macOS High Sierra

เขียนแผ่น CD และแผ่น DVD

ถ้า Mac ของคุณมีไดรฟ์ออปติคอลในตัวหรือคุณเชื่อมต่อไดรฟ์ DVD ภายนอก (ตัวอย่างเช่น Apple USB SuperDrive) คุณจะสามารถเขียนไฟล์ลงในแผ่น CD และแผ่น DVD เพื่อแชร์ไฟล์ของคุณกับเพื่อนๆ ย้ายไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆ หรือสร้างไฟล์ข้อมูลสำรองได้ดิสก์ที่คุณเขียนโดยใช้ Mac ของคุณยังสามารถใช้ได้กับ Windows และคอมพิวเตอร์ประเภทอื่น ๆ ได้

หมายเหตุ: หากต้องการสร้างแผ่น CD และแผ่น DVD ที่มีเสียงและวิดีโอจากคลัง iTunes ของคุณ ให้ใช้ iTunesสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างแผ่น CD และแผ่น DVD ของคุณเอง

 1. ใส่แผ่นดิสก์เปล่าลงในออปติคอลไดรฟ์

  หากคุณเห็นหน้าต่างโต้ตอบ ให้คลิกที่เมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือก เปิด Finder เลือก "ทำให้การกระทำนี้เป็นค่าเริ่มต้น" หากคุณต้องการเปิด Finder ทุกครั้งที่คุณใส่แผ่นดิสก์เปล่าลงไป

  ดิสก์จะปรากฏบนเดสก์ท็อป

 2. คลิกสองครั้งที่ดิสก์เพื่อเปิดหน้าต่างขึ้นมา จากนั้นให้ลากไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเขียนลงในหน้าต่าง

  นามแฝงของไฟล์จะถูกวางไว้ในหน้าต่างดิสก์ไฟล์ต้นฉบับจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายหรือลบออกจากตำแหน่งเดิม

  หมายเหตุ: หากคุณต้องการเขียนไฟล์เดียวกันลงดิสก์หลาย ๆ ครั้ง ให้ใช้โฟลเดอร์เขียนแผ่น

 3. จัดเรียงและตั้งชื่อไฟล์ใหม่

  เมื่อเขียนดิสก์แล้ว รายการในแผ่นดิสก์จะมีชื่อและตำแหน่งเดียวกันกับที่แสดงอยู่ในหน้าต่างดิสก์หลังจากเขียนดิสก์แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้

 4. เลือก ไฟล์ > เขียน [ดิสก์] จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

  ไฟล์ตามนามแฝงจะถูกเขียนลงบนแผ่นดิสก์ นอกจากนี้ หากคุณเพิ่มโฟลเดอร์ที่มีนามแฝงอยู่ลงไปในดิสก์ ไฟล์ของนามแฝงนั้นๆ จะถูกเขียนลงแผ่นดิสก์ด้วยเช่นกัน

  หมายเหตุ: หากคุณดีดดิสก์ออกโดยไม่เขียน โฟลเดอร์สำหรับเขียนที่มีรายการไฟล์ที่คุณคัดลอกเพื่อเขียนลงดิสก์จะถูกสร้างและเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปของคุณหากต้องการทำให้กระบวนการเขียนแผ่นเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ไอคอนเขียนแผ่น ถัดจากโฟลเดอร์ในแถบข้าง Finder หรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ดิสก์ใดก็ได้ จากนั้นเลือก เขียนดิสก์ จากเมนูลัด

หากต้องการเขียนภาพดิสก์ (ไฟล์ .dmg) ไปที่ดิสก์ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกไฟล์ภาพดิสก์ เลือก “เขียนภาพดิสก์ [ชื่อดิสก์] ไปที่ดิสก์” จากเมนูทางลัด จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอน

เคล็ดลับ: หากต้องการลบเนื้อหาของแผ่นดิสก์ที่เขียนทับได้ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกไดรฟ์ CD หรือ DVD ในแถบข้าง Finder แล้วเลือก ลบดิสก์ที่เขียนทับได้ จากเมนูทางลัด