macOS High Sierra

ออกจากแอพ

การออกจากแอพหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอพจะไม่เปิดขึ้นอีกเมื่อคุณเริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย

เคล็ดลับ: คุณสามารถให้แอพหลายแอพเปิดได้พร้อมกันได้ โดยคุณไม่ต้องออกจากแอพเมื่อคุณใช้แอพเหล่านั้นเสร็จ

ออกจากแอพ

  • ในแถบเมนู เมื่อแอพทำงานอยู่ ให้เลือก ชื่อแอพ > ออกจากแอพตัวอย่างเช่น เลือกแอพเมล > ออกจากเมล

    หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกปุ่มปิดสีแดง ที่มุมซ้ายบนสุดของหน้าต่างแอพ หน้าต่างนั้นจะปิด แต่แอพนั้นจะยังคงเปิดอยู่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดการหน้าต่างบนเดสก์ท็อป

ตั้งค่าหน้าต่างแอพทั้งหมดให้ปิดเมื่อออกจากแอพ

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปิดแอพอีกครั้ง หน้าต่างใด ๆ ที่เปิดอยู่เมื่อคุณออกจากแอพจะเปิดอีกครั้งหากคุณไม่ต้องการให้หน้าต่างแอพเหล่านั้นเปิดขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถตั้งค่าเพื่อปิดหน้าต่างเหล่านั้นได้เมื่อคุณออกจากแอพ

ออกจากแอพทั้งหมดเมื่อคุณเริ่มการทำงานใหม่ ปิดเครื่อง หรือออกจากระบบ

  1. เลือกเมนู Apple จากนั้นเลือก เริ่มการทำงานใหม่ ปิดเครื่อง หรือออกจากระบบหากต้องการวิธีการเพิ่มเติมในการเริ่มการทำงานใหม่ ปิดเครื่อง และออกจากระบบ ให้ดู การออกจากระบบ, พักเครื่อง, เริ่มการทำงานใหม่ และปิดเครื่อง

  2. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ยกเลิกการเลือก “เปิดหน้าต่างขึ้นมาใหม่เมื่อกลับมาเข้าสู่ระบบ”

หากแอพไม่ออกตามที่คาดไว้ คุณก็สามารถบังคับปิดแอพได้ (คุณอาจสูญเสียการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้บันทึก)เลือกเมนู Apple > บังคับออก เลือกแอพในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก บังคับออก