macOS High Sierra

หากคำสั่งการป้อนตามคำบอกไม่ทำงานเมื่อเปิดใช้งานการป้อนวลีสำคัญตามคำบอกอยู่

โดยทั่วไป เมื่อคุณ ใช้การป้อนวลีสำคัญตามคำบอก คุณไม่จำเป็นต้องพูดวลีคำสั่งเมื่อหน้าต่างผลตอบกลับสามารถมองเห็นได้

อย่างไรก็ตาม แอพบางแอพที่กำหนดคำสั่งการป้อนตามคำบอกของแอพเหล่านั้นเอง เช่น แอพหมากรุก จะแสดงหน้าต่างผลตอบกลับแม้แต่ในตอนที่ต้องใช้การป้อนวลีสำคัญตามคำบอก

เมื่อคุณใช้แอพหมากรุก หรือหากแอพของผู้พัฒนาอื่นไม่ดำเนินการคำสั่งการป้อนตามคำบอกได้ตามที่คาดไว้เมื่อเปิดใช้งานวลีการป้อนตามคำบอก ให้พูดวลีที่มีคำสั่ง ตัวอย่างเช่น “Computer, pawn e2 to e4”