เปลี่ยนความสว่างบนจอแสดงผล MacBook Pro

ดูวิธีปรับความสว่างของจอแสดงผลหรือตั้งค่าความสว่างโดยอัตโนมัติ

ตามค่าเริ่มต้น Mac ของคุณจะปรับความสว่างของหน้าจอตามสภาพแสงในปัจจุบันโดยใช้เซ็นเซอร์วัดแสงภายนอกในตัว 

ตั้งค่าความสว่างโดยอัตโนมัติ

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกจอแสดงผล จากนั้นคลิกจอแสดงผล
  2. เลือก “ปรับความสว่างอัตโนมัติ”

ตั้งค่าความสว่างด้วยตนเอง

  1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกจอแสดงผล จากนั้นคลิกจอแสดงผล
  2. ลากแถบเลื่อนความสว่างเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผล

ในบางสภาวะที่มีแสงรอบข้างน้อย เช่น ในร่ม การตั้งค่าตามค่าเริ่มต้นสำหรับความสว่างแบบอัตโนมัติบนจอแสดงผลของคุณจะจำกัดความสว่างสูงสุดที่ระดับต่ำกว่าค่าสูงสุดสัมบูรณ์ หากต้องการตั้งค่าความสว่างให้อยู่ที่ระดับสูงสุดสัมบูรณ์ในสภาพแสงดังกล่าว ให้ปิด “ปรับความสว่างอัตโนมัติ” จากนั้นตั้งค่าความสว่างไปที่ระดับสูงสุด

หากคุณปิด "ความสว่างอัตโนมัติ" คุณควรกลับมาเปิดใช้งานใหม่ในภายหลังเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนความสว่างของจอแสดงผล Mac

ดูวิธีเปลี่ยนอัตราการรีเฟรชในจอแสดงผล MacBook Pro 16 นิ้ว

คุณสมบัติบางประการ เช่น True Tone และการเปลี่ยนอัตราการรีเฟรชจะมีให้ใช้งานใน Mac รุ่นใหม่บางรุ่นเท่านั้น

วันที่เผยแพร่: