macOS High Sierra

ป้อนในภาษาอื่นด้วยแหล่งป้อนเข้า

ในการพิมพ์ภาษาอื่นโดยไม่มีแป้นพิมพ์ที่ออกแบบมาสำหรับภาษานั้น ให้เพิ่มแหล่งป้อนเข้าสำหรับภาษานั้น จากนั้นสลับไปใช้เมื่อคุณต้องการใช้งานคุณสามารถพิมพ์ภาษาใด ๆ ที่ใช้สคริปต์หรือตัวอักษรเดียวกับแหล่งป้อนเข้าปัจจุบัน

การเพิ่มแหล่งป้อนเข้า

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก แหล่งป้อนเข้า

  เปิดบานหน้าต่างแหล่งป้อนเข้าให้ฉัน

 2. คลิกปุ่มเพิ่ม ค้นหาภาษา (เช่น ฝรั่งเศส) หรือแหล่งข้อมูลเข้า (เช่น การเขียนด้วยลายมือบนแทร็คแพด) แล้วเลือกหนึ่งรายการหรือมากกว่านั้น

 3. คลิกเพิ่ม

หลังจากคุณเพิ่มแหล่งป้อนเข้า ระบบจะเลือกตัวเลือกที่จะแสดงเมนูป้อนเข้าในแถบเมนูโดยอัตโนมัติเมนูข้อมูลขาเข้าให้คุณสลับแหล่งป้อนเข้าตามที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

การสลับระหว่างแหล่งป้อนเข้า

หากต้องการสลับระหว่างแหล่งป้อนเข้า ให้ปฏิบัติตามสิ่งใดๆ ต่อไปนี้:

 • ใช้เมนูป้อนเข้า: คลิก เมนูแหล่งป้อนเข้า ในแถบเมนู แล้วเลือกแหล่งป้อนเข้าหากแหล่งป้อนเข้าเป็นสีจาง แสดงว่าแอพปัจจุบันไม่รองรับ

 • ใช้ปุ่ม Caps Lock: กดปุ่ม Caps Lock เพื่อสลับระหว่างแหล่งป้อนเข้าที่ไม่ใช่แบบละติน (เช่น ภาษาจีนหรือภาษาเกาหลี) และแหล่งป้อนเข้าแบบละติน (เช่น ภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ)

  หากต้องการใช้วิธีนี้ คุณต้องเลือกตัวเลือก “ใช้ Caps Lock เพื่อสลับเป็นและจาก” ในบานหน้าต่างแหล่งป้อนเข้าเลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก แหล่งป้อนเข้า

  เปิดบานหน้าต่างแหล่งป้อนเข้าให้ฉัน

 • ใช้ปุ่มลัดแป้นพิมพ์: กด Option-Control-Space bar เพื่อเลือกแหล่งป้อนเข้าถัดไปในเมนูแหล่งป้อนเข้า หรือ Control-Space เพื่อเลือกแหล่งป้อนเข้าก่อนหน้า

 • ใช้ Touch Bar:ถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar คุณจะสามารถกำหนดค่า Control Strip ได้ด้วยตัวเองโดยเพิ่มปุ่มแหล่งป้อนเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ปรับแต่ง Touch Bar ด้วยตัวเอง

เมื่อคุณเพิ่มแหล่งป้อนเข้า ภาษาเหล่านั้นจะถูกเพิ่มเข้าในรายการภาษาที่ต้องการในการตั้งค่าภาษาและภูมิภาคโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่า Mac ของคุณให้ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งในรายการ

เมื่อคุณเลือกแหล่งป้อนเข้าที่ไม่ตรงกับแป้นพิมพ์ที่คุณมี แป้นที่คุณเห็นและกดบนแป้นพิมพ์ของคุณอาจจะแตกต่างกับตัวอักษรที่แสดงออกมาเมื่อคุณพิมพ์เพื่อดูว่าต้องกดแป้นอะไร ให้ใช้ตัวแสดงแป้นพิมพ์

เคล็ดลับ: ในการดูเค้าโครงแป้นพิมพ์ในการตั้งค่าแหล่งป้อนเข้าอย่างรวดเร็ว ให้เลือกภาษาทางซ้าย แล้วกดปุ่ม Shift, Control, Option หรือ Command แล้วดูการเปลี่ยนแปลงของแป้นพิมพ์ทางขวา