macOS High Sierra

เลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณใส่แผ่น CD หรือแผ่น DVD ลงไป

ถ้า Mac ของคุณมีไดรฟ์ออปติคอลในตัว หรือคุณเชื่อมต่อกับไดรฟ์ออปติคอลภายนอก (ตัวอย่างเช่น Apple USB SuperDrive) คุณสามารถเลือกการตอบสนองของ Mac ของคุณที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใส่แผ่น CD หรือแผ่น DVD แต่ละประเภทลงไปได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพ เปิดขึ้นทุกครั้งที่คุณใส่แผ่น CD รูปภาพลงไป หรือให้สคริปต์ของ AppleScript ซึ่งจะสำรองข้อมูลเอกสารที่สำคัญของคุณใช้งานทุกครั้งที่คุณใส่แผ่น DVD เปล่า

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก แผ่น CD และแผ่น DVD(ถ้าคุณไม่มีไดรฟ์ออปติคอลที่มากับหรือเชื่อมต่ออยู่กับ Mac ของคุณ จะไม่มีการตั้งค่าแผ่น CD และแผ่น DVD ให้ใช้งานได้)

    เปิดการตั้งค่าแผ่น CD และแผ่น DVDให้ฉัน

  2. ใช้เมนูป๊อปอัพเพื่อเลือกการกระทำสำหรับประเภทแผ่นดิสก์ที่ใส่ลงไป

บางแอพสามารถเริ่มประมวลผลแผ่นดิสก์ที่ใส่โดยทันทีตัวอย่างเช่น iTunes จะสามารถนำเข้าเพลงจากแผ่น CD เพลงได้ทันทีและเครื่องเล่น DVD จะสามารถเล่นวิดีโอได้ทันทีในการหาวิธีตั้งค่าแอพให้เริ่มประมวลผลดิสก์ในทันที ให้ดูที่วิธีใช้ของแอพ