macOS High Sierra

ปลดล็อค Mac ของคุณด้วย Apple Watch

เมื่อคุณใส่ Apple Watch คุณสามารถใช้นาฬิกาปลดล็อค Mac ของคุณหลังปลุกเครื่องแทนที่การป้อนรหัสผ่านของคุณได้

หน้าจอปลดล็อคโดยอัตโนมัติที่มีข้อความอยู่ที่กึ่งกลางหน้าจอแสดงว่า Apple Watch กำลังปลดล็อค Mac

หมายเหตุ: ในการใช้การปลดล็อคโดยอัตโนมัติ Mac (รุ่นกลางปี 2013 ขึ้นไป) ของคุณต้องติดตั้ง macOS Sierra ขึ้นไปและ Apple Watch ของคุณต้องติดตั้ง watchOS 3 ขึ้นไปคุณต้องลงชื่อเข้าสู่ iCloudโดยใช้ Apple ID เดียวกันในอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง และต้องเปิดการยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบสำหรับ Apple ID ของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple Watch ของคุณปลดล็อคอยู่

  • เปิด ปลดล็อคโดยอัตโนมัติ ใน Mac ของคุณ: เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จากนั้นเลือก กล่องกาเครื่องหมาย "อนุญาตให้ Apple Watch ของคุณปลดล็อค Mac ของคุณ"

    เปิดการตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้ฉัน

    ถ้าจำเป็น ให้คลิกไอคอนแม่กุญแจ ด้านล่างสุดของบานหน้าต่าง แล้วป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

  • ปลดล็อค Mac ของคุณ: ปลุก Mac ของคุณจากสถานะหยุดนิ่งโดยกดปุ่มแป้นพิมพ์ใดๆ หรือในอุปกรณ์แบบพกพา ให้เปิดจอแสดงผลหน้าจอบ่งบอกว่า ระบบกำลังปลดล็อค Mac ของคุณอยู่

ข้อมูลระบบสามารถยืนยันได้ว่า Mac ของคุณรองรับปลดล็อคโดยอัตโนมัติหรือไม่เลือกเมนู Apple > เกี่ยวกับ Mac นี้ แล้วคลิก รายงานระบบในแถบข้าง ให้คลิก เครือข่าย แล้วคลิก Wi-Fi จากนั้นดูในส่วนอินเทอร์เฟซเพื่อค้นหาปลดล็อคโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบให้ผู้ใช้คนอื่นใน Mac ของคุณ คุณสามารถเข้าสู่ระบบในบัญชีผู้ใช้ของคนเหล่านั้น แล้วเปิดปลดล็อคโดยอัตโนมัติให้คนเหล่านั้นได้ตราบใดที่ Apple ID ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองส่วนประกอบและ Apple Watch ของคนเหล่านั้นติดตั้ง watchOS 3 แล้ว