เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันสำหรับ Pages, Numbers และ Keynote

เชิญผู้อื่นมาที่เอกสารแล้วทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งใน Pages, Numbers และ Keynote บน iPhone, iPad, iPod touch, Mac และออนไลน์ใน iCloud.com

หากต้องการทำงานร่วมกันบน iPhone, iPad หรือ Mac คุณจะต้องมี iPhone, iPad หรือ Mac ที่มี iOS 12, iPadOS หรือ macOS Mojave หรือใหม่กว่า และ Pages, Numbers หรือ Keynote เวอร์ชั่น 10.0 หรือใหม่กว่า 

หากต้องการทำงานร่วมกันโดยใช้ Pages, Numbers หรือ Keynote แบบออนไลน์ใน iCloud.com คุณจะต้องใช้ Safari 9.1.3 หรือใหม่กว่า หรือ Google Chrome สำหรับ Mac สำหรับ PC คุณจะต้องใช้ Google Chrome หรือ Microsoft Edge

เชิญบุคคลอื่นเพื่อมาทำงานร่วมกัน

เมื่อคุณเชิญบุคคลอื่นเพื่อมาทำงานร่วมกันบนเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ คุณต้องส่งลิงก์ iCloud.com ให้พวกเขา โดยจะสามารถดูและแก้ไขเอกสารที่แชร์พร้อมกันได้สูงสุด 100 คน

ชื่อของเอกสารจะอยู่ใน URL หากชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเอกสารเป็นความลับ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมไม่ได้ส่งลิงก์ต่อไปยังบุคคลอื่นๆ

คุณยังสามารถเชิญบุคคลอื่นเพื่อมาทำงานร่วมกันบนเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote ได้โดย การแชร์โฟลเดอร์ใน iCloud Drive เมื่อคุณแชร์โฟลเดอร์ เอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote ในโฟลเดอร์ที่แชร์จะกลายเป็นเอกสารสำหรับการทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ 

บุคคลที่คุณเชิญสามารถเปิดและดูเอกสารที่แชร์ได้ทุกขนาด หากเอกสารของคุณมีขนาดใหญ่กว่า 2 GB และคุณต้องการให้ผู้ที่คุณเชิญสามารถแก้ไขเอกสารนั้นได้ ให้ใช้ Pages, Numbers หรือ Keynote สำหรับ iPhone, iPad หรือ Mac เพื่อลดขนาดของเอกสารให้เหลือน้อยกว่า 2 GB ก่อนที่จะเชิญบุคคลอื่น

เชิญบุคคลอื่นจาก iPhone หรือ iPad

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์ของคุณ จากนั้น เปิด iCloud Drive สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote
 2. คุณสามารถแชร์ขณะเอกสารเปิดอยู่หรือจากตัวจัดการเอกสารก็ได้
  • ขณะที่เปิดเอกสารอยู่ ให้แตะปุ่มใช้งานร่วมกัน ในแถบเครื่องมือ
  • จากตัวจัดการเอกสาร ให้แตะ "เลือกหา" แตะ "เลือก" แล้วแตะเอกสารที่คุณต้องการแชร์ แตะปุ่มแชร์  จากนั้นแตะ "เพิ่มผู้คน" คุณอาจต้องดาวน์โหลดเอกสารลงในอุปกรณ์ก่อน
 3. หากต้องการตั้งค่าข้อจำกัดว่าใครบ้างที่สามารถดูและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้ ให้แตะ ตัวเลือกการแชร์ จากนั้นเลือกตัวเลือก ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้คนที่คุณเชิญจะสามารถแก้ไขเอกสารของคุณได้
 4. แตะวิธีที่คุณต้องการส่งลิงก์
 5. เพิ่มข้อมูลอื่นๆ จากนั้นส่งหรือโพสต์ข้อความ

ไอคอนใช้งานร่วมกัน  จะปรากฏที่ด้านบนสุดของเอกสาร ไอคอนนี้จะแสดงให้เห็นอีกด้วยว่ามีกี่คนที่เปิดเอกสารอยู่ โดยไม่นับรวมคุณ

เชิญบุคคลอื่นจาก Mac ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud บนอุปกรณ์ของคุณ จากนั้น เปิด iCloud Drive สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote
 2. เปิดเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote ที่คุณต้องการแชร์
 3. คลิกปุ่มใช้งานร่วมกัน  ในแถบเครื่องมือ
 4. หากต้องการตั้งค่าข้อจำกัดว่าใครบ้างที่สามารถดูและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้ ให้คลิก ตัวเลือกการแชร์ จากนั้นเลือกตัวเลือก ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้คนที่คุณเชิญจะสามารถแก้ไขเอกสารของคุณได้
 5. เลือกวิธีการที่คุณต้องการเชิญให้ผู้อื่นมาทำงานบนเอกสารของคุณ
 6. คลิก "แชร์" จากนั้นส่งหรือโพสต์ข้อความ 

ไอคอนใช้งานร่วมกัน  จะปรากฏที่ด้านบนสุดของเอกสาร ไอคอนนี้จะแสดงให้เห็นอีกด้วยว่ามีกี่คนที่เปิดเอกสารอยู่ โดยไม่นับรวมคุณ

เชิญบุคคลอื่นจาก iCloud.com

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ แล้วเปิด Pages, Numbers หรือ Keynote
 2. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแชร์
 3. แตะหรือคลิกปุ่มใช้งานร่วมกัน ในแถบเครื่องมือ
 4. หากต้องการตั้งค่าข้อจำกัดว่าใครบ้างที่สามารถดูและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้ ให้คลิก ตัวเลือกการแชร์ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้คนที่คุณเชิญจะสามารถแก้ไขเอกสารของคุณได้
 5. เลือกวิธีการที่คุณต้องการเชิญให้ผู้อื่นมาทำงานบนเอกสารของคุณ หากคุณมี สิทธิ์การเข้าถึง iCloud ทางเว็บไซต์เท่านั้น คุณจำเป็นต้องคัดลอกลิงก์ 
 6. คลิก "แชร์" จากนั้นส่งหรือโพสต์ข้อความ 

ไอคอนใช้งานร่วมกัน  จะปรากฏที่ด้านบนสุดของเอกสาร ไอคอนนี้จะแสดงให้เห็นอีกด้วยว่ามีกี่คนที่เปิดเอกสารอยู่ โดยไม่นับรวมคุณ

จำกัดเอกสาร

หากคุณจำกัดเอกสารเพื่อให้เฉพาะคนที่คุณเชิญเท่านั้นที่สามารถทำงานร่วมกันได้ พวกเขาต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud หรือ iCloud.com ด้วย Apple ID ของพวกเขา

 1. แตะหรือคลิกปุ่มใช้งานร่วมกัน 
 2. เลือก "ตัวเลือกการแชร์" จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมบางรายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้ ให้เลือก "เฉพาะผู้คนที่คุณเชิญเท่านั้น" หากต้องการเปิดเอกสารที่แชร์ ผู้เข้าร่วมดังกล่าวต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud หรือ iCloud.com ด้วย Apple ID หากพวกเขาไม่มี Apple ID พวกเขาสามารถสร้าง Apple ID หลังจากที่คุณแชร์เอกสารให้กับพวกเขาได้
  • หากคุณต้องการให้ใครก็ได้ที่มีลิงก์ไปที่เอกสารที่แชร์ไว้สามารถเปิดเอกสารนั้นได้ ให้เลือก "ทุกคนที่มีลิงก์"
  • หากคุณต้องการให้ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้สามารถแก้ไขและพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ ให้เลือก "สามารถแก้ไขได้"

หากคุณต้องการให้ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้สามารถดูและพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เลือก "ดูเท่านั้น"

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์ได้ทุกเมื่อ หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์ ให้คลิกหรือแตะปุ่มใช้งานร่วมกัน  แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

ตั้งรหัสผ่าน

คุณยังสามารถกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้คนที่ทราบรหัสผ่านสามารถเปิดเอกสารนั้นได้ด้วย โดยทำดังนี้

 • ใน Mac ของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > ตั้งรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านและคำใบ้ จากนั้นคลิก "ตั้งรหัสผ่าน"
 • ใน iPhone หรือ iPad ที่มีเอกสารเปิดอยู่ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะตั้งรหัสผ่าน แล้วป้อนข้อมูลตามที่ขอ จากนั้นแตะ "เสร็จสิ้น"
 • เมื่อดำเนินการแบบออนไลน์ที่ iCloud.com ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ  คลิกตั้งรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านและคำใบ้ จากนั้นคลิก "ตั้งรหัสผ่าน"

หากคุณเลือกตัวเลือกการแชร์เป็น "เฉพาะผู้คนที่คุณเชิญเท่านั้น" เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเท่านั้นที่จะสามารถเพิ่ม เปลี่ยน และลบรหัสผ่านของเอกสารได้ มิฉะนั้น จะมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้


ทำงานร่วมกันบนเอกสารที่แชร์

คุณสามารถดูการแก้ไขของผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ ซ่อนหรือแสดงกิจกรรมการแก้ไข และอื่นๆ ได้ 

หากคุณต้องการดูเอกสารที่แชร์ ให้ทำดังนี้

 • ใน iPhone หรือ iPad ให้แตะ "ล่าสุด" หรือปุ่มล่าสุด  ในตัวจัดการเอกสาร เอกสารที่แชร์ไว้ของคุณจะปรากฏที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 • บน iCloud.com ให้คลิก "แชร์อยู่" ในแถบด้านข้างของตัวจัดการเอกสาร

เมื่อแก้ไขเอกสารที่แชร์ คุณสามารถใช้ คุณสมบัติทั้งหมดของ Pages, Numbers และ Keynote โดยมีข้อยกเว้นบางประการ 

ดูว่าใครกำลังทำงานในเอกสารบ้าง

หากต้องการดูว่าใครเข้าร่วมเอกสารบ้าง ให้แตะหรือคลิกปุ่มใช้งานร่วมกัน  หากคุณเห็นจุดอยู่ถัดจากชื่อของบุคคลในรายการ หมายความว่าบุคคลนั้นกำลังเปิดเอกสารอยู่ แตะหรือคลิกจุดเพื่อดูตำแหน่งที่พวกเขากำลังแก้ไขอยู่

หากคุณต้องการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มและตอบกลับความคิดเห็นต่างๆ ได้โดยไม่ต้องออกจาก Pages, Numbers หรือ Keynote โดยใช้ ความคิดเห็นที่อยู่ในหัวเรื่องเดียวกัน

แก้ไขขณะออฟไลน์

หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณยังสามารถแก้ไขเอกสารที่แชร์ได้ การแก้ไขที่คุณทำแบบออฟไลน์จะได้รับการบันทึกไว้อย่างน้อย 30 วัน และจะอัพโหลดไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับมาออนไลน์ ผู้เข้าร่วมคนอื่นจะเห็นสิ่งที่คุณแก้ไขเมื่ออัปโหลดไปแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะการซิงค์ของเอกสารได้จากตัวจัดการเอกสารบน iPhone หรือ iPad หรือเลือกมุมมอง > แสดงสถานะการซิงค์บน Mac

หากต้องการส่งสำเนาเอกสารที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่นก่อนที่จะอัพโหลดการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม บน iPhone หรือ iPad หรือคลิก "แชร์" บน Mac จากนั้นเลือก "ส่งสำเนา" หากคุณแนบเอกสารจากแอพไฟล์ (บน iPhone หรือ iPad) หรือ Finder (บน Mac) การเปลี่ยนแปลงของคุณจะไม่รวมอยู่ในเอกสารนั้น หากคนที่ทำงานร่วมกับคุณลบวัตถุ สไลด์ Keynote หรือแผ่นงาน Numbers ที่คุณแก้ไขแบบออฟไลน์ การแก้ไขเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในเอกสารเมื่อคุณกลับมาออนไลน์และเอกสารซิงค์กับ iCloud


หยุดแชร์เอกสาร

เปิดเอกสาร แล้วแตะหรือคลิกปุ่มใช้งานร่วมกัน  > หยุดแชร์ จากนั้นแตะหรือคลิก "ตกลง"

เมื่อคุณหยุดการแชร์ ระบบจะลบเอกสารออกจาก iCloud Drive สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน หากคุณแชร์เอกสารอีกครั้งในภายหลัง ลิงก์จะยังคงเป็นลิงก์เดิม หากคุณตั้งค่าตัวเลือกการแชร์ของเอกสารเป็น "เฉพาะผู้คนที่คุณเชิญเท่านั้น" คุณจำเป็นต้องเชิญผู้เข้าร่วมอีกครั้ง


คุณสมบัติที่ไม่รองรับในการทำงานร่วมกัน

หากคุณต้องการใช้หนึ่งในคุณสมบัติเหล่านี้ ให้หยุดแชร์เอกสาร ทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นแชร์เอกสารอีกครั้ง เมื่อคุณหยุดการแชร์ ระบบจะลบเอกสารออกจาก iCloud Drive สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน หากคุณจำกัดเอกสารเป็น "เฉพาะผู้คนที่คุณเชิญเท่านั้น" คุณจำเป็นต้องเชิญทุกคนอีกครั้งหลังจากนั้น

คุณสมบัติเหล่านี้จะยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานร่วมกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ

Pages, Numbers และ Keynote

 • เพิ่มหรือแก้ไขไฟล์สื่อที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 MB1
 • ลดขนาดไฟล์ (ไฟล์ > ลดขนาดไฟล์)2
 • ลากแถวและคอลัมน์ระหว่างพื้นที่เนื้อหาและส่วนหัวในตาราง
 • สร้าง ลบ หรือเรียงลำดับลักษณะใหม่
 • แก้ไขด้วย Ruby ในภาษาเอเชีย
 • สร้างหรือแก้ไขรูปแบบเซลล์แบบกำหนดเอง
 • แทนที่ทุกอินสแตนซ์ของแบบอักษรในเอกสาร 

Pages

 • ปรับการตั้งค่าเชิงอรรถ
 • แทรก ตัด คัดลอก วาง ลบ ทำสำเนา เรียงลำดับใหม่ หรือแก้ไขส่วนต่างๆ
 • ปรับการตั้งค่า EndNote
 • เพิ่มและแก้ไขวัตถุหลัก 
 • แทรกช่องวันและเวลาอัจฉริยะ
 • แปลงเอกสาร Word Processing ให้เป็นเอกสาร Page Layout หรือกลับกัน  
 • แก้ไขการตั้งค่าหมายเลขหน้า 
 • เพิ่มหรือแก้ไขหน้าต้นแบบ
 • ใช้ต้นแบบกับหน้าอีกครั้ง

Numbers

 • สร้างหรือแก้ไขแบบฟอร์มบน iPhone หรือ iPad
 • แทรกช่องอัจฉริยะ
 • คัดลอกหรือวางลักษณะตาราง
 • เปลี่ยนตำแหน่งตาราง

Keynote

 • เปลี่ยนขนาดสไลด์ 
 • เลือกชุดรูปแบบ 
 • บันทึกสไลด์โชว์หรือเล่นสไลด์โชว์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ 
 • เพิ่มและแก้ไขเสียงประกอบ 
 • แก้ไขโน้ตของผู้นำเสนอในขณะเล่นสไลด์โชว์
 • ล้างเสียงประกอบหรือลบแทร็ค
 • ล้างการบันทึกสไลด์โชว์ที่มีอยู่

Pages, Numbers และ Keynote สำหรับ iCloud

บางคุณสมบัติจะยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ เมื่อคุณทำงานร่วมกันจาก iCloud.com

 • หากคุณติดตามการเปลี่ยนแปลงในเอกสาร Pages คุณจะสามารถดูเอกสารและเลือกข้อความได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
 • หากเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote มีข้อความแนวตั้ง คุณจะสามารถดูรูปภาพของเอกสารดังกล่าวบน iCloud.com ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
 • แก้ไขวัตถุภายในกลุ่ม

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขเอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อความแนวตั้งใน Pages, Numbers, และ Keynote บน iPhone, iPad และ Mac ได้ด้วย

1 บน iCloud.com คุณสามารถเพิ่มรูปภาพได้สูงสุด 10 MB เท่านั้น

2 คุณไม่สามารถลดขนาดเอกสารที่แชร์ได้ แต่คุณสามารถลดขนาดของสำเนาได้


หากการทำงานร่วมกันไม่พร้อมใช้งาน

หากคุณใช้ Pages, Numbers หรือ Keynote และการทำงานร่วมกันไม่พร้อมใช้งาน คุณอาจจำเป็นต้องอัพเดทแอพบน iPhone, iPad หรือ Mac ของคุณ เปิดการอัพเดทอัตโนมัติ เพื่อให้แอพอัพเดทอยู่เสมอ หากอุปกรณ์ของคุณเก่าเกินกว่าที่จะอัพเดทแอพ คุณยังสามารถทำงานร่วมกันทางออนไลน์ได้ที่ iCloud.com โดยใช้ Mac หรือ PC 

หากคุณต้องการส่งสำเนาของเอกสาร คุณสามารถส่งได้โดยไม่ต้องใช้การทำงานร่วมกัน ดังนี้

 • โดยบน Mac ให้ไปที่แชร์ > ส่งฉบับสำเนา
 • บน iPhone หรือ iPad ให้แตะ ปุ่มเพิ่มเติม  > แชร์ 
 • บน iCloud.com ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ  > ส่งสำเนา


การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: