การปรับความสว่างของคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ที่มีแสงส่องใต้ปุ่ม

ดูว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Apple ของคุณมีคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ที่มีแสงส่องใต้ปุ่มหรือไม่ และดูวิธีปรับความสว่างแบบอัตโนมัติหรือการปรับด้วยตนเอง 

ดูว่าโน้ตบุ๊คของคุณมีคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ที่มีแสงส่องใต้ปุ่มหรือไม่

จากเมนู Apple () ให้เลือกการตั้งค่าระบบ แล้วคลิกที่แป้นพิมพ์ หากหน้าต่างการตั้งค่าแป้นพิมพ์มีช่องทำเครื่องหมาย "ปรับความสว่างของแป้นพิมพ์ในที่ที่มีแสงน้อย" แสดงว่าคุณมีคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ที่มีแสงส่องใต้ปุ่ม

ปรับความสว่างของคีย์บอร์ดแบบอัตโนมัติหรือการปรับด้วยตนเอง

คุณสามารถตั้งค่าให้ปรับความสว่างของคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติตามสภาพแสง หรือจะปรับความสว่างด้วยตัวเองก็ได้

ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ

หากต้องการตั้งค่าคีย์บอร์ดให้ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

  1. จากเมนู Apple ให้เลือกการตั้งค่าระบบ แล้วคลิกที่แป้นพิมพ์
  2. เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ปรับความสว่างของแป้นพิมพ์ในที่ที่มีแสงน้อย"

ปรับความสว่างด้วยตนเอง

หากต้องการเพิ่มความสว่างให้คีย์บอร์ด ให้กด F6 บนคีย์บอร์ดของเครื่องโน้ตบุ๊ค หากต้องการลดความสว่าง ให้กด F5

หากคุณไม่สามารถปรับความสว่างของคีย์บอร์ดได้ด้วยตัวเอง อาจเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในที่ที่มีความสว่างมาก และคุณตั้งค่า Mac ไว้ให้ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ คีย์บอร์ดแบ็คไลท์จะปิด เมื่อคุณย้ายไปยังที่ที่มีแสงน้อย คุณจะสามารถปรับความสว่างของคีย์บอร์ดได้อีกครั้ง

ปรับความสว่างบน MacBook Pro ที่มี Touch Bar

หากคุณใช้ MacBook Pro ปี 2016 คุณสามารถปรับความสว่างของคีย์บอร์ดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแตะ  ใน Control Strip

Control Strip จะขยายออกมา คุณก็สามารถแตะ     เพื่อปรับความสว่างของคีย์บอร์ดได้

วันที่เผยแพร่: