macOS High Sierra

ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์

ไอคอนที่อยู่ถัดจากชื่อของเครื่องพิมพ์ แสดงสถานะของเครื่องพิมพ์ตัวอย่างเช่น เครื่องพิมพ์อาจหยุดการทำงานชั่วคราว ถูกจำกัด หรือไม่พร้อมใช้งาน

ไอคอน

คำอธิบาย

ไอคอนหยุดพัก

เครื่องพิมพ์นี้ถูกสั่งหยุดชั่วคราวเครื่องพิมพ์สามารถหยุดชั่วคราวได้เนื่องจากปัญหาของเครื่องพิมพ์ การสูญเสียของการเชื่อมต่อ หรือผู้ใช้อื่นหากคุณสั่งพิมพ์ คุณจะถูกถามว่าต้องการกลับไปพิมพ์ต่อหรือต้องการคิวงานพิมพ์นี้ไว้เพื่อพิมพ์ภายหลัง

หากคุณคิวงานพิมพ์ไว้ เอกสารของคุณจะรออยู่ในคิวจนกว่าคุณกลับไปพิมพ์ต่อคุณอาจต้องการตัวเลือกนี้หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น

เมื่อคุณกลับสู่การพิมพ์ เอกสารจะพิมพ์โดยอัตโนมัติหากไม่มีปัญหาอื่นใดเกิดขึ้น

ไอคอนล็อค

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านเพื่อใช้เครื่องพิมพ์นี้หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

ไอคอนยกเลิกการเชื่อมต่อ

เครื่องพิมพ์นี้ไม่ได้เปิดหรือไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่อง Mac ของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เสียบสายกับเต้ารับไฟฟ้า เปิดอยู่ และเชื่อมต่อกับพอร์ต USB บนเครื่อง Mac ของคุณหรือเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย WiFi

ไอคอนที่แชร์

เครื่องพิมพ์นี้ตั้งค่าไว้สำหรับแชร์กับผู้ใช้อีกรายหากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อีกรายปิดหรืออยู่ในโหมดพัก เครื่องพิมพ์นี้อาจไม่สามารถใช้ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแชร์แหล่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่ออยู่่ในโหมดพักเครื่อง

ไอคอนข้อผิดพลาด

เครื่องพิมพ์นี้เกิดปัญหาซึ่งคุณจำเป็นต้องแก้ไขตัวอย่างเช่น ปัญหาอาจเป็นที่เครื่องพิมพ์มีกระดาษติด หรือหมึก ผงหมึก หรือกระดาษไม่พอ