macOS High Sierra

การปรับเทียบจอแสดงผลของคุณ

สีที่คุณเห็นบนจอแสดงผลสามารถเปลี่ยนได้โดยหลายปัจจัย เช่น แสงแวดล้อม ตำแหน่งและองศาของจอแสดงผล และอายุของจอแสดงผลในการปรับให้เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณสามารถปรับจอแสดงผลของคุณให้แสดงสีอย่างแม่นยำได้โดยใช้ตัวช่วยเหลือการปรับเทียบจอแสดงผล

ปรับเทียบจอแสดงผลของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าแสดงสีอย่างแม่นยำ

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก จอแสดงผล จากนั้นคลิก สี

    เปิดบานหน้าต่าง สี ให้ฉัน

  2. คลิก ปรับเทียบ

    ตัวช่วยเหลือการปรับเทียบจอแสดงผลจะแนะนำคุณในการปรับเทียบจอแสดงผล จากนั้นจะสร้างโปรไฟล์สีที่ปรับเทียบแล้ว

    เมื่อโปรไฟล์จอแสดงผลพร้อม จอแสดงผลจะถูกกำหนดเป็นโปรไฟล์สีของจอแสดงผลของคุณ

จอแสดงผลบางชิ้นอาจมีคุณสมบัติการปรับสีให้แม่นยำหรือการปรับเทียบเพิ่มเติมอยู่ในตัวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือที่มาพร้อมกับจอแสดงผลของคุณ