macOS High Sierra

การดูดิสก์ อุปกรณ์ iOS และเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อไว้

คุณสามารถดูไอคอนสำหรับฮาร์ดดิสก์ ดิสก์ภายนอก แผ่น CD แผ่น DVD อุปกรณ์ iOS และเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อ แถบด้านข้าง Finder หรือเดสก์ท็อปของคุณได้

  1. ใน Finder ให้เลือก Finder > การตั้งค่า

  2. คลิก ทั่วไป จากนั้นเลือกรายการที่คุณต้องการดูบนเดสก์ท็อป

    ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือก “แผ่น CD แผ่น DVD และ iPod” จากนั้นคุณต้องเชื่อมต่อ iPod ของคุณ ไอคอนของ iPod จึงจะปรากฏบนเดสก์ท็อป

  3. คลิก แถบข้าง จากนั้นเลือกรายการที่คุณต้องการดูในแถบข้าง Sidebar

    บางรายการจะเรียงอยู่ด้านล่างรายการที่แชร์ ส่วนรายการอื่น ๆ จะเรียงอยู่ด้านล่างอุปกรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งการตั้งค่า Finder ให้ดู การตั้งค่า Finder