สร้างเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอที่มีการช่วยการเข้าถึงด้วย Pages, Numbers หรือ Keynote

สร้างเอกสารที่มีการช่วยการเข้าถึงและติดแท็กเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น นักเรียนหรือเพื่อนร่วมงาน

เมื่อทำตามคำแนะนำในบทความนี้ คุณจะสามารถสร้างเอกสารที่มีการช่วยการเข้าถึงที่ใช้งานได้กับตัวอ่านหน้าจอและเทคโนโลยีช่วยเหลืออื่นๆ จากนั้นเมื่อคุณสร้าง PDF หรือหนังสือ EPUB เพื่อแชร์กับผู้อ่าน เอกสารของคุณก็จะรองรับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้น

ใช้ขนาดแบบอักษรที่ใหญ่ขึ้นในเอกสาร

การใช้ขนาดแบบอักษรที่เล็กกว่า 10 พอยต์ อาจทำให้บุคคลบางคนอ่านข้อความในเอกสารได้ยากขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แบบอักษรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในเอกสาร หากคุณสร้างเอกสารที่มีการช่วยการเข้าถึงเป็นประจำ คุณสามารถตั้งค่า Pages ให้ใช้ขนาดแบบอักษรเริ่มต้นที่ใหญ่ขึ้น ด้วยวิธีนี้ ทุกครั้งที่คุณเริ่มสร้างเอกสารใหม่ ระบบจะใช้แบบอักษรและขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการ 


เพิ่มคำบรรยายสำหรับการช่วยการเข้าถึงให้กับสื่อ

คุณสามารถเพิ่มคำบรรยายให้กับวัตถุในเอกสารของคุณ เพื่อให้ผู้คนที่ใช้เทคโนโลยีความช่วยเหลือสามารถเข้าใจเอกสารของคุณได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

 • รูปภาพ
 • ภาพยนตร์
 • เสียง
 • ภาพวาด*
 • แกลเลอรี่ภาพ

ตัวอย่างเช่นในคำบรรยายการช่วยการเข้าถึง ภาพในที่พักซึ่งอยู่ในแม่แบบและธีมจะมีคำอธิบายการช่วยสำหรับการเข้าถึงให้ใช้ได้

* คุณสามารถเพิ่มคำบรรยายให้กับภาพวาดใน Pages และ Numbers

เพิ่มคำบรรยายใน iPhone หรือ iPad

 1. ในเอกสาร ให้แตะวัตถุเพื่อเลือกวัตถุ แล้วแตะปุ่มรูปแบบ  จากนั้นแตะรูปภาพ ภาพยนตร์ เสียง ภาพวาด หรือแกลเลอรี่
 2. แตะคำบรรยาย แตะในกล่องข้อความ แล้วป้อนคำบรรยาย

เพิ่มคำบรรยายใน Mac

 1. ในเอกสาร ให้คลิกวัตถุเพื่อเลือกวัตถุ คลิกปุ่มรูปแบบ  ในแถบเครื่องมือ แล้วคลิกรูปภาพ ภาพยนตร์ เสียง ภาพวาด หรือแกลเลอรีในตัวตรวจสอบ
 2. คลิกในกล่องข้อความคำบรรยาย แล้วป้อนคำบรรยาย


ใช้ส่วนหัวในเอกสาร

เมื่อคุณใช้ส่วนหัวในเอกสาร ตัวอ่านหน้าจอจะสามารถระบุและไปยังส่วนหัวได้โดยตรง ซึ่งทำให้อ่านเอกสารอย่างคร่าวๆ ได้ง่ายขึ้น ในเอกสาร Pages ให้ใช้ลักษณะย่อหน้าเพื่อจัดรูปแบบส่วนหัว ในตาราง ให้ใช้แถวและคอลัมน์หัวตาราง

ใช้ส่วนหัวในเอกสาร Pages

 1. ในเอกสาร ให้คลิกหรือแตะข้อความที่คุณต้องการใช้ลักษณะส่วนหัว
 2. แตะหรือคลิกที่ปุ่มรูปแบบ  ในแถบเครื่องมือ หากคุณอยู่ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้แตะหรือคลิกแท็บข้อความที่ด้านบนสุดของแถบด้านข้างรูปแบบ
 3. เลือกชื่อลักษณะย่อหน้าใกล้กับด้านบนสุดของแถบด้านข้างรูปแบบ แล้วเลือกลักษณะส่วนหัวจากเมนูลักษณะย่อหน้า

ใช้แถวและคอลัมน์หัวตารางในตาราง

การเพิ่มแถวหัวตารางและคอลัมน์หัวตารางจะแปลงแถวและคอลัมน์ที่มีอยู่ให้เป็นหัวตาราง ดังนี้

 • ใน Pages, Numbers และ Keynote บน iPhone หรือ iPad ให้แตะที่ตาราง แตะปุ่มรูปแบบ แตะหัวตารางและท้ายตาราง แล้วแตะเครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) ถัดจากหมวดหมู่หัวตาราง
 • ใน Pages, Numbers และ Keynote บน Mac ให้กด Control ค้างไว้แล้วคลิกที่หมายเลขหรือตัวอักษรถัดจากแถวหรือคอลัมน์แรกในตาราง จากนั้นเลือก "แปลงเป็นแถวหัวตาราง" หรือ "แปลงเป็นคอลัมน์หัวตาราง"


ใช้สารบัญในเอกสาร Pages

ใช้สารบัญในเอกสาร เมื่อคุณแปลงเอกสารเป็น PDF สารบัญจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในบานหน้าต่างนำทางของ PDF รายการสารบัญจะถูกแท็กเป็นองค์ประกอบ "สารบัญ" และสามารถให้ฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือ และเมื่อคุณส่งออกเป็น EPUB สารบัญจะรวมอยู่ด้วยโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือการนำทาง


ใช้ตัวเลือกเค้าโครงในตัวสำหรับเค้าโครงเอกสารใน Pages

Pages สนับสนุนข้อความหลายคอลัมน์และกล่องข้อความที่คุณสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเค้าโครงของคุณเอง การใช้คุณสมบัติเหล่านี้แทนตารางในการจัดโครงสร้างเค้าโครงของเอกสาร จะช่วยให้ผู้ใช้ตัวอ่านหน้าจอไปยังส่วนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

วิธีการเพิ่มและปรับคอลัมน์ในเอกสาร มีดังนี้

 1. คลิกข้อความใดๆ ในเอกสาร  หากเอกสารมีหลายส่วน การดำเนินการนี้จะมีผลเฉพาะกับส่วนที่คุณคลิกเท่านั้น
 2. แตะหรือคลิกปุ่มรูปแบบในแถบเครื่องมือ แล้วแตะหรือคลิกปุ่มเค้าโครงใกล้ด้านบนสุด
 3. ใช้ตัวควบคุมในส่วนคอลัมน์เพื่อตั้งค่าจำนวนคอลัมน์และระยะห่าง ดังนี้
  • หากต้องการกำหนดจำนวนคอลัมน์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากช่องค่าคอลัมน์
  • ในการตั้งค่าระยะห่างคอลัมน์ ให้คลิกสองครั้งที่ค่าในคอลัมน์ "คอลัมน์และช่องว่างระหว่างคอลัมน์" จากนั้นพิมพ์ความกว้างสำหรับคอลัมน์
  • หากต้องการเปลี่ยนค่าความกว้างของคอลัมน์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก "เท่ากับความกว้างคอลัมน์"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้กล่องข้อความที่มีการเชื่อมโยงในเอกสารของคุณ:


คำแนะนำเพิ่มเติม

เมื่อสร้างเอกสารที่มีการช่วยการเข้าถึง คุณอาจต้องการทำตามคำแนะนำเพิ่มเติมเหล่านี้

 • ผู้ใช้ที่มีอาการตาบอดสีบางรูปแบบอาจไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสัญลักษณ์สองสัญลักษณ์ที่มีสีต่างกัน แต่เป็นสัญลักษณ์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้สีเพื่อระบุข้อความที่ลบหรือเพิ่ม (เช่น สีแดงและสีเขียว) ใช้ข้อความขีดทับ
 • ตัวอ่านหน้าจอสามารถอ่านและไปยังข้อความส่วนใหญ่ในเอกสารได้ แต่จะทำงานได้ไม่ดีเมื่อข้อความฝังอยู่ในรูปภาพ หากคุณมีภาพข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในเอกสาร ให้พิจารณาการวางข้อความนั้นไว้ในองค์ประกอบกล่องข้อความแทนที่จะไว้ภายในภาพ
วันที่เผยแพร่: