iBooks: ข้อความผิดพลาดว่าพบไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์ manifest หรือแหล่งอ้างอิงหายไป

ข้อความผิดพลาดว่าพบไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์ manifest หรือแหล่งอ้างอิงหายไปแสดงถึงปัญหาเดียวกัน แต่กลับกัน ด้านล่างนี้คือข้อผิดพลาดที่คุณอาจเห็นได้เมื่อนำส่ง
 

ERROR ITMS-9000: พบไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์ manifest

ข้อความผิดพลาดว่าพบไฟล์ที่ไม่ใช่ไฟล์ manifest แสดงว่า EPUB มีไฟล์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการใน <manifest> องค์ประกอบ ของ OPF ของคุณ ซึ่งเป็นไฟล์ที่พบอยู่ภายในโฟลเดอร์ OEBPS หากไฟล์ของคุณไม่ได้อยู่ใน <manifest> จะไม่มีทางยืนยันได้ว่าจะแสดงไฟล์นั้นในหนังสือของคุณหรือไม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ manifest ใน EPUB ของคุณ 

ERROR ITMS-9000: แหล่งอ้างอิงหายไป

ข้อผิดพลาดว่าแหล่งอ้างอิงหายไปแสดงว่าไฟล์ที่อยู่ใน <manifest> ของ OPF หายไปจาก EPUB

หากต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ตรวจสอบว่าไฟล์ทั้งหมดใน EPUB ของคุณอยู่ใน <manifest> ของ OPF ด้วย:

  1. คลายไฟล์ (unzip) EPUB ของคุณ
  2. เปิดโฟลเดอร์ OEBPS จากนั้นเปิดไฟล์ content.opf
  3. หาองค์ประกอบ <manifest>
  4. ตรวจสอบว่าไฟล์ของคุณอยู่ในรายการ ในตัวอย่างนี้ ภาพหน้าปกอยู่ใน manifest และใน EPUB ไฟล์ทั้งหมดควรจะอยู่ในทั้งสองแห่งหรือไม่ก็ไม่มีในหนังสือเลย

 

วันที่เผยแพร่: