macOS High Sierra

การใช้สีในเอกสาร

ในแอพส่วนใหญ่ของ macOS คุณสามารถใช้หน้าต่างสี (หรือใช้ค่าควบคุมสีใน Touch Bar) เพื่อเปลี่ยนสีของข้อความและวัตถุในเอกสารได้คุณยังสามารถกำหนดโปรไฟล์สีให้กับเอกสาร เพื่อดูให้แน่ใจว่าสีที่คุณเห็นบนหน้าจอคือสีที่ใช้เมื่อพิมพ์หรือแสดงเอกสารในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

หน้าต่างสีจะแสดงปุ่มต่างๆ สำหรับตัวเลื่อนสี จานสี และสีไม้ในแถบเครื่องมือและวงล้อสี
  1. ในเอกสาร ให้เปิดหน้าต่างสีโดยเลือก รูปแบบ > แสดงสี หรือ รูปแบบ > แบบอักษร > แสดงสี

    ในบางแอพ คุณสามารถคลิกปุ่มในแถบเครื่องมือของแอพ หรือบานหน้าต่างการตั้งค่า

  2. ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

    • เลือกสีสำหรับข้อความหรือวัตถุที่เลือก: คลิกปุ่มวงล้อสี ตัวเลื่อน หลุมสี รูปภาพ หรือสีไม้ ตรงด้านบนสุดของหน้าต่าง แล้วคลิกสีคุณสามารถระบุสีแบบละเอียดมากขึ้นได้โดยใช้ตัวเลื่อนหรือป้อนค่า

    • บันทึกสีเพื่อใช้ีอีกครั้ง: ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง ให้ลากสีจากช่องสีบนด้านซ้ายไปที่ช่องว่างบนด้านขวาในการเอาสีออก ให้ลากช่องว่าง (สีขาว) จากช่องสีไปที่สีที่คุณต้องการเอาออกหากคุณต้องการสีเพิ่มเติม ให้ทำให้หน้าต่างสีกว้างขึ้น

    • กำหนดโปรไฟล์สี: คลิกปุ่มตัวเลื่อนสี จากนั้นเลือกตัวเลื่อน (เช่น ตัวเลื่อน CMYK) จากเมนูป๊ิอปอัพหากจำเป็น ให้ปรับสีโดยใช้ตัวเลื่อนหรือป้อนค่าจากนั้นคลิกปุ่มการตั้งค่าโปรไฟล์สี ที่อยู่ถัดจากเมนูป๊อปอัพเพื่อเลือกโปรไฟล์

หากสีของเอกสารของคุณดูไม่ถูกต้องหลังจากกำหนดโปรไฟล์แล้ว อาจเป็นไปได้ว่าแอพที่คุณใช้อยู่ไม่รู้จักโปรไฟล์สีลองกำหนดเวอร์ชั่นทั่วไปของโปรไฟล์

คุณสามารถสร้างโปรไฟล์สีกำหนดเองของคุณได้โดยใช้ยูทิลิตี้ ColorSync

เปิดยูทิลิตี้ ColorSync ให้ฉัน