เพิ่มสมการทางคณิตศาสตร์ไปที่เอกสารของคุณใน Pages, Numbers และ Keynote

คุณสามารถเพิ่มนิพจน์คณิตศาสตร์และสมการในเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote ของคุณได้ เมื่อคุณใช้คำสั่ง LaTeX หรืออีลิเมนต์ MathML 

เพิ่มสมการไปที่เอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote ของคุณ

  1. แตะหรือคลิกจุดที่คุณต้องการเพิ่มสมการ จากนั้นทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณดังต่อไปนี้ 
    • ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้แตะ เพิ่มปุ่มแตะ  จากนั้นแตะสมการ  
    • ใน Mac ของคุณ จากแถบเมนู ให้เลือกแทรก > สมการ
  2. ป้อนสมการโดยใช้คำสั่ง LaTeX หรืออีลิเมนต์ MathML1 ใน iPhone และ iPad คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ปุ่มลัดเหนือคีย์บอร์ดได้เช่นกัน เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ตัวอย่างของสมการจะปรากฏขึ้น2เพิ่มสมการในหน้าต่างๆ
  3. คลิกหรือแตะแทรก

ใช้ MathType

คุณยังสามารถใช้ MathType กับ Pages, Numbers และ Keynote สำหรับ Mac หากคุณติดตั้ง MathType 6.7d (ขึ้นไป) ครั้งแรกที่คุณแทรกสมการ ให้เลือกใช้ MathType หรือเปิดไว้ในการตั้งค่า โดยทำดังนี้

  1. เปิด Pages, Numbers หรือ Keynote
  2. เลือก [แอพพลิเคชั่น] > การตั้งค่า
  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย "แทรกและแก้ไขสมการด้วย MathType"

ดูเพิ่มเติม

ดูข้อมูลว่าคำสั่ง LaTeX และอิลิเมนต์ MathML ใดบ้างที่คุณสามารถใช้กับ Pages, Numbers และ Keynote ได้

1. เพื่อให้การเขียนสมการง่ายขึ้น ตัวแก้ไขสมการจะอยู่ในโหมดคณิตศาสตร์ตามค่าเริ่มต้น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มคำสั่งโหมดคณิตศาสตร์ลงไปในสมการของคุณ

2. หากตัวอย่างไม่ปรากฏหรือแสดงข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบสมการของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสมการถูกต้อง

วันที่เผยแพร่: