วิธีใช้โหมดดิสก์เป้าหมายเพื่อย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง

ใช้โหมดดิสก์เป้าหมายเพื่อทำให้ Mac เครื่องหนึ่งปรากฏเป็นฮาร์ดดิสก์ภายนอกบน Mac อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเลือกดูและคัดลอกไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว

โหมดดิสก์เป้าหมายจะมีประโยชน์เมื่อคุณจำเป็นต้องย้ายไฟล์อย่างรวดเร็วระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือรับไฟล์จาก Mac ที่ไม่มีจอแสดงผลที่ใช้งานได้ คุณสมบัตินี้จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ Mac สองเครื่องที่เชื่อมต่อด้วยสายโดยใช้พอร์ตต่างๆ ต่อไปนี้

โหมดดิสก์เป้าหมายไม่รองกับการเชื่อมต่อที่ใช้ Apple USB-C Charge Cable, สาย USB-A to USB-A หรือสาย Mini DisplayPort 

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายที่ถูกต้อง

ใช้สาย Thunderbolt 3, USB-C, Thunderbolt 2 หรือ FireWire เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยขึ้นอยู่ว่าคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณมีพอร์ตอะไร จากนั้นเริ่มต้นระบบในโหมดดิสก์เป้าหมาย 

หากคุณเชื่อมต่อกับ Thunderbolt 3 (USB-C) หรือ USB-C:

  • หากต้องการเชื่อมต่อพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) เข้ากับพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) อีกพอร์ตหนึ่งหรือพอร์ต USB-C ให้ใช้ Apple Thunderbolt 3 (USB-C) Cable
  • หากต้องการเชื่อมต่อพอร์ต USB-C เข้ากับพอร์ต USB-C อีกพอร์ตหนึ่งหรือพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) ให้ใช้ Apple Thunderbolt 3 (USB-C) Cable
  • หากต้องการเชื่อมต่อพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) เข้ากับพอร์ต Thunderbolt 2 ให้ใช้ Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter ร่วมกับสาย Thunderbolt 2
  • หากต้องการเชื่อมต่อพอร์ต USB-C เข้ากับพอร์ต USB-A ให้ใช้ USB-A to USB-C Cable ที่รองรับ USB 3.0 หรือ USB 3.1 เช่น Belkin USB-A to USB-C Cable (USB 3.1)

เริ่มต้นระบบในโหมดดิสก์เป้าหมาย

ใช้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเหล่านี้บน Mac ที่คุณต้องการใช้เป็นดิสก์

  • เปิด Mac แล้วกดปุ่ม T ค้างไว้ทันทีเมื่อเครื่องเริ่มต้นระบบ
  • หาก Mac เปิดอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกดิสก์เริ่มต้นระบบได้ คลิกโหมดดิสก์เป้าหมาย จากนั้นคลิกเริ่มการทำงานใหม่เมื่อระบบขอให้คุณยืนยัน

Mac จะเริ่มต้นระบบในโหมดดิสก์เป้าหมาย จากนั้นจะปรากฏเป็นดิสก์บน Mac อีกเครื่องหนึ่ง ตอนนี้คุณสามารถใช้ดิสก์นี้เหมือนกับที่คุณใช้ดิสก์อื่นๆ ได้แล้ว หากต้องการออกจากโหมดดิสก์เป้าหมาย ให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้บน Mac ที่คุณกำลังใช้เป็นดิสก์ จากนั้นถอดสาย

หากดิสก์เป้าหมายไม่ปรากฏใน Mac อีกเครื่องหนึ่ง

หาก Mac ที่คุณเริ่มต้นระบบในโหมดดิสก์เป้าหมายไม่ปรากฏเป็นดิสก์บน Mac อีกเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งดิสก์

  1. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์บน Mac อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
  2. หากการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณดี และคุณทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการเริ่มต้นระบบในโหมดดิสก์เป้าหมาย ดิสก์เป้าหมายดังกล่าวจะปรากฏเป็นดิสก์โวลุ่มในแถบด้านข้างของยูทิลิตี้ดิสก์ เลือกดิสก์โวลุ่มนั้นแล้วเลือกไฟล์ > ติดตั้งจากแถบเมนู หรือคลิกติดตั้งในแถบเครื่องมือ
  3. หากดิสก์เป้าหมายFileVaultถูกเข้ารหัสอยู่ ระบบจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล็อคดิสก์แล้วติดตั้งดิสก์ดังกล่าว ป้อนรหัสผ่านรหัสผ่านผู้ดูแลระบบสำหรับ Mac ที่คุณเริ่มต้นระบบบนโหมดดิสก์เป้าหมาย

ดิสก์ดังกล่าวควรได้รับการติดตั้งและพร้อมใช้งานบน Mac แล้ว อย่างไรก็ตาม หากดิสก์ดังกล่าวถูกฟอร์แมตสำหรับ APFS Mac ของคุณจะต้องใช้ High Sierra เวอร์ชั่นก่อนหน้าของระบบปฏิบัติการ Mac ไม่ได้ติดตั้งโวลุ่มที่ถูกฟอร์แมตแบบ APFS

นอกเหนือจากโหมดดิสก์เป้าหมายแล้ว คุณยังสามารถใช้ AirDrop เพื่อส่งคอนเทนต์ระหว่างคอมพิวเตอร์ Mac สองเครื่องแบบไร้สายได้

วันที่เผยแพร่: