนูแอพทางด้านขวาคือเมนูแสดงสถานะ และ ไอคอน Spotlight ไอคอน Siri และไอคอนศูนย์การแจ้งเตือน

คุณสามารถตั้งตัวเลือกใน การตั้งค่าทั่วไป ให้ซ่อนแถบเมนูโดยอัตโนมัติได้ หลังจากนั้นแถบเมนูจะแสดงเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปที่ด้านบนสุดของหน้าจอเท่านั้น

เมนู Apple

เมนู Apple จะปรากฏที่มุมซ้ายบนสุดของหน้าจอและประกอบด้วยคำสั่งของสิ่งต่างๆ ที่คุณทำบ่อยๆ เช่น อัพเดทแอพ เปิดการตั้งค่าระบบ ล็อคหน้าจอของคุณ หรือปิดเครื่อง Mac ของคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู อะไรอยู่ในเมนู Apple

เมนูแอพพลิเคชั่น

เมนูแอพจะอยู่ถัดจากเมนู Appleชื่อของแอพที่คุณใช้อยู่จะแสดงเป็นตัวหนา ตามด้วยเมนูอื่นๆ โดยมักจะมีชื่อมาตรฐานต่างๆ เช่น ไฟล์ แก้ไข รูปแบบ หรือหน้าต่างแต่ละแอพจะมีเมนูวิธีใช้เพื่อทำให้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอพได้อย่างง่ายดายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้วิธีใช้ในตัวบน Mac ของคุณ

เมนูแอพ

แต่ละแอพประกอบด้วยคำสั่ง โดยคำสั่งหลายคำสั่งมีให้ใช้งานในแอพส่วนมากตัวอย่างเช่น คำสั่ง เปิด มักจะอยู่ในเมนูไฟล์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในคำสั่งเมนู ให้ดูอะไรคือสัญลักษณ์เหล่านั้นที่แสดงในเมนู

เมนูแสดงสถานะ

ไปทางด้านขวาสุดของแถบเมนูคือเมนูแสดงสถานะ ซึ่งตามปกติจะแสดงโดยใช้ไอคอน ใช้เมนูเหล่านี้ในการตรวจสอบสถานะของ Mac ของคุณหรือเข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น เปิดหรือปิด Wi-Fi หรือตรวจสอบกำลังไฟของแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างรวดเร็ว

เมนูแสดงสถานะ

คุณสามารถเพิ่มเมนูแสดงสถานะได้ เช่น ตัวแสดงอิโมจิหรือไอคอนควบคุมความดังคุณยังสามารถเพิ่มเมนูแสดงสถานะสำหรับแอพบางตัวเมื่อคุณติดตั้งแอพได้อีกด้วย

หากต้องการจัดเรียงไอคอนเมนูสถานะอีกครั้ง ให้กดปุ่ม Command ค้างไว้ในขณะที่ลากไอคอนหากต้องการลบไอคอน ให้กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วลากไอคอนออกจากแถบเมนู

Spotlight

คลิกไอคอน Spotlight ที่อยู่หลังจากเมนูแสดงสถานะ เพื่อใช้ Spotlight ในการค้นหารายการต่างๆ บน Mac ของคุณ และอื่นๆ

Siri

หลังจาก Spotlight คือไอคอน Siri ให้คลิกที่ไอคอนเพื่อบอกให้ Siri ทำสิ่งต่างๆ เช่น เปิดไฟล์หรือแอพ หรือค้นหาสิ่งต่างๆ บน Mac ของคุณหรือบนอินเทอร์เน็ตคุณสามารถเก็บผลการค้นหาของ Siri เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอบนเดสก์ท็อปหรือในศูนย์การแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย

ศูนย์การแจ้ง

ที่ปลายขวาสุดของแถบเมนู ให้คลิกไอคอนศูนย์การแจ้งเตือน เพื่อใช้ศูนย์การแจ้งเตือนในการดูรายละเอียดเกี่ยวกับวันของคุณ และตามอ่านการแจ้งเตือนที่คุณพลาดไป