ตั้งเวลาเริ่มต้นระบบ ปลุกเครื่อง พัก รีสตาร์ท หรือปิดเครื่องบน Mac

ใช้คุณสมบัติตารางเวลาในการตั้งค่าตัวช่วยประหยัดพลังงาน เพื่อตั้งเวลาให้ Mac เริ่มต้นระบบ ปลุกเครื่อง พัก รีสตาร์ท หรือปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ 

  1. จากเมนู Apple () ให้เลือกการตั้งค่าระบบ แล้วคลิกตัวช่วยประหยัดพลังงาน 
  2. คลิกที่ปุ่มตารางเวลา แล้วใช้กล่องกาเครื่องหมายและเมนูป๊อปอัพเพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการให้เริ่มต้นระบบ ปลุกเครื่อง พัก รีสตาร์ท หรือปิดเครื่อง

หากต้องการให้ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ Mac จะต้องอยู่ในโหมดพร้อมทำงาน ณ เวลาที่กำหนดให้ปิดเครื่อง และยังต้องอยู่ในโหมดพร้อมทำงานต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีหลังจากที่ผ่านเวลาดังกล่าวไปแล้ว หากถึงเวลาที่กำหนดให้ปิดเครื่องแล้วแต่เครื่องยังอยู่ในโหมดพักเครื่อง เครื่องก็จะอยู่ในโหมดพักเครื่องต่อไปแทนที่จะปิดเครื่อง หากตั้งค่าไว้ให้เข้าสู่โหมดพักเครื่องหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานต่ำกว่า 15 นาที เครื่องอาจจะเข้าสู่โหมดพักเครื่องก่อนที่จะปิดเครื่อง หากต้องการแน่ใจว่า Mac จะปิดเครื่องแม้ว่าจะอยู่ในโหมดพักเครื่องก็ตาม ให้ตั้งค่าให้เริ่มต้นระบบหรือปลุกเครื่อง 5 นาทีก่อนที่จะถึงเวลาปิดเครื่องที่กำหนด

 

 

วันที่เผยแพร่: