macOS High Sierra

การใช้แป้นพิมพ์ไร้สาย เมาส์ หรือแทร็คแพดของ Apple

แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือแทร็คแพดไร้สายของ Apple ใช้บลูทูธในการสื่อสารกับ Mac ของคุณ

  1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่คุณกำลังตั้งค่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้และเปิดอยู่ถ้าอุปกรณ์มีแบตเตอรี่ในตัว ให้ใช้ Lightning to USB Cable เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ด้วย Mac ของคุณ

  2. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก แป้นพิมพ์ เมาส์ หรือแทร็คแพด

    • หากคุณกำลังติดตั้งเมาส์หรือแทร็คแพด ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเมื่อตรวจพบเมาส์หรือแทร็คแพดของคุณ อุปกรณ์นั้นจะเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณโดยอัตโนมัติ

    • ถ้าคุณกำลังตั้งค่าแป้นพิมพ์อยู่ ให้คลิก ตั้งค่าแป้นพิมพ์บลูทูธ จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อกับแป้นพิมพ์ของคุณ

โปรดจำสิ่งเหล่านี้ไว้ขณะใช้งานอุปกรณ์บลูทูธของ Apple:

  • ถ้าอุปกรณ์บลูทูธของคุณใช้แบตเตอรี่ชนิด AA คุณจะได้รับคำเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย แต่นับเป็นความคิดที่ดีถ้าคุณจะมีชุดแบตเตอรี่สำรองไว้

  • หากคุณจะไม่ใช้อุปกรณ์บลูทูธเป็นเวลานาน ให้ปิดอุปกรณ์เพื่อรักษาอายุแบตเตอรี่ในการปิดอุปกรณ์ ให้ใช้สวิตช์เปิด/ปิด