macOS High Sierra

ใช้อุปกรณ์บลูทูธ

บลูทูธให้คุณทำการเชื่อมต่อไร้สายระยะใกล้ระหว่างอุปกรณ์ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้สายต่าง ๆอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้บลูทูธได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพา และอื่น ๆ สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันแบบไร้สายได้ที่ระยะห่างไม่เกิน 30 ฟุต

ใช้บานหน้าต่างบลูทูธของการตั้งค่าระบบเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่น ๆเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก บลูทูธ

เปิดการตั้งค่าบลูทูธให้ฉัน

ด้วยบลูทูธ คุณสามารถ: