เกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดขององค์ประกอบ iBooks

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวข้อความแสดงข้อผิดพลาดขององค์ประกอบที่คุณอาจพบใน iBooks

องค์ประกอบคือหน่วยโครงสร้างของ HTML ที่เป็นตัวกำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบจะแสดงด้วยวงเล็บปีกกา (< >) และประกอบด้วยแท็กเปิดและแท็กปิด ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าที่กำหนดด้วยแท็กเปิด <p> และแท็กปิด </p>

หากมีปัญหากับองค์ประกอบของคุณ คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดเหล่านี้

ข้อผิดพลาด ITMS-9000: ไม่รู้จักองค์ประกอบ

ข้อผิดพลาดไม่รู้จักองค์ประกอบ แสดงว่าคุณกำลังใช้องค์ประกอบ HTML ที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ใช่ทุกองค์ประกอบ HTML ที่จะรองรับใน XHTML ตัวอย่างเช่น ไม่อนุญาตให้ใช้ <แบบอักษร> ใช้ CSS แทน HTML เพื่อเพิ่มสไตล์ให้กับหนังสือของคุณ

ข้อผิดพลาด ITMS-9000: องค์ประกอบไม่ได้รับอนุญาต

องค์ประกอบบางอย่างที่โดยปกติแล้วจะได้รับอนุญาตจะไม่ได้รับอนุญาตในบางบริบท ไปที่ คู่มือ iBooks Asset ในส่วน ทรัพยากรและวิธีใช้ ของ iTunes Connect เพื่อดูบริบทที่ถูกต้องขององค์ประกอบที่อนุญาต เช่น <img> และ <a>

ข้อผิดพลาด ITMS-9000: องค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์

ข้อผิดพลาดขององค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์บ่งชี้ว่าไฟล์ ePub ของคุณมีปัญหาข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • องค์ประกอบ XHTML ไม่มีแท็กปิด
  • องค์ประกอบ XHTML มีแท็กปิดที่ไม่ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าแท็กปิดทั้งหมดของคุณอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง เช่น </div>

วันที่เผยแพร่: