macOS High Sierra

สร้างและเอานามแฝงออก

ในการทำให้การค้นหาไฟล์ โฟลเดอร์ แอพ หรือดิสก์ง่ายขึ้น คุณสามารถสร้าง นามแฝง และวางนามแฝงไว้ในตำแหน่งที่ค้นหาง่ายเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่นามแฝง รายการต้นฉบับจะเปิดขึ้น

การสร้างนามแฝง

 • เลือกรายการ จากนั้นเลือกไฟล์ > สร้างนามแฝง หรือกด Command–L

  คุณสามารถสร้างนามแฝงได้มากตามที่คุณต้องการสำหรับหนึ่งรายการ จากนั้น ย้าย นามแฝงไปยังโฟลเดอร์ต่าง ๆ หรือเดสก์ท็อปได้

 • กด Option-Command ขณะที่คุณลากรายการต้นฉบับไปที่โฟลเดอร์อื่นหรือไปยังเดสก์ท็อปเพื่อสร้างนามแฝงและย้ายรายการไปพร้อมกันในขั้นตอนเดียว

การเพิ่มนามแฝงในแถบข้าง Finder หรือ Dock

รายการที่คุณเห็นใน แถบข้าง Finder และ Dock คือ นามแฝงตัวอย่างเช่น ในแถบข้าง เอกสารเป็นนามแฝงสำหรับโฟลเดอร์เอกสารที่อยู่ภายใน โฟลเดอร์เริ่มต้น ของคุณคุณสามารถเพิ่มนามแฝงของคุณเองไปยังแถบข้างหรือ Dock ได้

 • เพิ่มนามแฝงของโฟลเดอร์ แอพ หรือดิสก์ไปยังแถบข้าง Finder: ลาก รายการต้นฉบับไปยังส่วนที่ชื่นชอบ

 • เพิ่มนามแฝงของไฟล์ โฟลเดอร์ หรือแอพไปยัง Dock: ลากรายการต้นฉบับไปยัง Dock

  ลากไฟล์และโฟลเดอร์ไปทางด้านขวาของตัวแยกของ Dock แล้วลากแอพไปทางด้านซ้ายหากคุณย้าย Dock ไปทางด้านข้างเดสก์ท็อปของคุณ ให้ลากไฟล์และโฟลเดอร์ด้านล่างตัวแยก และแอพที่อยู่ด้านบน

เอานามแฝงออกจากแถบข้าง Finder หรือ Dock

 • เอานามแฝงออกจากแถบด้านข้าง Finder:ลากรายการออกจากแถบด้านข้างของ Finder จนกว่าคุณจะเห็นสัญลักษณ์เอาออก

 • เอานามแฝงออกจาก Dock:ลากรายการออกจาก Dock จนกว่าคุณจะเห็นคำว่า เอาออก

  หากคุณเอารายการออกจากแถบข้างหรือ Dock เฉพาะนามแฝงเท่านั้นที่ถูกเอาออกรายการต้นฉบับจะไม่ถูกเอาออกจาก Mac ของคุณ

ค้นหารายการเดิมสำหรับนามแฝง

 • เลือกนามแฝง จากนั้นเลือกไฟล์ > แสดงต้นฉบับ หรือกด Command–R