เผยแพร่และจำหน่ายหนังสือด้วย iBooks Author

ใช้ iBooks Author เพื่อสร้างและส่งหนังสือไปยัง Apple Books หรือแจกจ่ายไปที่ใดก็ได้บนเว็บ

MacBook Air แสดงโปรเจ็กต์ใน iBooks Author โดยมีรูปของปลาเขตร้อนและหนังสือที่เสร็จสมบูรณ์แล้วบน iPad

 

ไอคอน iBooks Author

iBooks Author คือแอพฟรีที่มีอยู่ใน App Store บน Mac ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างและเผยแพร่ eBook ได้ คุณสามารถเพิ่มอาร์ตเวิร์กและเมตาดาต้าไปยังหนังสือโดยใช้เครื่องมือในแอพ คุณยังสามารถส่งออกไฟล์ EPUB ที่คุณสร้างในโปรแกรมอื่นไปยัง iBooks Author แล้วจำหน่ายไฟล์นั้นบน Apple Books หรือแจกจ่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายได้

หากต้องการเผยแพร่หนังสือของคุณจาก iBooks Author คุณต้องส่งออกหนังสือให้เป็นรูปแบบ PDF, ไฟล์ข้อความ, ไฟล์ EPub หรือไฟล์ .ibooks ก่อน หากต้องการเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับหนังสือของคุณ ให้ตัดสินใจก่อนว่าคุณจะแจกจ่ายหนังสือนั้นอย่างไร

เผยแพร่หนังสือของคุณบนร้านหนังสือ

คุณสามารถสร้างหนังสือใน iBooks Author ในรูปแบบ EPUB (.epub) หรือ iBooks (.ibooks) และเผยแพร่ผลงานของคุณไปยังร้านหนังสือใน Apple Books ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Pages เพื่อเผยแพร่หนังสือได้ด้วย

หากต้องการสมัครสมาชิกเพื่อจำหน่ายหนังสือของคุณบนร้านหนังสือ ให้ตั้งค่า iTunes Connect สำหรับ Apple Books แล้วดาวน์โหลด iTunes Producer คุณยังสามารถแจกจ่ายหนังสือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบนร้านหนังสือได้ด้วย

เผยแพร่หนังสือของคุณสำหรับหลักสูตร iTunes U

หากต้องการส่งผลงานของคุณไปตีพิมพ์บน iTunes U ให้บันทึกเป็นไฟล์ .ibooks หรือ EPUB 

หากต้องการเผยแพร่หนังสือของคุณบน iTunes U คุณจะต้องมีไซต์ iTunes U หากคุณไม่มีไซต์ iTunes U คุณสามารถสมัครได้

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes U และวิธีการจัดการชั้นเรียนหรือหลักสูตรของคุณ

แจกจ่ายหนังสือของคุณบนเว็บ

คุณสามารถแจกจ่ายผลงานที่คุณสร้างด้วย iBooks Author ไปยังเว็บได้ในรูปแบบสินค้าที่ซื้อครั้งเดียว หรือสินค้าหรือบริการสำหรับการสมัครรับก็ได้ เมื่อคุณจำหน่ายหนังสือของคุณบนเว็บ คุณต้องใช้รูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ .ibooks เช่น PDF หรือ EPUB หากคุณต้องการจำหน่ายผลงานของคุณในรูปแบบ .ibooks คุณสามารถจำหน่ายได้โดยผ่านร้านหนังสือใน Apple Books เท่านั้น เมื่อคุณแจกผลงานของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คุณสามารถแจกจ่ายได้ทุกรูปแบบ (รวมถึง .ibooks) ผ่านร้านหนังสือหรือโดยวิธีอื่นๆ

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

คุณยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานที่คุณสร้างใน iBooks Author หากคุณแจกจ่ายผลงานของคุณในรูปแบบ .ibooks ผลงานจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการแจกจ่ายที่อธิบายไว้ด้านบน

วันที่เผยแพร่: