เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันสำหรับ Pages, Numbers และ Keynote

เชิญผู้อื่นมาที่เอกสารแล้วทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันนั้นมาพร้อมกับแอพ iWork บน iPhone, iPad, iPod touch, Mac และ iCloud.com

สิ่งที่คุณต้องมี

ด้วยอุปกรณ์ Apple และเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์เหล่านี้ คุณสามารถใช้การทำงานร่วมกันบน iWork ได้ดังนี้

 • Mac ที่มี macOS Mojave และ Pages 8.2, Numbers 6.2 หรือ Keynote 9.2 หรือใหม่กว่า
 • iPhone หรือ iPod touch ที่มี iOS 12 และ Pages 5.2, Numbers 5.2 หรือ Keynote 5.2 หรือใหม่กว่า
 • iPad ที่มี iOS 12 หรือ iPadOS และ Pages 5.2, Numbers 5.2 หรือ Keynote 5.2 หรือใหม่กว่า

คุณสามารถทำงานร่วมกันทางออนไลน์ เมื่อมีเบราเซอร์เวอร์ชั่นต่อไปนี้

 • Safari 9 หรือใหม่กว่า หรือ Google Chrome 50 หรือใหม่กว่า สำหรับ Mac ของคุณ
 • Internet Explorer 11 หรือใหม่กว่า หรือ Google Chrome 50 หรือใหม่กว่า สำหรับ Windows PC ของคุณ

หากคุณมี iPhone หรือ iPad ที่มี iOS หรือแอพ iWork เวอร์ชั่นก่อนหน้า หรือหากคุณมีอุปกรณ์ Android คุณจะสามารถดูเอกสาร แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ หากไม่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันให้ใช้งาน โปรดดูสิ่งที่ควรทำ

หากคุณใช้ Apple ID ที่ได้รับการจัดการ อาจารย์และนักเรียนในองค์กรของคุณจะสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วย iWork

เชิญบุคคลอื่นเพื่อมาทำงานร่วมกัน

เมื่อคุณเชิญให้ผู้อื่นทำงานร่วมกันบนเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ แอพจะสร้างลิงก์ iCloud.com เพื่อให้คุณส่งไปให้กับคนเหล่านั้น หากคุณจำกัดการเข้าถึงเพื่อให้เฉพาะผู้คนที่คุณเชิญสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารของคุณได้ พวกเขาต้องลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud หรือiCloud.com โดยใช้ Apple ID ของแต่ละคน สามารถดู แก้ไข และแชร์เอกสารได้พร้อมกันสูงสุด 100 คน

ชื่อของเอกสารจะอยู่ใน URL หากชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของเอกสารเป็นความลับ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขอไม่ให้ผู้เข้าร่วมส่งลิงก์ต่อไปยังบุคคลอื่นๆ แล้ว

บุคคลที่คุณเชิญสามารถเปิดและดูเอกสารที่แชร์ได้ทุกขนาด หากเอกสารของคุณมีขนาดใหญ่กว่า 2 GB และคุณต้องการให้ผู้ที่คุณเชิญสามารถแก้ไขได้ ให้ใช้ Pages, Numbers หรือ Keynote สำหรับ iPhone, iPad หรือ Mac เพื่อลดขนาดของเอกสารให้เหลือน้อยกว่า 2 GB ก่อนที่จะเชิญบุคคลอื่น

เชิญบุคคลจาก iPhone หรือ iPad

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ในอุปกรณ์ของคุณ และ เปิด iCloud Drive สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote
 2. หากเอกสารเปิดอยู่แล้วใน Pages, Numbers หรือ Keynote ให้แตะปุ่มใช้งานร่วมกันในแถบเครื่องมือ หากคุณอยู่ในตัวจัดการเอกสาร ให้แตะ "เลือกหา" แตะ "เลือก" แล้วแตะเอกสารที่คุณต้องการแชร์ แตะปุ่มแชร์  จากนั้นแตะเพิ่มผู้คน หากเอกสารที่คุณเลือกยังไม่ได้ดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ การดาวน์โหลดจะเริ่มขึ้นในตอนนี้
 3. หากต้องการตั้งค่าข้อจำกัดว่าใครบ้างที่สามารถดูและแก้ไขเอกสารของคุณได้ ให้แตะตัวเลือกการแชร์จากนั้นเลือกตัวเลือกหนึ่ง ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้คนที่คุณเชิญจะสามารถแก้ไขเอกสารของคุณได้
 4. แตะวิธีที่คุณต้องการส่งลิงก์
 5. เพิ่มข้อมูลอื่นๆ จากนั้นส่งหรือโพสต์ข้อความ

ไอคอนใช้งานร่วมกัน  จะปรากฏที่ด้านบนสุดของเอกสาร ไอคอนนี้จะแสดงให้เห็นอีกด้วยว่ามีกี่คนที่เปิดเอกสารอยู่ โดยไม่นับรวมคุณ

เชิญผู้คนจาก Mac ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ในอุปกรณ์ของคุณและเปิด iCloud Drive สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote
 2. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแชร์จาก Pages, Numbers หรือ Keynote
 3. คลิกปุ่มใช้งานร่วมกัน  ในแถบเครื่องมือ
 4. หากต้องการตั้งค่าข้อจำกัดว่าใครบ้างที่สามารถดูและแก้ไขเอกสารของคุณได้ ให้คลิกตัวเลือกการแชร์ จากนั้นเลือกตัวเลือกหนึ่ง ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้คนที่คุณเชิญจะสามารถแก้ไขเอกสารของคุณได้
 5. เลือกวิธีการที่คุณต้องการเชิญให้ผู้อื่นมาทำงานบนเอกสารของคุณ
 6. คลิกแชร์ จากนั้นส่งหรือโพสต์ข้อความ 

ไอคอนใช้งานร่วมกัน  จะปรากฏที่ด้านบนสุดของเอกสาร ไอคอนนี้จะแสดงให้เห็นอีกด้วยว่ามีกี่คนที่เปิดเอกสารอยู่ โดยไม่นับรวมคุณ

เชิญผู้คนจาก iCloud.com

 1. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com ด้วย Apple ID ของคุณ แล้วเปิด Pages, Numbers หรือ Keynote
 2. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแชร์
 3. แตะหรือคลิกปุ่มใช้งานร่วมกันในแถบเครื่องมือ
 4. หากต้องการตั้งค่าข้อจำกัดว่าใครบ้างที่สามารถดูและแก้ไขเอกสารของคุณได้ ให้คลิกตัวเลือกการแชร์ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้คนที่คุณเชิญจะสามารถแก้ไขเอกสารของคุณได้
 5. เลือกวิธีการที่คุณต้องการเชิญให้ผู้อื่นมาทำงานบนเอกสารของคุณ หากคุณมีการเข้าถึง iCloud ทางเว็บไซต์เท่านั้น คุณจำเป็นต้องคัดลอกลิงก์ 
 6. คลิกแชร์ จากนั้นส่งหรือโพสต์ข้อความ 

ไอคอนใช้งานร่วมกัน  จะปรากฏที่ด้านบนสุดของเอกสาร ไอคอนนี้จะแสดงให้เห็นอีกด้วยว่ามีกี่คนที่เปิดเอกสารอยู่ โดยไม่นับรวมคุณ

ตั้งค่าข้อจำกัดในเอกสาร

 1. แตะหรือคลิกปุ่มใช้งานร่วมกัน 
 2. เลือกตัวเลือกการแชร์ จากนั้นเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากคุณต้องการให้ผู้เข้าร่วมบางรายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้ ให้เลือก "เฉพาะผู้คนที่คุณเชิญเท่านั้น" หากต้องการเปิดเอกสารที่แชร์ ผู้เข้าร่วมดังกล่าวต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud หรือ iCloud.com ด้วย Apple ID หากพวกเขาไม่มี Apple ID พวกเขาสามารถสร้าง Apple ID หลังจากที่คุณแชร์เอกสารให้กับพวกเขาได้
  • หากคุณต้องการให้ใครก็ได้ที่มีลิงก์ไปที่เอกสารที่แชร์ไว้สามารถเปิดเอกสารนั้นได้ ให้เลือก "ทุกคนที่มีลิงก์"
  • หากคุณต้องการให้ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้สามารถแก้ไขและพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ ให้เลือก "สามารถแก้ไขได้"

หากคุณต้องการให้ใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้สามารถดูและพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เลือก "ดูเท่านั้น"

คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์ได้ทุกเมื่อ หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการแชร์ ให้คลิกหรือแตะปุ่มใช้งานร่วมกัน  แล้วทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณต้องการ

ตั้งรหัสผ่าน

คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านเพื่อให้เฉพาะผู้คนที่ทราบรหัสผ่านสามารถเปิดเอกสารนั้นได้เช่นกัน โดยทำได้ดังนี้

 • ใน Mac ของคุณ ให้เลือกไฟล์ > ตั้งรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านและคำใบ้ จากนั้นคลิกตั้งรหัสผ่าน
 • ใน iPhone หรือ iPad ที่มีเอกสารเปิดอยู่ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะตั้งรหัสผ่าน แล้วป้อนข้อมูลตามที่ขอ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 • เมื่อดำเนินการแบบออนไลน์ที่ iCloud.com ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ  คลิกตั้งรหัสผ่าน ป้อนรหัสผ่านและคำใบ้ จากนั้นคลิกตั้งรหัสผ่าน

หากคุณเลือกตัวเลือกการแชร์เป็น "เฉพาะผู้คนที่คุณเชิญเท่านั้น" เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเท่านั้นที่จะสามารถเพิ่ม เปลี่ยน และลบรหัสผ่านของเอกสารได้ มิฉะนั้น จะมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้


ทำงานร่วมกันบนเอกสารที่แชร์

คุณสามารถดูการแก้ไขของผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ ซ่อนหรือแสดงกิจกรรมการแก้ไข และอื่นๆ ได้ 

หากคุณต้องการดูเอกสารที่แชร์ ให้ทำดังนี้

 • ใน iPhone หรือ iPad ให้แตะ ล่าสุด หรือปุ่มล่าสุด  ในตัวจัดการเอกสาร เอกสารที่แชร์ไว้ของคุณจะปรากฏที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 • บน iCloud.com ให้คลิกแชร์อยู่ในแถบด้านข้างของตัวจัดการเอกสาร

เมื่อแก้ไขเอกสารที่แชร์ คุณสามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดของ Pages, Numbers และ Keynote โดยมีข้อยกเว้นบางประการ 

ดูว่าใครกำลังทำงานในเอกสารบ้าง

หากต้องการดูว่าใครเข้าร่วมเอกสารบ้าง ให้แตะหรือคลิกปุ่มใช้งานร่วมกัน  หากคุณเห็นจุดอยู่ถัดจากชื่อของบุคคลในรายการ หมายความว่าบุคคลนั้นกำลังเปิดเอกสารอยู่ หากคุณต้องการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ คุณสามารถเพิ่มและตอบกลับความคิดเห็นต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องออกจาก Pages, Numbers หรือ Keynote โดยใช้ความคิดเห็นที่อยู่ในหัวเรื่องเดียวกัน

ติดตามการแก้ไขของคนอื่น

การแก้ไขเอกสารจะปรากฏขึ้นแบบเรียลไทม์ ให้มองหาเคอร์เซอร์ ข้อความ และการเลือกวัตถุที่เป็นรหัสสี แตะหรือคลิกปุ่มใช้งานร่วมกัน  จากนั้นแตะหรือคลิกที่จุดถัดจากชื่อของบุคคลเพื่อดูว่าเขากำลังแก้ไขที่จุดใด

ซ่อนหรือแสดงกิจกรรมการทำงานร่วมกัน

คุณสามารถซ่อนหรือแสดงกิจกรรมการทำงานร่วมกันได้ทุกเมื่อ

 • บน Mac ให้เลือกมุมมอง > ซ่อนกิจกรรมการทำงานร่วมกัน หรือเลือกมุมมอง > แสดงกิจกรรมการทำงานร่วมกัน
 • ใน iPhone หรือ iPad ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  จากนั้นเปิดหรือปิดกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
 • บน iCloud.com ใน Mac หรือ PC ให้คลิกปุ่มมุมมอง  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกซ่อนกิจกรรมการใช้งานร่วมกันหรือแสดงกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

แก้ไขขณะออฟไลน์

ใน iPhone, iPad และ Mac คุณสามารถแก้ไขเอกสารที่แชร์ได้เฉพาะเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ หรือหากคุณกำลังออฟไลน์อยู่ในขณะที่ทำงานร่วมกัน แอพจะแสดงการแจ้งเตือนเพื่อถามว่าคุณต้องการทำงานในสำเนาเอกสารแบบออฟไลน์หรือไม่ 

หากคุณออฟไลน์ในขณะที่ทำงานร่วมกันจาก iCloud.com คนอื่นจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณจนกว่าคุณจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาหรือภูมิภาค

การตั้งค่าภาษาและภูมิภาคของเอกสารจะปรับให้ตรงกับการตั้งค่าภาษาและภูมิภาคตามระบบของอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเชิญผู้อื่นให้มาทำงานร่วมกัน คุณไม่สามารถใช้การจัดรูปแบบตามภูมิภาคที่กำหนดเองได้เมื่อคุณเชิญบุคคลอื่นให้มาทำงานร่วมกันบนเอกสารของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ปิดการทำงานร่วมกัน ทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นแชร์เอกสารอีกครั้ง


หยุดแชร์เอกสาร

เปิดเอกสาร แล้วแตะหรือคลิกปุ่มใช้งานร่วมกัน  > หยุดแชร์ จากนั้นแตะหรือคลิกตกลง

เมื่อคุณหยุดการแชร์ ระบบจะลบเอกสารออกจาก iCloud Drive สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน หากคุณแชร์เอกสารอีกครั้งในภายหลัง ลิงก์จะยังคงเป็นลิงก์เดิม หากคุณตั้งค่าตัวเลือกการแชร์ของเอกสารเป็น "เฉพาะผู้คนที่คุณเชิญเท่านั้น" คุณจำเป็นต้องเชิญผู้เข้าร่วมอีกครั้ง


คุณสมบัติที่ไม่รองรับในการทำงานร่วมกัน

หากคุณต้องการใช้หนึ่งในคุณสมบัติเหล่านี้ ให้หยุดแชร์เอกสาร ทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นแชร์เอกสารอีกครั้ง เมื่อคุณหยุดการแชร์ ระบบจะลบเอกสารออกจาก iCloud Drive สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน หากคุณจำกัดเอกสารเป็น "เฉพาะผู้คนที่คุณเชิญเท่านั้น" คุณจำเป็นต้องเชิญทุกคนอีกครั้งหลังจากนั้น

คุณสมบัติเหล่านี้จะยังไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานร่วมกับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ

Pages, Numbers และ Keynote

 • เพิ่มหรือแก้ไขไฟล์สื่อที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 MB1
 • ลดขนาดไฟล์ (ไฟล์ > ลดขนาดไฟล์)2
 • ลากแถวและคอลัมน์ระหว่างพื้นที่เนื้อหาและส่วนหัวในตาราง
 • สร้าง ลบ หรือเรียงลำดับลักษณะใหม่
 • แก้ไขด้วย Ruby ในภาษาเอเชีย
 • เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของเอกสารหรือใช้รูปแบบภูมิภาคที่กำหนดเอง
 • สร้างหรือแก้ไขรูปแบบเซลล์แบบกำหนดเอง

Pages

 • ปรับการตั้งค่าเชิงอรรถ
 • แทรก ตัด คัดลอก วาง ลบ ทำสำเนา เรียงลำดับใหม่ หรือแก้ไขส่วนต่างๆ
 • ปรับการตั้งค่า EndNote
 • เพิ่มและแก้ไขวัตถุหลัก 
 • แทรกช่องวันและเวลาอัจฉริยะ
 • แปลงเอกสาร Word Processing ให้เป็นเอกสาร Page Layout หรือกลับกัน  
 • แก้ไขการตั้งค่าหมายเลขหน้า 
 • เพิ่มหรือแก้ไขหน้าต้นแบบ
 • ใช้ต้นแบบกับหน้าอีกครั้ง

Numbers

 • สร้างหรือแก้ไขแบบฟอร์มบน iPhone หรือ iPad
 • แทรกช่องอัจฉริยะ
 • คัดลอกหรือวางลักษณะตาราง
 • เปลี่ยนตำแหน่งตาราง

Keynote

 • เปลี่ยนขนาดสไลด์ 
 • เลือกชุดรูปแบบ 
 • บันทึกสไลด์โชว์หรือเล่นสไลด์โชว์ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ 
 • เพิ่มและแก้ไขเสียงประกอบ 
 • แก้ไขโน้ตของผู้นำเสนอในขณะเล่นสไลด์โชว์
 • ล้างเสียงประกอบหรือลบแทร็ค
 • ล้างการบันทึกสไลด์โชว์ที่มีอยู่

Pages, Numbers และ Keynote สำหรับ iCloud

คุณสมบัติบางอย่างต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ เมื่อคุณทำงานร่วมกันจาก iCloud.com

 • หากคุณติดตามรายการแก้ในเอกสาร Pages คุณจะสามารถดูเอกสารและเลือกข้อความได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
 • หากเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote มีข้อความแนวตั้ง คุณจะสามารถดูรูปภาพของเอกสารดังกล่าวบน iCloud.com ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
 • แก้ไขวัตถุภายในกลุ่ม

นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขเอกสารที่มีการติดตามรายการแก้และข้อความแนวตั้งใน Pages, Numbers, และ Keynote ใน iPhone, iPad และ Mac

1 บน iCloud.com คุณสามารถเพิ่มรูปภาพได้สูงสุด 10 MB เท่านั้น

2 คุณไม่สามารถลดขนาดเอกสารที่แชร์ได้ แต่คุณสามารถลดขนาดของสำเนาได้


หากการทำงานร่วมกันไม่พร้อมให้ใช้งาน

หากคุณใช้ Pages, Numbers หรือ Keynote และการทำงานร่วมกันไม่พร้อมให้ใช้งาน คุณอาจจำเป็นต้องอัพเดทแอพใน iPhone, iPad, หรือ Mac ของคุณ เปิดการอัพเดทอัตโนมัติ เพื่อให้แอพอัพเดทอยู่เสมอ หากอุปกรณ์ของคุณเก่าเกินกว่าที่จะอัพเดทแอพ คุณยังสามารถทำงานร่วมกันทางออนไลน์ได้ที่ iCloud.com โดยใช้ Mac หรือ PC 

หากคุณต้องการส่งสำเนาของเอกสาร คุณสามารถส่งได้โดยไม่ต้องใช้การทำงานร่วมกัน ดังนี้

 • โดยบน Mac ให้ไปที่แชร์ > ส่งฉบับสำเนา หากต้องการเพิ่มปุ่มลัดลงในแถบเครื่องมือ ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่แถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกกำหนดแถบเครื่องมือเอง ลากรายการ "ส่งฉบับสำเนา" ไปยังแถบเครื่องมือ  
 • บน iPhone หรือ iPad ให้แตะ ปุ่มเพิ่มเติม  > แชร์ 
 • บน iCloud.com ให้คลิกปุ่มเครื่องมือ  > ส่งสำเนา


ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: