macOS High Sierra

เกี่ยวกับรหัสผ่านพวงกุญแจของคุณ

รหัสผ่านพวงกุญแจของคุณจะช่วยให้คุณรับรองความถูกต้องของแอพและบริการที่จัดเก็บไว้ในการเข้าถึงพวงกุญแจได้โดยอัตโนมัติเมื่อสร้างผู้ใช้ขึ้น รหัสผ่านพวงกุญแจจะุถูกตั้งค่าให้ตรงกับรหัสผ่านการเข้าสู่ระบของผู้ใช้นั้น

เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบในการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่ม รหัสผ่านพวงกุญแจจะถูกอัพเดทโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกัน

หากรหัสผ่านพวงกุญแจไม่ตรงกับรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ คุณต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล็อคพวงกุญแจด้วย

รหัสผ่านพวงกุญแจใช้งานได้กับบัญชีผู้ใช้เท่านั้นโดยไม่สามารถใช้ได้กับผู้ดูแลระบบถ้าผู้ดูแลระบบเป็นผู้เปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบ รหัสผ่านพวงกุญแจจะไม่เปลี่ยนไปด้วยผู้ใช้จะถูกขอให้ตั้งรหัสผ่านพวงกุญแจใหม่ในระหว่างการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไปหากรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบรีเซ็ตเพราะผู้ใช้ลืมรหัสผ่านเก่า คีย์ รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ในพวงกุญแจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ และผู้ใช้จำเป็นต้องสร้างพวงกุญแจใหม่

เปิดการเข้าถึงพวงกุญแจให้ฉัน