iBooks: ข้อผิดพลาด URI ไม่ถูกต้อง

ตัวระบุแหล่งทรัพยากรสากล (URI) จะอธิบายชื่อไฟล์และตำแหน่งที่ตั้ง คล้ายกับ URL สำหรับเว็บไซต์ หากคุณเห็นว่ามีข้อผิดพลาด URI ที่ไม่ถูกต้องใน EPUB ของคุณ แสดงว่าพบอักขระตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปไม่ถูกต้องในตัวระบุ ตัวอักขระทั้งหมดใน URI ต้องเป็นตัวอักษรและตัวเลข

ตัวอย่างเช่น หากหนังสือมี URI ที่มีการเว้นวรรค อย่างเช่น "manifest the file.xhtml" คุณจะได้รับข้อความผิดพลาดว่า: ERROR ITMS-9000:"URI ไม่ถูกต้องใน manifest the file.xhtml: อักขระไม่ถูกต้องในเส้นทางดัชนีที่ 3: the file.xhtml

ข้อผิดพลาดนี้แสดงว่ามีอักขระไม่ถูกต้อง (ในตัวอย่างนี้คือการเว้นวรรค) ในตัวระบุ

  1. หากต้องการแก้ปัญหานี้ ให้คลายไฟล์ EPUB ของคุณและหาตำแหน่ง URI ที่อธิบายในข้อความผิดพลาดนั้น ซึ่งอาจอยู่ในโฟลเดอร์ OPF หรือโฟลเดอร์เนื้อหาอื่น
  2. หลังจากหาตำแหน่ง URI ที่ไม่ถูกต้องพบแล้ว ให้ลบเว้นวรรคหรืออักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรและตัวเลขออกจากชื่อไฟล์นั้น คุณสามารถแก้ปัญหาตัวอย่างด้านบนได้ด้วยการเข้ารหัสอักขระเว้นวรรคให้เป็น manifest%20the%20file.xhtml
     
วันที่เผยแพร่: