สร้างหนังสือใน Pages

เลือกแม่แบบหนังสือจากแม่แบบที่ออกแบบไว้แล้วมากมายเพื่อสร้างหนังสือ EPUB แบบโต้ตอบที่สามารถดูได้ใน Apple Books

เลือกแม่แบบ

Pages ประกอบด้วยแม่แบบสองหมวดหมู่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างหนังสือ EPUB โดยเฉพาะ หากต้องการเลือกแม่แบบหนังสือ ให้ทำดังนี้

 1. ใน Pages บน Mac ให้เลือกไฟล์ > ใหม่
  ในตัวจัดการเอกสารใน Pages บน iPhone, iPad, iPod touch ของคุณ หรือบน iCloud.com ให้แตะหรือคลิก ปุ่มเอกสารใหม่ 
 2. ในหน้าต่างเลือกแม่แบบ ให้เลื่อนลงมาที่แม่แบบหนังสือ
 3. เลือกแม่แบบที่เหมาะกับคอนเทนต์ของคุณมากที่สุด ดังนี้
  • สำหรับหนังสือที่ใช้ข้อความเป็นส่วนใหญ่ ให้เลือกแม่แบบแนวตั้ง ด้วยแม่แบบแนวตั้ง คุณสามารถเลือกใช้ข้อความแบบจัดเรียงตัวอักษรเมื่อส่งไปยัง EPUB ได้ ในหนังสือ EPUB ที่ส่งออก ข้อความจะปรับตามขนาดหรือแนวต่างๆ ของอุปกรณ์ ด้วยเหตุนี้เอง หนังสือของคุณจะดูแตกต่างจากเอกสารต้นฉบับเมื่อเปิดใน Apple Books หรือตัวอ่านแบบอื่น1
  • สำหรับหนังสือที่ใช้ภาพเป็นจำนวนมาก หรือจัดรูปแบบคอนเทนต์เป็นคอลัมน์ ให้เลือกแม่แบบแนวนอน แม่แบบแนวนอนจะถูกส่งออกไปยัง EPUB โดยมีเค้าโครงที่กำหนดไว้แล้ว เค้าโครงจะถูกเก็บไว้คงเดิมในหนังสือ EPUB ที่ส่งออก เค้าโครงจะไม่เปลี่ยนแปลงตามขนาดหรือแนวของอุปกรณ์

1 หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการให้เค้าโครงของหนังสือ EPUB แนวตั้งของคุณตรงกันกับเค้าโครงของเอกสาร คุณสามารถส่งออกเอกสารที่ใช้แม่แบบแนวตั้งเป็น EPUB ที่กำหนดเค้าโครงไว้ได้เสมอ


สร้างหนังสือใน Pages

หลังจากที่คุณเลือกแม่แบบแล้ว ให้เพิ่มข้อความ รูปภาพ แกลเลอรี่ภาพ วิดีโอ รูปร่าง ตาราง แผนภูมิ และภาพวาดของคุณเองลงในเอกสาร คุณสามารถอัดเสียงลงในหน้าเอกสารของคุณได้โดยตรง แล้วฟังเสียงนั้นได้ใน EPUB ของคุณ  นอกจากนี้คุณยังสามารถทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวซึ่งจะเล่นใน EPUB ของคุณได้อีกด้วย 

เมื่อใช้แม่แบบแนวตั้ง หน้าใหม่จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติขณะที่คุณเพิ่มคอนเทนต์ ข้อความของคุณจะเลื่อนจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าโดยอัตโนมัติ 

เมื่อใช้แม่แบบแนวนอน คุณจะต้องเพิ่มหน้าใหม่ด้วยตัวเอง2

2 หากคุณต้องการให้ข้อความเลื่อนจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าในแม่แบบแนวนอน คุณสามารถใช้กล่องข้อความที่ลิงก์ไว้ได้

เพิ่มหน้าด้วยตัวเอง

หากต้องการเพิ่มหน้าไปยังแม่แบบแนวนอนบน Mac ให้เลือกแทรก > หน้า

หากต้องการเพิ่มหน้าไปยังแม่แบบแนวนอนบน iPad ให้แตะ  ในคอลัมน์ทางด้านซ้าย จากนั้นเลือกหน้า 

หากต้องการเพิ่มหน้าไปยังแม่แบบแนวนอนบน iPhone หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. แตะเลขหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 2. แตะค้างไว้ที่รูปย่อของหน้าที่คุณต้องการให้หน้าใหม่ตามมา จากนั้นแตะเพิ่มหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หากมีหน้าต้นแบบมากกว่าหนึ่งหน้าสำหรับแม่แบบ ให้เลือกหน้าที่คุณต้องการ หากไม่ได้เลือก หน้าว่างจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ
 3. หากต้องการปิดมุมมองรูปย่อของหน้า ให้แตะขอบจับที่อยู่เหนือรูปย่อ


ดูและแชร์หนังสือของคุณ

Pages สำหรับ iOS

 1. เปิดเอกสารของคุณใน Pages
 2. แตะ 
 3. แตะส่งออก
 4. แตะ EPUB
 5. แตะส่ง
 6. หากต้องการดูหนังสือใน Apple Books ให้เลือกคัดลอกไปยังแอพหนังสือ หากต้องการแชร์หนังสือ ให้แตะที่แอพ เช่น เมลหรือข้อความ


Pages สำหรับ Mac

 1. เปิดเอกสารของคุณใน Pages
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออกไปยัง > EPUB
 3. คลิกถัดไป
 4. เลือกตำแหน่งของหนังสือ แล้วคลิกส่งออก
 5. หากต้องการดูหนังสือใน Apple Books ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์หนังสือ หากต้องการแชร์หนังสือ ให้เลือกไฟล์ใน Finder แล้วคลิก   จากนั้นเลือกวิธีการแชร์หนังสือของคุณ


Pages สำหรับ iCloud

 1. เปิดเอกสารของคุณใน Pages
 2. คลิก   แล้วเลือก "ดาวน์โหลดสำเนา"
 3. คลิก EPUB ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกดาวน์โหลด
 5. หากต้องการดูหนังสือใน Apple Books บน Mac ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์หนังสือ หากต้องการแชร์หนังสือบน Mac ให้เลือกไฟล์ใน Finder แล้วคลิกไอคอนแชร์ จากนั้นเลือกวิธีการแชร์หนังสือของคุณ


เผยแพร่หนังสือของคุณ

คุณสามารถเผยแพร่หนังสือของคุณจาก Pages ไปยัง Apple Books ได้โดยตรงบน iPad, iPhone, Mac หรือทางออนไลน์ที่ iCloud.com 

วันที่เผยแพร่: