macOS High Sierra

เปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือชื่อและตำแหน่งของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์เริ่มต้นคือเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้เมื่อหน้าต่างโต้ตอบการพิมพ์เปิดขึ้น

หากคุณเห็น “ไม่ได้เลือกเครื่องพิมพ์” ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ ให้คุณ เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่เครื่องพิมพ์เครื่องแรกที่คุณเพิ่มจะเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น แต่คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเมื่อใดก็ได้

การเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ

 1. เลือก เมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน

  เปิดการตั้งค่าการพิมพ์และการสแกนให้ฉัน

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพ “เครื่องพิมพ์เริ่มต้น“ แล้วเลือกตัวเลือก

  • หากคุณต้องการให้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นเป็นเครื่องเดียวกันเสมอ ให้เลือกเครื่องพิมพ์นั้นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจะไม่เปลี่ยนแปลง แม้หลังจากที่คุณพิมพ์กับเครื่องพิมพ์อื่น

  • หากคุณต้องการให้เครื่องพิมพ์เริ่มต้นเป็นเครื่องพิมพ์ที่คุณพิมพ์ล่าสุด ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้ล่าสุดคอมพิวเตอร์ macOS ของคุณจะจดจำเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้ครั้งล่าสุดในตำแหน่งปัจจุบันของเครือข่ายของคุณตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์ที่คุณใช้ครั้งล่าสุดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ที่ทำงาน

เคล็ดลับ: ในการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรายการเครื่องพิมพ์ของบานหน้าต่างเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน แล้วเลือก “ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้น” จากเมนูทางลัด

การเปลี่ยนชื่อและตำแหน่งของเครื่องพิมพ์

คุณสามารถป้อนชื่อและตำแหน่งสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นข้อมูลนี้จะปรากฏในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน

 1. เลือก เมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน

  เปิดการตั้งค่าการพิมพ์และการสแกนให้ฉัน

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ในรายชื่อที่ด้านซ้าย

 3. คลิกตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม และคลิกทั่วไป

 4. พิมพ์ชื่อและตำแหน่งใหม่ในช่องชื่อและตำแหน่ง

  • ชื่อ: ป้อนชื่อที่มีรายละเอียดสำหรับเครื่องพิมพ์ (ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี)

  • ตำแหน่ง: ป้อนตำแหน่งของเครื่องพิมพ์ (ตัวอย่างเช่น "นอกห้องทำงานของฉัน")

เคล็ดลับ: ในการเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์อย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรายการเครื่องพิมพ์ของบานหน้าต่างเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน แล้วเลือก “เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์” จากเมนูทางลัด ป้อนชื่อและตำแหน่ง แล้วคลิกตกลง