macOS High Sierra

การตั้งค่า Dock

ใช้การตั้งค่าระบบ Dock เพื่อเปลี่ยนขนาดไอคอนใน Dock เปลี่ยนตำแหน่งหรือซ่อน Dock และอื่นๆ อีกมากมาย

หากต้องการเปิดการตั้งค่าเหล่านี้ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Dock

เปิดการตั้งค่า Dock ให้ฉัน

ขนาด

ลากตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยนขนาด Dock

การขยาย

ขยายไอคอนเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ไปเหนือไอคอนนั้นลากแถบเลื่อนเพื่อเลือกขนาดการขยาย

ตำแหน่งบนหน้าจอ

เลือกเพื่อระบุ Dock ตามขอบซ้าย ขอบล่างสุด หรือขอบขวาของหน้าจอ

ย่อหน้าต่างลงโดยใช้

เลือกลักษณะพิเศษที่ใช้เมื่อคุณย่อขนาดหน้าต่างให้เล็กที่สุด

ต้องการแถบเมื่อเปิดเอกสารอยู่

เลือก เมื่อคุณต้องการเอกสารเพื่อเปิดในแถบ (แทนที่หน้าต่างใหม่):เมื่อคุณกำลังทำงานแบบเต็มหน้าจอหรือกำหนดเองเท่านั้นเสมอ (เมื่อคุณเปิดเอกสารโดยวิธีนั้น)

คลิกสองครั้งที่แถบชื่อเรื่องของหน้าต่างเพื่อ

ย่อ:ย่อหน้าต่างแอพลงในพื้นที่ตรงส่วนท้ายของ Dock

ซูม:ขยายหน้าต่างให้เต็มพื้นที่ระหว่าง Dock และแถบเมนูหาก Dock อยู่ที่ด้านข้างของหน้าจอของคุณ หน้าต่างจะเติมที่ว่างที่ใต้แถบเมนูและที่ด้านข้างของ Dock

ย่อหน้าต่างลงในไอคอนแอพพลิเคชั่น

ย่อหน้าต่างแอพลงในไอคอนแอพใน Dockหากไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ หน้าต่างจะย่อลงในพื้นที่บริเวณส่วนท้ายของ the Dock

ทำให้แอพพลิเคชั่นที่เปิดใช้งานเคลื่อนไหว

ทำให้ไอคอนเด้งเมื่อคุณเปิดแอพ

ซ่อนและแสดง Dock โดยอัตโนมัติ

ซ่อน Dock เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานหากต้องการดู Dock ที่ซ่อนอยู่ ให้เลื่อนตัวชี้ไปที่ขอบของหน้าจอด้านที่มี Dock อยู่

แสดงตัวแสดงสถานะสำหรับแอพที่เปิดอยู่

แสดงจุดสีดำขนาดเล็กด้านล่างไอคอนของแอพใน Dock เมื่อแอพนั้นเปิดอยู่