Använda dubbla SIM-kort med ett eSIM

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR och senare använder dubbla SIM-kort som består av ett nano-SIM-kort och ett eSIM.1 Ett eSIM-kort är ett digitalt SIM-kort som gör det möjligt för dig att aktivera ett mobilabonnemang från din operatör utan att behöva använda ett fysiskt nano-SIM-kort.

Vad är dubbla SIM-kort?

Här är några exempel på hur du kan använda dubbla SIM-kort:

 • Använd ett nummer för jobbet och ett annat för personliga samtal.
 • Lägg till ett lokalt dataabonnemang när du reser utomlands.
 • Ha separata telefon- och dataabonnemang.

Med iOS 13 och senare kan du ta emot och ringa FaceTime- och röstsamtal samt skicka och ta emot meddelanden med iMessage, SMS och MMS med båda telefonnumren.2 Din iPhone kan använda ett mobilnät åt gången.

1. eSIM på iPhone erbjuds inte i Fastlandskina. I Hongkong och Macao har iPhone 12 mini, iPhone SE (2:a generationen) och iPhone XS eSIM-kort. Läs om hur du använder dubbla SIM-kort med två nano-SIM-kort i Fastlandskina, Hongkong och Macao.
2. Det här använder tekniken dubbla SIM-kort Dual Standby (DSDS), vilket innebär att båda SIM-korten kan användas för att ringa och ta emot samtal.

Om 5G och dubbla SIM-kort

Om du har en iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro eller iPhone 12 Pro Max och båda telefonlinjerna är aktiva är 5G inte tillgängligt. För att använda 5G på dessa iPhone-modeller ska du inaktivera dubbla SIM-kort-läget genom att stänga av någon av dina telefonlinjer:

 1. Öppna appen Inställningar och tryck sedan på Mobilnät.
 2. Välj den linje som du vill stänga av.
 3. Stäng av omkopplaren bredvid Aktivera den här linjen.

Aktivera linjen igen för att återgå till dubbla SIM-kort-läge.

Det här behöver du

Om du vill använda två olika operatörer måste din iPhone vara upplåst. I annat fall måste båda abonnemangen komma från samma operatör. Om en CDMA-operatör tillhandahåller ditt första SIM-kort har ditt andra SIM-kort inte stöd för CDMA. Kontakta operatören för mer information. 

Om du har ett mobildataabonnemang för företag hör du med företagets administratör om de har support för den här funktionen.

Ställa in ditt mobilabonnemang med eSIM-kort

På iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR och senare kan du använda ett fysiskt nano-SIM-kort för ett mobilabonnemang och ett eSIM-kort för ett eller flera andra mobilabonnemang. Om du inte har ett nano-SIM-kort och din operatör har stöd för det kan ett eSIM-kort fungera som ditt enda mobilabonnemang. eSIM-kortet som tillhandahålls av din operatör lagras digitalt på din iPhone.

Om du vill aktivera ditt andra mobilabonnemang kan du skanna QR-koden som du har fått från din operatör, använda operatörens iPhone-app, installera ett tilldelat abonnemang eller ange informationen manuellt:

Skanna en QR-kod

 1. Öppna Kamera-appen och skanna din QR-kod.
 2. När du ser aviseringen Mobilabonnemanget har upptäckts, trycker du på den.
 3. Tryck på Fortsätt längst ner på skärmen.
 4. Tryck på Lägg till mobilabonnemang.

Om du uppmanas att ange en bekräftelsekod för att aktivera eSIM-kortet anger du numret som din operatör gav dig.

Använda en operatörs app

 1. Gå till App Store och hämta operatörens app.
 2. Använd appen till att köpa ett mobilabonnemang.

Installera ett tilldelat mobilabonnemang

Med iOS 13 och senare kan vissa operatörer tilldela dig ett mobilabonnemang som du kan installera. Kontakta operatören för mer information.

Följ dessa steg om du har fått ett abonnemang tilldelat: 

 1. När du ser aviseringen Operatörens mobilabonnemang klart att installeras, trycker du på den.
 2. I appen Inställningar trycker du på Operatörens mobilabonnemang klart att installeras.
 3. Tryck på Fortsätt längst ner på skärmen.

Ange informationen manuellt

Om det behövs kan du ange din abonnemangsinformation manuellt. Ange informationen om ditt abonnemang manuellt med dessa steg:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på Lägg till mobilabonnemang.
 4. Tryck på Ange information manuellt längst ned på iPhone-skärmen.

Du kan lagra fler än ett eSIM-kort på din iPhone men du kan bara använda ett åt gången. Byt eSIM-kort genom att trycka på Inställningar. Tryck sedan på Mobilnät eller Mobildata och därefter på abonnemanget som du vill använda. Sedan trycker du på Aktivera den här linjen.

I avsnitten som följer får du mer information om de återstående inställningsskärmarna på din iPhone.

Etiketter för abonnemang

När ditt andra abonnemang har aktiverats kan du märka upp dina abonnemang. Du kan till exempel ge ett abonnemang etiketten Arbete och det andra Privat.

Du använder dessa etiketter när du väljer vilket telefonnummer du ska använda för att ringa eller ta emot samtal, när du tilldelar ett nummer för mobildata eller när du tilldelar dina kontakter nummer så att du vet vilket nummer du ska använda.

Om du senare ändrar dig kan du byta etiketterna genom att gå till Inställningar, trycka på Mobilnät eller Mobildata och sedan trycka på numret vars etikett du vill ändra. Sedan trycker du på Etikett för mobilabonnemang och väljer en ny etikett eller anger en anpassad etikett.

Ställ in ditt standardnummer

Välj ett nummer som du vill använda när du ringer eller skickar ett meddelande till någon som inte finns i appen Kontakter. Med iOS 13 och senare väljer du vilka mobilabonnemang du vill använda för iMessage och FaceTime. Med iOS 13 och senare kan du välja det ena eller båda numren.

På den här skärmen väljer du ett nummer som du vill använda som förval eller vilket nummer som endast ska användas för mobildata. Ditt andra nummer blir ditt förvalda nummer. Om du vill att din iPhone ska använda mobildata från båda abonnemangen, beroende på täckning och tillgänglighet, aktiverar du Tillåt växling av mobildata.

Använda två telefoner för samtal, meddelanden och data

Nu när din iPhone är konfigurerad med två telefonnummer använder du dem så här. 

Låt din iPhone komma ihåg vilket telefonnummer som ska användas

När du ringer till en av dina kontakter behöver du inte välja vilket nummer du ska använda varje gång. Som standard används samma nummer som du använde senast du ringde den kontakten av din iPhone. Om du inte har ringt till den kontakten använder din iPhone ditt förvalda nummer. Om du vill kan du ange vilket nummer som ska användas för samtal med en kontakt. Gör så här:

 1. Tryck på kontakten.
 2. Tryck på Föredraget mobilabonnemang.
 3. Tryck på numret som du vill använda med den kontakten.

Ringa och ta emot samtal

Du kan ringa och ta emot samtal med valfritt telefonnummer.

Med iOS 13 och senare kan du ta emot inkommande samtal på ditt andra nummer medan du är i ett samtal, om operatören för ditt andra telefonnummer har support för Wi-Fi-samtal. När du ringer ett samtal på en linje som inte är din linje för mobildata ska du slå på Tillåt växling av mobildata för att ta emot samtal på din andra linje. Om du istället ignorerar samtalet och har ställt in röstbrevlådan hos din operatör, får du en avisering om ett missat samtal och samtalet går till röstbrevlådan. Fråga din operatör om möjligheten till Wi-Fi-samtal, och ta reda på om det tillkommer avgifter och dataanvändning från din dataoperatör.

Om du är i ett samtal och den andra linjen visar Ingen service har antingen din operatör inte support för Wi-Fi-samtal eller så har du inte aktiverat Wi-Fi-samtal.1 Det kan också innebära att Tillåt växling av mobildata inte är aktiverat. När du sitter i ett samtal går ett inkommande samtal på ditt andra telefonnummer till röstbrevlådan om du har ställt in röstbrevlådan hos din operatör.2 Du får dock ingen notis om ett missat samtal från ditt sekundära nummer. Väntande samtal fungerar för inkommande samtal med samma telefonnummer. Undvik att missa ett viktigt samtal genom att slå på vidarekoppling, så vidarekopplas alla samtal från det ena numret till det andra. Kontrollera om operatören tillhandahåller tjänsten och ta reda på om ytterligare avgifter tillkommer.

1. Eller om du använder iOS 12. Uppdatera till iOS 13 eller senare för att kunna ta emot samtal när du använder ditt andra nummer.
2. Om dataroaming är på för numret som använder mobildata kommer visuella röstmeddelanden och MMS att inaktiveras för numret som enbart hanterar röstsamtal.

Växla telefonnummer för ett samtal

Du kan växla telefonnummer innan du ringer ett samtal. Gör så här om du vill ringa någon i din Favoriter-lista:

 1. Tryck på knappen Info .
 2. Tryck på det aktuella telefonnumret. 
 3. Tryck på ditt andra nummer. 

Om du använder knappsatsen följer du dessa steg:

 1. Ange telefonnumret.
 2. Tryck på telefonnumret nära skärmens överkant. 
 3. Tryck på numret som du vill använda.

Skicka meddelanden med iMessage och SMS/MMS

Du kan skicka meddelanden med iMessage eller SMS/MMS med båda telefonnumren.* Du kan växla telefonnummer innan du skickar ett iMessage eller SMS-/MMS-meddelande. Gör så här:

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Tryck på knappen Ny i skärmens övre högra hörn.
 3. Ange kontaktens namn.
 4. Tryck på det aktuella telefonnumret.
 5. Tryck på numret som du vill använda.

* Ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta din operatör.

Läs om statussymbolerna för dubbla SIM-kort

Symbolerna i statusfältet längst upp på skärmen visar signalstyrkan för dina två operatörer. Läs om vad statussymbolerna betyder.

Det visas fler statussymboler när du öppnar Kontrollcenter.

När Operatör 1 används anger den andra linjen Ingen service. 

Statusfältet visar att enheten är ansluten till Wi-Fi och Carrier 2 använder Wi-Fi-samtal.

Med Tillåt växling av mobildata aktiverat anger statusfältet att Operatör 1 använder LTE och att Operatör 2 använder mobildata för Operatör 1 och har aktiverat Wi-Fi-samtal.

Byta nummer för mobildata

Ett nummer åt gången kan använda mobildata. Så här ändrar du vilket nummer som använder mobildata: 

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på Mobildata. 
 4. Tryck på numret som du vill använda för mobildata. 

Om du aktiverar Tillåt växling av mobildata och ringer ett röstsamtal via numret som enbart hanterar röstsamtal, växlas numret automatiskt så att du kan använda röst och data.* Det gör att du kan använda både röst och data medan du ringer ett samtal.

Om du slår av Tillåt växling av mobildata och ringer ett samtal med ett nummer som inte är ditt angivna nummer för mobildata, kan du inte använda mobildata under det samtalet.

Så här aktiverar du Tillåt växling av mobildata:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på Mobildata.
 4. Aktivera Tillåt växling av mobildata.

* Din linje för data växlar automatiskt under samtalet. Växling av mobildata fungerar inte om du använder dataroaming just nu. Kontrollera om operatören tillhandahåller tjänsten och ta reda på om ytterligare avgifter tillkommer.

Hantera inställningar för mobilnät

Du kan ändra mobilnätsinställningarna för varje enskilt abonnemang med följande steg:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på numret som du vill ändra.
 4. Tryck på varje alternativ och ställ in det som vanligt.

Överför ditt eSIM-kort från din tidigare iPhone till din nya iPhone

Om du vill överföra ditt eSIM-kort till din nya iPhone kan du skanna QR-koden som du har fått från din operatör, använda operatörens iPhone-app eller installera ett tilldelat mobilabonnemang*. När mobilabonnemanget aktiveras på din nya iPhone inaktiveras abonnemanget på din tidigare iPhone.

Följ stegen i avsnittet Ställa in ditt mobilabonnemang med eSIM-kort när du vill ställa in din nya iPhone. Om du får uppmaningen Överför mobilabonnemang under snabbstartinställningen ska du följa dessa steg.

Radera ditt eSIM-kort

Om du behöver radera ditt eSIM-kort följer du dessa steg: 

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på abonnemanget som du vill radera.
 4. Tryck på Ta bort mobilabonnemang.

Om du raderar allt innehåll och alla inställningar från din enhet kan du även välja att radera eller att behålla ditt eSIM-kort. Om du vill säga upp ditt mobilabonnemang behöver du fortfarande kontakta din operatör.

Läs mer

Publiceringsdatum: