วิธีการเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบอื่น

หากคุณมีดิสก์เริ่มต้นระบบอื่นที่มีระบบปฏิบัติการที่ใช้งานร่วมกันได้ Mac ของคุณจะสามารถเริ่มต้นระบบจากดิสก์นั้นได้แทนที่จะเริ่มต้นระบบจากดิสก์เริ่มต้นระบบปัจจุบัน

ตามค่าเริ่มต้น Mac ของคุณจะเริ่มต้นระบบจากฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่อง แต่ดิสก์เริ่มต้นระบบสามารถเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใดก็ได้ที่มีระบบปฏิบัติการที่ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่อง Mac ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้ง macOS ลงในไดรฟ์ภายในหรือไดรฟ์ภายนอก Mac ของคุณจะสามารถจดจำไดรฟ์นั้นเป็นดิสก์เริ่มต้นระบบได้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเริ่มต้นระบบจากดิสก์ดังกล่าวได้

ใช้การตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบ

เมื่อคุณใช้การตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบเพื่อเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบ จะทำให้ Mac เริ่มต้นระบบจากดิสก์นั้นจนกว่าคุณจะเลือกดิสก์อื่น

 1. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกดิสก์เริ่มต้นระบบ
 2. คลิก ไอคอนแม่กุญแจ และป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ
 3. เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบ แล้วรีสตาร์ท Mac

การตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบ

หากคุณเห็นข้อความแจ้งว่าการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณไม่อนุญาตให้ Mac เครื่องนี้ใช้ดิสก์เริ่มต้นระบบภายนอก ให้ตรวจสอบการตั้งค่าบูตภายนอกในยูทิลิตี้ความปลอดภัยของการเริ่มต้นระบบ

ใช้โปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบ

เมื่อคุณใช้โปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบในการเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบ จะทำให้ Mac เริ่มต้นระบบจากดิสก์นั้นเพียงครั้งเดียว แล้วกลับมาใช้ดิสก์ที่เลือกในการตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบ

 1. กดปุ่ม Option ค้างไว้ทันทีหลังจากที่เปิดเครื่องหรือรีสตาร์ท Mac
 2. ปล่อยปุ่ม Option เมื่อคุณเห็นหน้าต่างโปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบ
  หาก Mac ได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ คุณสามารถปล่อยปุ่มได้เมื่อระบบขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน
 3. เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ แล้วคลิกที่ลูกศรที่อยู่ใต้ไอคอน หรือกดปุ่ม Return 
  หากคุณกดปุ่ม Control ค้างไว้ในระหว่างขั้นตอนนี้ การเลือกของคุณจะถูกบันทึกในการตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบ ซึ่งทำให้การตั้งค่าดังกล่าวคงอยู่จนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบที่แสดงดิสก์ที่พร้อมใช้งานสำหรับการเริ่มต้นระบบ

หาก Mac ของคุณใช้ OS X Lion 10.7.3 หรือใหม่กว่า คุณยังสามารถใช้วิธีนี้เพื่อเริ่มต้นระบบจากดิสก์ข้อมูลสำรอง Time Machine ได้อีกด้วย ตัวจัดการการเริ่มต้นระบบจะระบุข้อมูลสำรอง Time Machine เป็น “EFI Boot”

หากคุณไม่สามารถเลือกดิสก์เริ่มต้นระบบหรือไม่สามารถเริ่มต้นระบบจากดิสก์ดังกล่าวได้

ตรวจสอบความเป็นไปได้เหล่านี้หากคุณไม่เห็นดิสก์ของคุณในการตั้งค่าดิสก์เริ่มต้นระบบหรือโปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบ หรือ Mac ไม่เริ่มต้นระบบจากดิสก์นั้น

ตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้บนดิสก์เริ่มต้นระบบ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณใช้เวอร์ชั่นของ macOS ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Mac ของคุณ คุณอาจต้องติดตั้ง macOS อีกครั้งบนดิสก์นั้น

ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยของการเริ่มต้นระบบ

หากคุณกำลังใช้ Mac ที่มีชิพ Apple T2 Security ให้ตรวจสอบการตั้งค่าในยูทิลิตี้ความปลอดภัยของการเริ่มต้นระบบ การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดว่า Mac ของคุณสามารถเริ่มต้นระบบจากดิสก์อื่นได้หรือไม่

ตรวจหาเฟิร์มแวร์ Option ROM

หากคุณอยู่ในโปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบและไม่เห็นดิสก์เริ่มต้นระบบของคุณ ให้กด Option-Shift-Command-เครื่องหมายจุด หากได้ผล ให้ทำเช่นนี้ทุกครั้งที่คุณต้องการเริ่มต้นระบบจากอุปกรณ์ดังกล่าว หรือจากดิสก์เริ่มต้นระบบที่เชื่อมต่ออยู่

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบ คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่อัพเดทจะไม่แสดงอุปกรณ์ที่ใช้เฟิร์มแวร์ Option ROM จนกว่าคุณจะกดปุ่มเหล่านี้ในโปรแกรมจัดการการเริ่มต้นระบบเพื่อโหลดเฟิร์มแวร์ ใน Mac รุ่นต่างๆ ตั้งแต่ต้นปี 2015 หรือก่อนหน้า คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติความปลอดภัยนี้เพื่อโหลดเฟิร์มแวร์ Option ROM ได้โดยอัตโนมัติ การทำเช่นนี้จะเป็นการนำการป้องกันที่สำคัญที่ช่วยไม่ให้มีการเข้าใช้งาน Mac โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลอื่นที่สามารถเข้าถึงเครื่องได้

 1. เปิดแอพ Terminal ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น 
 2. พิมพ์ sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 แล้วกด Return
  หากต้องการยกเลิกคำสั่งนี้ ให้ป้อน sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior

หากคุณใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์บน Mac ของคุณ ความสามารถในการโหลดเฟิร์มแวร์ Option ROM จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหรือโดยตนเองเพื่อเป็นการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม หากคุณต้องการนำการปกป้องเพิ่มเติมนี้ออก แต่เก็บรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ของคุณไว้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพ Terminal ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด Return
  sudo firmwarepasswd -setmode command -allow-oroms
  หากต้องการยกเลิกคำสั่งนี้ ให้ป้อน sudo firmwarepasswd -setmode command
 3. พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้วกด Return
 4. พิมพ์รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ของคุณ แล้วกด Return
 5. รีสตาร์ท Mac ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: