Använda dubbla SIM-kort med ett eSIM

iPhone XS, iPhone XS Max och iPhone XR har dubbla SIM-kort som består av ett nano-SIM-kort och ett eSIM.1 Ett eSIM-kort är ett digitalt SIM-kort som gör det möjligt för dig att aktivera ett mobilabonnemang från din operatör utan att behöva använda ett fysiskt nano-SIM-kort.

Här är några exempel på hur du kan använda dubbla SIM-kort:

 • Använd ett nummer för jobbet och ett annat för personliga samtal.
 • Lägg till ett lokalt dataabonnemang när du reser utomlands.
 • Ha separata telefon- och dataabonnemang.

Båda dina telefonnummer kan användas för att ringa och svara på samtal samt för att skicka och ta emot SMS och MMS.2 Din iPhone kan använda ett mobilnät åt gången.

 1. eSIM på iPhone erbjuds inte i Fastlandskina. I Hongkong och Macao har endast iPhone XS eSIM-kort. Läs om hur du använder dubbla SIM-kort med två nano-SIM-kort i Fastlandskina, Hongkong och Macao.
 2. För detta används tekniken Dual SIM Dual Standby (DSDS), vilket innebär att båda SIM-korten kan användas för att ringa och ta emot samtal. Om ett nummer används för ett samtal hamnar inkommande samtal till det andra numret i röstbrevlådan.

Det här behöver du

Om du vill använda två olika operatörer måste din iPhone vara upplåst. I annat fall måste båda abonnemangen komma från samma operatör. Om en CDMA-operatör tillhandahåller ditt första SIM-kort har ditt andra SIM-kort inte stöd för CDMA. Kontakta operatören för mer information. 

Om du har ett mobildataabonnemang för företag hör du med företagets administratör om det finns stöd för den här funktionen.

Ställa in ditt mobilabonnemang med eSIM-kort

Ett av dina abonnemang använder ett nano-SIM-kort och det andra (eller de andra) använder ett eSIM-kort. Om du inte har ett nano-SIM-kort och din operatör har stöd för det kan ett eSIM-kort fungera som ditt enda mobilabonnemang. eSIM-kortet som tillhandahålls av din operatör lagras digitalt på din iPhone.

Om du vill aktivera ditt andra mobilabonnemang kan du skanna QR-koden som din operatör har gett dig, använda operatörens iPhone-app eller ange informationen manuellt:

Skanna en QR-kod

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på Lägg till mobilabonnemang.
 4. Använd din iPhone till att skanna QR-koden som du fått av din operatör.

Om du uppmanas att ange en bekräftelsekod för att aktivera eSIM-kortet anger du numret som din operatör gav dig.

Använda en operatörs app

 1. Gå till App Store och hämta operatörens app.
 2. Använd appen till att köpa ett mobilabonnemang.

Ange informationen manuellt

Om det behövs kan du ange din abonnemangsinformation manuellt. Tryck på Ange information manuellt längst ned på iPhone-skärmen.

Du kan lagra fler än ett eSIM-kort på din iPhone men du kan bara använda ett åt gången. Byt eSIM-kort genom att trycka på Inställningar. Tryck sedan på Mobilnät eller Mobildata och därefter på abonnemanget som du vill använda. Sedan trycker du på Aktivera den här linjen.

I avsnitten som följer får du mer information om de återstående inställningsskärmarna på din iPhone.

Etiketter för abonnemang

När ditt andra abonnemang har aktiverats kan du märka upp dina abonnemang. Du kan till exempel ge ett abonnemang etiketten Arbete och det andra Privat.

Du använder dessa etiketter när du väljer vilket telefonnummer du ska använda för att ringa eller ta emot samtal, när du tilldelar ett nummer för mobildata eller när du tilldelar dina kontakter nummer så att du vet vilket nummer du ska använda.

Om du senare ändrar dig kan du byta etiketterna genom att gå till Inställningar, trycka på Mobilnät eller Mobildata och sedan trycka på numret vars etikett du vill ändra. Sedan trycker du på Etikett för mobilabonnemang och väljer en ny etikett eller anger en anpassad etikett.

Välja hur abonnemangen ska fungera tillsammans

Ställ in ditt förvalda nummer, det vill säga det som iMessage och FaceTime använder, och som du använder när du ringer eller skickar ett meddelande till någon som inte finns i appen Kontakter.

På den här skärmen väljer du ett nummer som du vill använda som förval eller vilket nummer som endast ska användas för mobildata. Ditt andra nummer blir ditt förvalda nummer. 

Använd Primärt som förvald linje: Om du väljer det här alternativet används det primära numret som standard för samtal, SMS, data, iMessage och FaceTime. Det sekundära numret är endast tillgängligt för samtal och SMS.

Använd Sekundärt som förvald linje: Om du väljer det här alternativet används det sekundära numret för samtal, SMS, data, iMessage och FaceTime. Det primära numret är endast tillgängligt för samtal och SMS.

Använd Sekundärt endast för mobildata: Du kanske vill välja det här alternativet när du reser internationellt och vill behålla Primärt för röstsamtal, SMS, iMessage och FaceTime. Då kan du använda det sekundära numret för data.

Använda två telefoner för samtal, meddelanden och data

Nu när din iPhone är konfigurerad med två telefonnummer använder du dem så här. 

Låt din iPhone komma ihåg vilket telefonnummer som ska användas

När du ringer till en av dina kontakter behöver du inte välja vilket nummer du ska använda varje gång. Som standard används samma nummer som du använde senast du ringde den kontakten av din iPhone. Om du inte har ringt till den kontakten använder din iPhone ditt förvalda nummer. Om du vill kan du ange vilket nummer som ska användas för samtal med en kontakt. Gör så här:

 1. Tryck på kontakten.
 2. Tryck på Föredraget mobilabonnemang.
 3. Tryck på numret som du vill använda med den kontakten.

Ringa och ta emot samtal

Du kan ringa och ta emot samtal med valfritt telefonnummer.

När du sitter i ett samtal går ett inkommande samtal på ditt andra telefonnummer till röstbrevlådan om du har ställt in röstbrevlådan hos din operatör.* Du får dock ingen notis om ett missat samtal från ditt sekundära nummer. Väntande samtal fungerar för inkommande samtal med samma telefonnummer. Undvik att missa ett viktigt samtal genom att slå på vidarekoppling så vidarekopplas alla samtal från det ena numret till det andra. Kontrollera om operatören tillhandahåller tjänsten och ta reda på om ytterligare avgifter tillkommer.

* Om dataroaming är på för numret som använder mobildata kommer visuella röstmeddelanden och MMS-meddelanden att inaktiveras för numret för enbart röstsamtal.

Växla telefonnummer för ett samtal

Du kan växla telefonnummer innan du ringer ett samtal. Gör så här om du vill ringa någon i din Favoriter-lista:

 1. Tryck på .
 2. Tryck på det aktuella telefonnumret. 
 3. Tryck på ditt andra nummer. 

Om du använder knappsatsen följer du dessa steg:

 1. Ange telefonnumret.
 2. Tryck på telefonnumret nära skärmens överkant. 
 3. Tryck på numret som du vill använda.

Skicka meddelanden med iMessage och SMS/MMS

Du kan skicka meddelanden med iMessage och använda FaceTime på en telefonlinje. Om du vill byta vilken linje som använder iMessage följer du dessa steg: 

 1. Gå till Inställningar > Meddelanden. 
 2. Tryck på Linje för iMessage och FaceTime.
 3. Välj telefonnumret som du vill använda.

Du kan skicka meddelanden med SMS/MMS med båda telefonnumren.* Du kan växla telefonnummer innan du skickar ett SMS-/MMS-meddelande. Gör så här:

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Tryck på knappen Ny i skärmens övre högra hörn.
 3. Ange kontaktens namn.
 4. Tryck på det aktuella telefonnumret.
 5. Tryck på numret som du vill använda.

* Ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta din operatör.

Läs om statussymbolerna för dubbla SIM-kort

Symbolerna i statusfältet längst upp på skärmen visar signalstyrkan för dina två operatörer. Läs om vad statussymbolerna betyder.

Det visas fler statussymboler när du öppnar Kontrollcenter.

Byta nummer för mobildata

Ett nummer åt gången kan använda mobildata. Så här ändrar du vilket nummer som använder mobildata: 

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på Mobildata. 
 4. Tryck på numret som du vill använda för mobildata. 

Om du aktiverar Växling av mobildata och ringer ett röstsamtal via numret som enbart hanterar röstsamtal, växlas numret automatiskt så att du kan använda röst och data.* Det gör att du kan använda både röst och data medan du ringer ett samtal.

Om du stänger av Växling av mobildata och ringer ett samtal med ett nummer som inte är ditt angivna nummer för mobildata, kan du inte använda mobildata under det samtalet.

Så här slår du på Växling av mobildata:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på Mobildata.
 4. Slå på Växling av mobildata.

* Din linje för data växlar automatiskt under samtalet. Växling av mobildata fungerar inte om du använder dataroaming just nu. Kontrollera om operatören tillhandahåller tjänsten och ta reda på om ytterligare avgifter tillkommer.

Hantera inställningar för mobilnät

Du kan ändra mobilnätsinställningarna för varje enskilt abonnemang med följande steg:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på numret som du vill ändra.
 4. Tryck på varje alternativ och ställ in det som vanligt.

Radera ditt eSIM-kort

Om du behöver radera ditt eSIM-kort följer du dessa steg: 

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på abonnemanget som du vill radera.
 4. Tryck på Ta bort mobilabonnemang.

Om du raderar allt innehåll och alla inställningar från din enhet kan du även välja att radera eller att behålla ditt eSIM-kort. Om du vill säga upp ditt mobilabonnemang behöver du fortfarande kontakta din operatör.

Läs mer

Publiceringsdatum: