สร้างหนังสือใน Pages

บน Mac, อุปกรณ์ iOS และแบบออนไลน์ที่ iCloud.com ให้เลือกแม่แบบหนังสือที่ออกแบบไว้แล้วมากมายเพื่อสร้างหนังสือ EPUB แบบโต้ตอบที่สามารถดูได้ใน iBooks

เลือกแม่แบบ

Pages ประกอบด้วยแม่แบบสองประเภทที่ออกแบบมาเพื่อสร้างหนังสือ EPUB โดยเฉพาะ หากต้องการเลือกแม่แบบหนังสือ ให้ทำดังนี้

 1. ใน Pages บน Mac ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ ในตัวจัดการเอกสารใน Pages บน iPhone, iPad, iPod touch หรือบน iCloud.com ให้แตะ ปุ่มเอกสารใหม่ 
 2. ในหน้าต่างเลือกแม่แบบ ให้เลื่อนลงมาที่แม่แบบหนังสือ
 3. เลือกแม่แบบที่เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณมากที่สุด ดังนี้
  • สำหรับหนังสือที่ใช้ข้อความเป็นส่วนใหญ่ ให้เลือกแม่แบบแนวตั้ง ด้วยแม่แบบแนวตั้ง คุณสามารถเลือกที่จะใช้ข้อความแบบจัดเรียงใหม่ได้เมื่อคุณส่งออกไปเป็น EPUB ในหนังสือ EPUB ที่ส่งออก ข้อความจะปรับตามขนาดหรือแนวต่างๆ ของอุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้ หนังสือของคุณอาจดูแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับเมื่อเปิดใน iBooks หรือตัวอ่านอื่นๆ1
  • สำหรับหนังสือที่ใช้ภาพเป็นจำนวนมาก หรือจัดรูปแบบคอนเทนต์เป็นคอลัมน์ ให้เลือกแม่แบบแนวนอน แม่แบบแนวนอนจะถูกส่งออกเป็น EPUB แบบแก้ไขเค้าโครงแล้ว เค้าโครงจะถูกรักษาไว้ในหนังสือ EPUB ที่ส่งออก และจะไม่เปลี่ยนแปลงตามขนาดหรือแนวของอุปกรณ์

1 หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการให้เค้าโครงของหนังสือ EPUB แนวตั้งของคุณตรงกันกับเค้าโครงของเอกสาร คุณสามารถส่งออกเอกสารที่ใช้แม่แบบแนวตั้งไปเป็น EPUB ที่กำหนดเค้าโครงไว้ได้เสมอ

เพิ่มคอนเทนต์ลงในเอกสาร Pages ของคุณ

หลังจากที่คุณเลือกแม่แบบแล้ว ให้เพิ่มข้อความ รูปภาพ แกลเลอรี่ภาพ วิดีโอ รูปร่าง ตาราง แผนภูมิ และภาพวาดของคุณเองลงในเอกสาร หากคุณใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch คุณยังสามารถบันทึกเสียงไปยังเอกสารของคุณได้โดยตรง

เมื่อใช้แม่แบบแนวตั้ง หน้าใหม่จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติขณะที่คุณเพิ่มคอนเทนต์ ข้อความของคุณจะเลื่อนจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าโดยอัตโนมัติ 

เมื่อใช้แม่แบบแนวนอน คุณจะต้องเพิ่มหน้าใหม่ด้วยตนเอง2

2 หากคุณต้องการให้ข้อความเลื่อนจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าในแม่แบบแนวนอน คุณสามารถใช้กล่องข้อความที่เชื่อมโยงกันได้

เพิ่มหน้าด้วยตนเอง

หากต้องการเพิ่มหน้าไปที่แม่แบบแนวนอนบน Mac ให้เลือกแทรก > หน้า

หากต้องการเพิ่มหน้าไปที่แม่แบบแนวนอนบน iPad ให้แตะ  ในคอลัมน์ทางด้านซ้าย จากนั้นให้เลือกหน้า 

หากต้องการเพิ่มหน้าไปที่แม่แบบแนวนอนบน iPhone หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. แตะเลขหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 2. แตะค้างไว้บนรูปย่อของหน้าที่คุณต้องการให้หน้าใหม่ตามมา จากนั้นแตะเพิ่มหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หากมีหน้าต้นแบบมากกว่าหนึ่งหน้าสำหรับแม่แบบ ให้เลือกหน้าที่คุณต้องการ หากไม่ได้เลือก หน้าว่างจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ
 3. หากต้องการปิดมุมมองรูปย่อของหน้า ให้แตะขอบจับที่อยู่เหนือรูปย่อ

ดูและแชร์หนังสือของคุณ

Pages สำหรับ iOS

 1. เปิดเอกสารใน Pages สำหรับ iOS
 2. แตะ 
 3. แตะส่งออก
 4. แตะ EPUB
 5. แตะส่ง
 6. หากต้องการดูหนังสือของคุณใน iBooks ให้เลือกคัดลอกไปยัง iBooks หากต้องการแชร์หนังสือของคุณ ให้แตะที่แอพ เช่น เมลหรือข้อความ


Pages สำหรับ Mac

 1. เปิดเอกสารใน Pages สำหรับ Mac
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออกไปยัง > EPUB
 3. คลิกถัดไป
 4. เลือกตำแหน่งของหนังสือ แล้วคลิกส่งออก
 5. หากต้องการดูหนังสือของคุณใน iBooks ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์หนังสือ หากต้องการแชร์หนังสือของคุณ ให้เลือกไฟล์ใน Finder แล้วคลิก   จากนั้นเลือกวิธีการแชร์หนังสือของคุณ


Pages สำหรับ iCloud

 1. เปิดเอกสารใน Pages สำหรับ iCloud
 2. คลิก   แล้วเลือก "ดาวน์โหลดสำเนา"
 3. คลิก EPUB ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกดาวน์โหลด
 5. หากต้องการดูหนังสือของคุณใน iBooks บน Mac ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์หนังสือ หากต้องการแชร์หนังสือของคุณบน Mac ให้เลือกไฟล์ใน Finder คลิกไอคอนแชร์ แล้วเลือกวิธีการแชร์หนังสือของคุณ

วันที่เผยแพร่: