การปรับความสว่างของคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ที่มีแสงส่องใต้ปุ่ม

ดูว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Apple ของคุณมีคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ที่มีแสงส่องใต้ปุ่มหรือไม่ และดูวิธีปรับความสว่างแบบอัตโนมัติหรือการปรับด้วยตนเอง 

ดูว่าโน้ตบุ๊คของคุณมีคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ที่มีแสงส่องใต้ปุ่มหรือไม่

จากเมนู Apple  ให้เลือกการตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกแป้นพิมพ์ หากหน้าต่างการตั้งค่าคีย์บอร์ดมีช่องทำเครื่องหมาย "ปรับความสว่างของคีย์บอร์ดในที่ที่มีแสงน้อย" แสดงว่าคุณมีคีย์บอร์ดแบ็คไลท์ที่มีแสงส่องใต้ปุ่ม

ปรับความสว่างของคีย์บอร์ดแบบอัตโนมัติหรือการปรับด้วยตนเอง

คุณสามารถตั้งค่าให้ปรับความสว่างของคีย์บอร์ดโดยอัตโนมัติตามสภาพแสง หรือจะปรับความสว่างด้วยตัวเองก็ได้

ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ

หากต้องการตั้งค่าคีย์บอร์ดให้ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

  1. จากเมนู Apple ให้เลือกการตั้งค่าระบบ แล้วคลิกแป้นพิมพ์
  2. เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ปรับความสว่างของคีย์บอร์ดในที่ที่มีแสงน้อย"

ปรับความสว่างด้วยตนเอง

หากต้องการเพิ่มความสว่างให้คีย์บอร์ด ให้กด F6 บนคีย์บอร์ดของเครื่องโน้ตบุ๊ค หากต้องการลดความสว่าง ให้กด F5

หากคุณไม่สามารถปรับความสว่างของคีย์บอร์ดได้ด้วยตัวเอง อาจเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในที่ที่มีความสว่างมาก และคุณตั้งค่า Mac ไว้ให้ปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ คีย์บอร์ดแบ็คไลท์จะปิด เมื่อคุณย้ายไปยังที่ที่มีแสงน้อย คุณจะสามารถปรับความสว่างของคีย์บอร์ดได้อีกครั้ง

ปรับความสว่างบน MacBook Pro ที่มี Touch Bar

หาก Mac ของคุณมี Touch Bar คุณสามารถปรับความสว่างของคีย์บอร์ดได้อย่างรวดเร็วโดยการแตะ  ใน Control Strip:

Control Strip จะขยายออกมา คุณก็สามารถแตะ    เพื่อปรับความสว่างของคีย์บอร์ดได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณใช้ Boot Camp และคีย์บอร์ดของคุณไม่ทำงานตามที่คาดใน Windows คุณอาจต้องอัพเดทซอฟต์แวร์ของคุณใน Windows

วันที่เผยแพร่: