วิธีใช้โหมดดิสก์เป้าหมายเพื่อย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง

ใช้โหมดดิสก์เป้าหมายเพื่อทำให้ Mac เครื่องหนึ่งปรากฏเป็นฮาร์ดดิสก์ภายนอกบน Mac อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเลือกดูและคัดลอกไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว

โหมดดิสก์เป้าหมายจะมีประโยชน์เมื่อคุณจำเป็นต้องย้ายไฟล์อย่างรวดเร็วระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือรับไฟล์จาก Mac ที่ไม่มีจอภาพที่ใช้งานได้ คุณสมบัตินี้จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ Mac สองเครื่องที่เชื่อมต่อด้วยสายโดยใช้พอร์ตต่างๆ ต่อไปนี้

โหมดดิสก์เป้าหมายไม่รองกับการเชื่อมต่อที่ใช้ Apple USB-C Charge Cable, สาย USB-A to USB-A หรือสาย Mini DisplayPort 

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายที่ถูกต้อง

ใช้สาย Thunderbolt 3, USB-C, Thunderbolt 2 หรือ FireWire เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยขึ้นอยู่ว่าคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณมีพอร์ตอะไร จากนั้นเริ่มต้นระบบในโหมดดิสก์เป้าหมาย 

หากคุณเชื่อมต่อกับ Thunderbolt 3 (USB-C) หรือ USB-C:

  • หากต้องการเชื่อมต่อพอร์ต Thunderbolt (USB-C) เข้ากับพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) อีกพอร์ตหนึ่งหรือพอร์ต USB-C ให้ใช้ Apple Thunderbolt 3 (USB-C) Cable
  • หากต้องการเชื่อมต่อพอร์ต USB-C เข้ากับพอร์ต USB-C อีกพอร์ตหนึ่งหรือพอร์ต Thunderbolt (USB-C) ให้ใช้ Apple Thunderbolt 3 (USB-C) Cable
  • หากต้องการเชื่อมต่อพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) เข้ากับพอร์ต Thunderbolt 2 ให้ใช้ Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter ร่วมกับสาย Thunderbolt 2
  • หากต้องการเชื่อมต่อพอร์ต USB-C เข้ากับพอร์ต USB-A ให้ใช้ USB-A to USB-C Cable ที่รองรับ USB 3.0 หรือ USB 3.1 เช่น Belkin USB-A to USB-C Cable (USB 3.1)

เริ่มต้นระบบในโหมดดิสก์เป้าหมาย

หลังจากที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายที่ถูกต้องแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. หาก Mac ที่คุณต้องการใช้เป็นดิสก์เปิดอยู่ ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกดิสก์เริ่มต้นระบบ คลิกโหมดดิสก์เป้าหมาย จากนั้นคลิกเริ่มการทำงานใหม่เมื่อระบบขอให้คุณยืนยัน
  2. หาก Mac ที่คุณต้องการใช้เป็นดิสก์ปิดอยู่หรือไม่มีจอภาพที่ใช้งานได้ ให้เปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม T ค้างไว้ทันทีในขณะเครื่องกำลังเริ่มต้นระบบ
  3. Mac จะเริ่มต้นระบบในโหมดดิสก์เป้าหมาย จากนั้นจะปรากฏเป็นไอคอนดิสก์บนเดสก์ท็อปของ Mac อีกเครื่องหนึ่ง คุณสามารถใช้ดิสก์นี้ได้เหมือนกันกับที่คุณใช้ฮาร์ดดิสก์อื่นๆ

หากต้องการออกจากโหมดดิสก์เป้าหมาย ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้บน Mac ที่คุณกำลังใช้เป็นดิสก์ จากนั้นถอดสาย

ดูเพิ่มเติม

นอกเหนือจากโหมดดิสก์เป้าหมายแล้ว คุณยังสามารถใช้ AirDrop เพื่อส่งคอนเทนต์ระหว่างคอมพิวเตอร์ Mac สองเครื่องแบบไร้สาย

วันที่เผยแพร่: Wed Apr 18 21:16:19 GMT 2018