macOS High Sierra

ใช้แอพแบบเต็มหน้าจอหรือแบบ Split View

ในหลายๆ แอพ คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากหน้าจอได้ทุกกระเบียดนิ้วโดยการใช้งานแอพแบบเต็มหน้าจอ (แอพจะขยายจนเต็มทั้งหน้าจอ) หรือโดยเปิดแอพตัวที่สองเพื่อใช้แอพทั้งสองแอพแบบแสดงข้างกันในมุมมองแบบแยกคุณจึงสามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ในหน้าต่างได้โดยไม่ถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปที่เดสก์ท็อป

แอพสองแอพที่แสดงเคียงข้างกันใน Split View

แถบเมนูและ Dock สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้งานเดสก์ท็อป แอพอื่นๆ แบบเต็มหน้าจอหรือมุมมองแบบแยก รวมทั้งพื้นที่ว่างใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นได้เพียงแค่ปัดนิ้ว

ใช้แอพแบบเต็มหน้าจอ

แอพบางแอพไม่รองรับมุมมองเต็มหน้าจอ

 1. ตรงมุมซ้ายบนสุดของหน้าต่างแอพ ให้คลิกปุ่มสีเขียวหรือกด Control-Command-F

  ปุ่มที่คลิกเพื่อเข้าสู่มุมมองเต็มหน้าจอ
 2. ในมุมมองเต็มหน้าจอ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดๆ ดังต่อไปนี้:

  • แสดงและซ่อนแถบเมนู: เลื่อนตัวชี้ไปที่หรือออกจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเข้าถึงเมนูต่างๆ ของแอพ

  • แสดงและซ่อน Dock: เลื่อนตัวชี้ไปที่หรือออกจากด้านล่างสุดหรือด้านข้างของหน้าจอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ Dock

  • เลื่อนระหว่างแอพอื่นๆ ในมุมมองเต็มหน้าจอ: ปัดปทางซ้ายหรือขวาบนแทร็คแพดหรือ Magic Mouseสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ใช้ท่าทางแทร็คแพดและเมาส์

 3. ในการหยุดใช้แอพในมุมมองเต็มหน้าจอ ให้เลื่อนตัวชี้ไปที่มุมซ้ายบนสุดของหน้าจอ จากนั้นคลิกปุ่มสีเขียวหรือกด Control-Command-F

  ปุ่มที่คลิกเพื่อออกจากมุมมองเต็มหน้าจอ

เคล็ดลับ: ต้องการให้หน้าต่างใหญ่ขึ้นโดยไม่ใช้มุมมองเต็มหน้าจอหรือไม่ขยายหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่สุดโดยกดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกปุ่มขยายสีเขียว หน้าต่างจะขยายขนาด แต่แถบเมนูและ Dock จะยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เช่นเดิมหากต้องการย้อนกลับไปใช้ขนาดหน้าต่างก่อนหน้า ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มนั้นอีกครั้ง

คุณยังสามารถคลิกสองครั้งที่แถบชื่อของแอพเพื่อขยายหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่สุดได้ด้วยแต่หากต้องการให้ย่อแอพลงไปอยู่ใน Dock แทน คุณก็สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแถบชื่อได้ในการตั้งค่า Dock

การใช้สองแอพในมุมมองแบบแยก

แอพบางแอพไม่รองรับมุมมองแบบแยก

 1. ตรงมุมซ้ายบนสุดของหน้าต่างแอพ ให้คลิกปุ่มสีเขียวค้างไว้ จากนั้นลากหน้าต่างนั้นไปยังด้านที่คุณต้องการแล้วจึงปล่อยปุ่ม

  ปุ่มที่คลิกเพื่อเข้าสู่มุมมองเต็มหน้าจอ
 2. ส่วนหน้าจออีกด้านหนึ่ง ให้คลิกแอพตัวที่สองที่คุณต้องการใช้งาน

 3. ในมุมมองแบบแยก ให้ปฏิบัติตามวิธีใดๆ ดังต่อไปนี้:

  • ปรับขนาดหน้าต่าง: ลากแถบตัวแยกที่อยู่ตรงกลางไปทางซ้ายหรือทางขวา

  • เปลี่ยนด้าน: ใช้แถบเครื่องมือของหน้าต่างเพื่อลากหน้าต่างไปที่ด้านอื่นหากคุณไม่เห็นแถบเครื่องมือ ให้คลิกหน้าต่างนั้น แล้วเลื่อนตัวชี้ไปที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

  • แสดงและซ่อนแถบเมนู: เลื่อนตัวชี้ไปที่หรือออกจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อเข้าถึงเมนูต่างๆ ของแอพ

  • แสดงและซ่อน Dock: เลื่อนตัวชี้ไปที่หรือออกจากด้านล่างสุดหรือด้านข้างของหน้าจอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ Dock

 4. ในการหยุดใช้แอพในมุมมองแบบแยก ให้คลิกหน้าต่างของแอพนั้น แล้วแสดงแถบเมนู จากนั้นคลิกปุ่มสีเขียว ที่มุมซ้ายบนสุดของหน้าต่าง หรือกด Control-Command-F

  แอพที่เหลืออยู่จะขยายจนเต็มหน้าจอและสามารถเข้าถึงได้ในแถบ Spaceหากต้องการหยุดใช้แอพในมุมมองเต็มหน้าจอ ให้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือรูปย่อของแอพในแถบ Space แล้วคลิกปุ่มออก ที่ปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบนสุดของรูปย่อ

เคล็ดลับ: หากคุณใช้งานแอพในมุมมองเต็มหน้าจออยู่แล้ว คุณสามารถเลือกใช้งานอีกแอพหนึ่งในมุมมองแบบแยกได้อย่างรวดเร็วกด Control-ลูกศรขึ้น (หรือใช้สามหรือสี่นิ้วปัดขึ้น) เพื่อเข้าสู่ Mission Control จากนั้นลากหน้าต่างจาก Mission Control ไปไว้บนรูปย่อของแอพเต็มหน้าจอในแถบ Spaceคุณสามารถลากรูปย่อของแอพหนึ่งไปที่รูปย่อของอีกแอพหนึ่งในแถบ Space ได้เช่นกัน