ใช้การตั้งค่าตัวช่วยประหยัดพลังงานบน Mac

ดูเกี่ยวกับคุณสมบัติการประหยัดพลังงานที่ Mac สามารถใช้ได้ รวมถึงโหมดพักเครื่องและ Power Nap

สั่งให้ Mac พักเครื่อง

คุณสามารถประหยัดพลังงานได้ด้วยการสั่งให้ Mac เข้าสู่โหมดพักเครื่องในตอนที่คุณไม่ได้ใช้งาน เมื่อ Mac อยู่ในโหมดพักเครื่อง เครื่องยังเปิดอยู่แต่จะใช้พลังงานน้อยกว่า อีกทั้งการปลุก Mac จากโหมดพักเครื่องก็ทำได้เร็วกว่าการเริ่มต้นระบบใหม่หลังจากที่ปิดเครื่องไปแล้ว

วิธีทำให้ Mac พักเครื่องได้ในทันที ให้ทำตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกเมนู Apple () > พักเครื่อง
  • หากคุณใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Mac ให้ปิดภาพในตัว
  • กด Command (⌘)–ดีดสื่อออก (⏏)*
  • แตะปุ่มเปิดปิดบนคอมพิวเตอร์*

*ตัวเลือกเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับ MacBook Pro รุ่นที่มี Touch ID

ปรับการตั้งค่าในตัวช่วยประหยัดพลังงาน

เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน Mac เป็นระยะเวลาหนึ่ง macOS สามารถปิดคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณไม่ได้ใช้ให้เองโดยอัตโนมัติ เมื่อคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องทำงาน ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องจะเปิดกลับขึ้นมาอีกครั้ง

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเกี่ยวกับพลังงานได้ในหน้าต่างตัวช่วยประหยัดพลังงานของการตั้งค่าระบบ โดยทำดังนี้

  1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ
  2. คลิกตัวช่วยประหยัดพลังงาน

พักจอแสดงผล

คุณสามารถกำหนดได้ว่า จะให้ Mac รอเป็นเวลาเท่าไรก่อนที่จะพักจอภาพ ซึ่งการปิดจอภาพจะเป็นประโยชน์หากคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ (เช่น เล่นเพลง) แต่คุณไม่ต้องการดูสิ่งที่คอมพิวเตอร์กำลังทำ

การพักจอภาพจะเป็นการหยุดการส่งสัญญาณภาพไปยังจอภาพภายในและภายนอก สำหรับจอภาพของ Apple และจอภาพในตัว ยังหมายถึงการปิดไฟแบ็คไลท์บน LCD เพื่อประหยัดพลังงานอีกด้วย

เมื่อพักจอภาพแล้วหน้าจอจะมืดหรือปิดลง แต่แอพต่างๆ ที่ใช้งานอยู่บน Mac จะยังคงทำงานต่อไป หากจอภาพมีไฟแสดงสถานะ ไฟอาจเปลี่ยนไปเพื่อแสดงว่าจอภาพอยู่ในโหมดพลังงานต่ำ หากต้องการปลุกจอภาพ เพียงเลื่อนเมาส์ แตะแทร็คแพด หรือกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนคีย์บอร์ด

ทำให้ฮาร์ดดิสก์พักเมื่อเป็นไปได้ 

การตั้งค่านี้จะช่วยลดการใช้พลังงานของมอเตอร์ฮาร์ดไดรฟ์เมื่อคุณไม่ได้อ่านหรือเขียนไฟล์จากไดรฟ์นั้น โซลิดสเตทไดรฟ์ (SSD) ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ดังนั้นการตั้งค่านี้จึงไม่มีผลต่อคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้เฉพาะ SSD เพียงอย่างเดียวในการจัดเก็บข้อมูล 

ควรยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ หากคุณมีไดรฟ์ภายในหรือภายนอกที่ไม่ใช่ SSD และใช้แอพที่ทำงานได้ดีกว่าเมื่อเข้าใช้งานฮาร์ดดิสก์เพื่ออ่านและเขียนอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น แอพการแก้ไขเสียงหรือวิดีโอแบบมืออาชีพ เป็นต้น

ปลุกเครื่องผ่านการเข้าถึงเครือข่าย

เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ปลุกอัตโนมัติเมื่อมีผู้เข้าถึงทรัพยากรที่แชร์อยู่ของเครื่อง เช่น เครื่องพิมพ์หรือเพลย์ลิสต์ iTunes ที่แชร์ไว้

การตั้งค่านี้ใช้ได้กับการเชื่อมต่อแบบใช้สายจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น การเชื่อมต่อ Ethernet และยังใช้ได้กับการเชื่อมต่อ Wi-Fi อีกด้วยหากคุณใช้สถานีฐาน AirPort ที่กำหนดค่าอย่างเหมาะสม ทั้งนี้งานบางอย่างอาจทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถพักเครื่องได้เมื่ออยู่นิ่งโดยไม่ได้ใช้งาน

เปิดใช้งาน Power Nap

คุณสมบัติ Power Nap จะทำให้ Mac ปลุกจากพักเครื่องเป็นระยะเพื่อทำงานต่างๆ เช่น ตรวจสอบอีเมลใหม่ หรืออัพเดทซอฟต์แวร์

ระหว่าง Power Nap Mac จะปิดจอภาพและฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่ไม่จำเป็นสำหรับงานเหล่านี้เพื่อประหยัดพลังงาน หลังจากทำงานเสร็จแล้ว Mac จะกลับเข้าสู่โหมดพักเครื่องโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน

หากคุณไม่ต้องการให้ Mac ปลุกเองเพื่อทำงานเหล่านี้ ให้ยกเลิกตัวเลือกนี้

ตัวเลือกเพิ่มเติม

คุณอาจเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมในการตั้งค่าตัวช่วยประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เดสก์ท็อปหรือโน้ตบุ๊ค Mac

iMac, Mac Pro และ Mac mini

เมื่อใช้ Mac เดสก์ท็อป คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้คอมพิวเตอร์ จอภาพ และฮาร์ดดิสก์เข้าสู่โหมดพักเครื่องเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อใด

ตัวเลือกที่มีให้เลือกใน iMac และ Mac Pro มีดังนี้

Mac mini มีตัวเลือกดังนี้

ปิดจอภาพ

สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป Mac บางรุ่น คุณสามารถตั้งเวลาได้ว่าจะให้คอมพิวเตอร์รอนานเท่าไรกว่าจะเข้าสู่โหมดการใช้พลังงานต่ำสุดเมื่ออยู่นิ่งไม่ได้ใช้งาน การตั้งค่านี้จะแตกต่างจากโหมดพักภาพ เนื่องจากส่วนอื่นของคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดพักด้วยเช่นกัน

หากคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ไว้ที่ไม่พักเครื่องเลยโดยใช้แถบเลื่อนนี้ จอภาพและส่วนประกอบอื่นของคอมพิวเตอร์จะยังคงอยู่ในสภาวะที่ใช้พลังงานอย่างเต็มที่

เริ่มต้นระบบอัตโนมัติหลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง

คุณสามารถตั้งค่าคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป Mac ให้รีสตาร์ทอัตโนมัติได้ หากการเชื่อมต่อไฟ AC ใช้งานไม่ได้ ตัวอย่างเช่น หากกระแสไฟฟ้าดับหรือคุณทำสายไฟ AC หลุดโดยไม่ตั้งใจ เครื่อง Mac จะเริ่มต้นระบบเองอีกครั้งเมื่อเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าใหม่

คุณสามารถเปิดหน้าต่าง แอพ และเอกสารต่างๆ บน Mac ได้อีกครั้งโดยอัตโนมัติ หลังจากที่รีสตาร์ท ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ไว้ให้ทำงานต่างๆ เมื่อมีการปล่อยคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน

MacBook Pro, MacBook Air และ MacBook

สำหรับโน้ตบุ๊ค Mac นั้น บางตัวเลือกจะสามารถใช้ได้เมื่อคอมพิวเตอร์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ส่วนตัวเลือกอื่นๆ จะสามารถใช้ได้เมื่อใช้ไฟ AC ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้คอมพิวเตอร์ไม่พักเครื่องตลอดเวลาที่คุณเสียบไฟ AC แต่เมื่อเครื่องใช้ไฟจากแบตเตอรี่ คุณอาจต้องการให้เข้าสู่โหมดพักเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นเวลาเพียงสั้นๆ เพื่อให้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้นานขึ้น

ในหน้าต่างตัวช่วยประหยัดพลังงาน ให้เลือกแท็บแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟ ดังภาพ

 

การสลับกราฟิกอัตโนมัติ

ตัวเลือกการสลับกราฟิกอัตโนมัติจะปรากฏบนโน้ตบุ๊ค Mac ที่มีชิพกราฟิกในตัวมากกว่าหนึ่งอัน เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คอมพิวเตอร์จะใช้ชิพกราฟิกที่ใช้พลังงานต่ำสำหรับงานต่างๆ อย่างเช่น การแก้ไขข้อความเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน สำหรับงานที่มีการใช้กราฟิกมากขึ้น เช่น การเล่นเกมหรือบีบอัดวิดีโอ macOS จะสลับไปใช้ชิพกราฟิกอื่นที่ซับซ้อนมากขึ้น

หากเอาตัวเลือกนี้ออก คอมพิวเตอร์จะใช้กราฟิกที่มีประสิทธิภาพสูงเสมอ ซึ่งทำให้ใช้พลังงานมากขึ้น

โหมดพักเครื่องอื่นๆ

คอมพิวเตอร์ Mac บางรุ่นจะเข้าสู่โหมดพักเครื่องแบบพิเศษเมื่อคุณปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน วิธีนี้จะช่วยประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

โหมดพร้อมรอใช้งาน

สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ที่เริ่มต้นระบบจาก SSD ภายใน macOS จะมีโหมดพักเครื่องแบบลึกที่เรียกว่าโหมดพร้อมรอใช้งาน

คอมพิวเตอร์ Mac ที่ผลิตในปี 2013 เป็นต้นไปจะเข้าสู่โหมดพร้อมรอใช้งานหลังจากที่อยู่ในโหมดพักเครื่องเป็นเวลาสามชั่วโมง ส่วนในรุ่นก่อนหน้าจะเข้าสู่โหมดพร้อมรอใช้งานหลังจากที่พักเครื่องเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ในระหว่างที่เครื่องอยู่ในโหมดพร้อมรอใช้งาน สถานะของรายการที่คุณทำจะบันทึกไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช (SSD) จากนั้นพลังงานที่ส่งไปยังระบบฮาร์ดแวร์ เช่น RAM หรือบัส USB จะปิด

โหมดพร้อมรอใช้งานจะขยายเวลาที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสามารถพักเครื่องขณะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ออกไปได้ โน้ตบุ๊คที่มีแบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มสามารถอยู่ในโหมดพร้อมรอใช้งานได้ถึงสามสิบวันโดยไม่เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

โหมดพักเครื่องแบบปลอดภัย

macOS ยังมีโหมดพักเครื่องแบบลึกที่เรียกว่าโหมดพักเครื่องแบบปลอดภัย Mac อาจเข้าสู่โหมดพักเครื่องแบบปลอดภัยหากแบตเตอรี่เริ่มอ่อน หรือคอมพิวเตอร์อยู่นิ่งไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

โหมดพักเครื่องแบบปลอดภัยจะคัดลอกคอนเทนต์ในหน่วยความจำไปยังไดรฟ์เริ่มต้นระบบและจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์ลดลง ช่วยให้คุณสามารถทำงานต่อจากที่ค้างไว้ได้โดยที่งานไม่สูญหายไปไหน

หากต้องการปลุก Mac จากโหมดพักเครื่องแบบปลอดภัย ให้กดปุ่มเปิดปิด หากคุณใช้โน้ตบุ๊ค Mac แต่แบตเตอรี่อ่อน ให้เสียบอะแดปเตอร์ AC ก่อนเป็นอันดับแรก 

เมื่อคุณปลุกเครื่องจากโหมดพักเครื่องแบบปลอดภัย ตัวแสดงสถานะความคืบหน้าจะปรากฏขึ้น ตัวแสดงสถานะนี้จะแสดงว่าคอนเทนต์ของหน่วยความจำที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้กำลังถูกดิสก์เริ่มต้นระบบอ่านอยู่ และคัดลอกกลับไปยัง RAM

การปลุกเครื่อง Mac

วิธีการปลุกเครื่อง Mac จากโหมดพักเครื่องแบบใดก็ตาม ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

  • แตะปุ่มเปิดปิดของคอมพิวเตอร์
  • คลิกเมาส์หรือแทร็คแพด 
  • เปิดฝาโน้ตบุ๊ค Mac 
  • กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนคีย์บอร์ดที่เชื่อมต่อ

หากคุณใช้คุณสมบัติการแชร์บน Mac คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่ใช้บริการเหล่านี้อาจสามารถปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณได้ตามสั่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: