macOS High Sierra

การเปิดแอพและเอกสาร

มีหลายวิธีในการเปิดแอพและเอกสาร

เปิดแอพ

 • ถาม Siri: คลิกไอคอน Siri ใน แถบเมนูแถบเมนู (หรือใช้ Touch Bar) แล้วลองพูดว่า “เปิดรายชื่อ”

 • จาก Dock: คลิกไอคอนแอพใน Dock

 • จาก Launchpad: คลิกไอคอน Launchpad ใน Dock (หรือใช้ Control Strip) แล้วคลิกไอคอนแอพ

 • จาก Spotlight: คลิกไอคอน Spotlight ในแถบเมนู ป้อนชื่อแอพ จากนั้นกด Return

 • จาก Finder: คลิกไอคอน Finder ใน Dock แล้วคลิกแอพพลิเคชั่นใน แถบข้าง Finder จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไอคอนแอพ

 • จากรายการของรายการล่าสุด: เลือก เมนู Apple > รายการล่าสุด จากนั้นเลือกแอพ

เปิดเอกสาร

 • ถาม Siri: คลิกไอคอน Siri ใน แถบเมนูแถบเมนู (หรือใช้ Touch Bar) แล้วลองพูดว่า “เปิดไฟล์ซ่อมครัว”

 • จากแอป: สำหรับบางแอพ กล่องโต้ตอบเปิดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดแอพนั้นหากคุณไม่เห็นกล่องโต้ตอบเปิด ให้เลือก ไฟล์ > เปิดระบุตำแหน่งเอกสาร (คุณอาจต้องคลิกที่ไอคอนแถบข้าง เพื่อดูโฟลเดอร์เพิ่มเติม) จากนั้นเลือกเอกสารแล้วคลิก เปิด

  ในบางแอพ คุณสามารถเปิดเอกสารล่าสุดได้โดยเลือก ไฟล์ > เปิดล่าสุด แล้วเลือกเอกสารนั้น

 • จากเดสก์ท็อป: หากมีไอคอนสำหรับเอกสารนั้นบนเดสก์ท็อป ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอนของเอกสาร

 • จาก Spotlight: คลิกไอคอน Spotlight ใน แถบเมนู ป้อนชื่อเอกสาร จากนั้นคลิกสองครั้งที่เอกสาร

 • จาก Finder: คลิกไอคอน Finder ใน Dockในแถบด้านข้าง Finder ให้คลิกล่าสุด, iCloud Drive, เอกสาร หรือโฟลเดอร์ที่มีเอกสารนั้นอยู่ จากนั้นคลิกสองครั้งที่ไอคอนหรือชื่อของเอกสาร

 • จากรายการของรายการล่าสุด: เลือก เมนู Apple > รายการล่าสุด จากนั้นเลือกเอกสาร

หมายเหตุ: ในการเปิดเอกสารใน iCloud Drive จะต้องเปิดคุณสมบัติ iCloud Driveสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดเก็บเดสก์ท็อปและเอกสารของคุณไว้ใน iCloud Drive