Använda dubbla SIM-kort med ett eSIM

Ett eSIM-kort är ett digitalt sim-kort som gör det möjligt för dig att aktivera ett mobilabonnemang från din operatör utan att behöva använda ett fysiskt nano-sim-kort. Läs om hur du ställer in och använder dubbla sim-kort.1

Hur kan du använda dubbla sim-kort?

 • Använd ett nummer för jobbet och ett annat för personliga samtal.
 • Lägg till ett lokalt dataabonnemang när du reser utomlands.
 • Ha separata telefon- och dataabonnemang.

Du kan ta emot och ringa röst- och FaceTime-samtal samt skicka och ta emot meddelanden med iMessage, sms och mms med båda telefonnumren.2 Din iPhone kan använda ett mobilnät åt gången.

Om du vill använda 5G med dubbla sim-kort på iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro eller iPhone 12 Pro Max ser du till att du har iOS 14.5 eller senare.

Det här behöver du

Om du vill använda två olika operatörer måste din iPhone vara upplåst. I annat fall måste båda abonnemangen komma från samma operatör. Om en CDMA-operatör tillhandahåller ditt första SIM-kort har ditt andra SIM-kort inte stöd för CDMA. Kontakta operatören för mer information. 

Om du har ett mobildataabonnemang för företag hör du med företagets administratör om det finns stöd för den här funktionen.

Konfigurera ett annat mobilabonnemang på din iPhone

Alla iPhone-modeller som stöder eSIM-kort kan ha flera eSIM och använda dubbla sim-kort med två aktiva sim-kort samtidigt. 

Du kan använda dubbla sim-kort genom att använda ett fysiskt sim-kort och ett eSIM-kort. iPhone 13-modeller och senare stöder även två aktiva eSIM-kort. iPhone-modeller utan fysiskt sim-fack stöder två aktiva eSIM-kort.

Läs om hur du aktiverar ett mobilabonnemang på ett eSIM-kort.

Skärmbild som visar det andra valda abonnemanget. 

Etiketter för abonnemang

När ditt andra abonnemang har aktiverats kan du märka upp dina abonnemang. Du kan till exempel ge ett abonnemang etiketten Arbete och det andra Privat.

Du använder dessa etiketter när du väljer vilket telefonnummer du ska använda för att ringa eller ta emot samtal, när du tilldelar ett nummer för mobildata eller när du tilldelar dina kontakter nummer så att du vet vilket nummer du ska använda.

Om du senare ändrar dig kan du byta etiketterna genom att gå till Inställningar, trycka på Mobilnät eller Mobildata och sedan trycka på numret vars etikett du vill ändra. Sedan trycker du på Etikett för mobilabonnemang och väljer en ny etikett eller anger en anpassad etikett.

Bilden visar var du väljer standardlinjen. 

Ställ in ditt standardnummer

Välj ett nummer som du vill använda när du ringer eller skickar ett meddelande till någon som inte finns i appen Kontakter. Välj vilka mobilabonnemang du vill använda till iMessage och FaceTime. Du kan välja det ena eller båda numren.

På den här skärmen väljer du ett nummer som du vill använda som förval eller vilket nummer som endast ska användas för mobildata. Ditt andra nummer blir ditt förvalda nummer. Om du vill att din iPhone ska använda mobildata från båda abonnemangen, beroende på täckning och tillgänglighet, aktiverar du Tillåt växling av mobildata.

Använda två telefonnummer för samtal, meddelanden och data

Nu när din iPhone är konfigurerad med två telefonnummer använder du dem så här. 

Bild som visar kontaktinformation med det nummer som ska användas. 

Låt din iPhone komma ihåg vilket telefonnummer som ska användas

När du ringer till en av dina kontakter behöver du inte välja vilket nummer du ska använda varje gång. Som standard används samma nummer som du använde senast du ringde den kontakten av din iPhone. Om du inte har ringt till den kontakten använder din iPhone ditt förvalda nummer. Du kan också specificera vilket nummer du vill använda för samtal till en kontakt. Gör så här:

 1. Tryck på kontakten.
 2. Tryck på Föredraget mobilabonnemang.
 3. Tryck på numret som du vill använda med den kontakten.

Ringa och ta emot samtal

Du kan ringa och ta emot samtal med valfritt telefonnummer.

Du kan ta emot inkommande samtal på ditt andra nummer medan du är i ett samtal, om operatören för ditt andra telefonnummer har stöd för Wi-Fi-samtal. När du ringer ett samtal på en linje som inte är din linje för mobildata ska du slå på Tillåt växling av mobildata för att ta emot samtal på din andra linje. Om du istället ignorerar samtalet och har ställt in röstbrevlådan hos din operatör, får du en avisering om ett missat samtal och samtalet går till röstbrevlådan. Fråga din operatör om möjligheten till Wi-Fi-samtal och ta reda på om det tillkommer avgifter och dataanvändning från din dataoperatör.

Om du är i ett samtal och den andra linjen visar Ingen täckning har din operatör inte stöd för Wi-Fi-samtal eller så har du inte aktiverat Wi-Fi-samtal.3 Det kan också innebära att Tillåt växling av mobildata inte är aktiverat. När du sitter i ett samtal går ett inkommande samtal på ditt andra telefonnummer till röstbrevlådan om du har ställt in röstbrevlådan hos din operatör.4 Du får dock ingen notis om ett missat samtal från ditt sekundära nummer. Samtal väntar fungerar för inkommande samtal med samma telefonnummer. Undvik att missa ett viktigt samtal genom att slå på vidarekoppling, så vidarekopplas alla samtal från det ena numret till det andra. Kontrollera om operatören tillhandahåller tjänsten och ta reda på om ytterligare avgifter tillkommer.

Bilden visar huvudnumret nära överkanten. 

Växla telefonnummer för ett samtal

Du kan växla telefonnummer innan du ringer ett samtal. Gör så här om du vill ringa någon i din Favoriter-lista:

 1. Tryck på knappen Info .
 2. Tryck på det aktuella telefonnumret. 
 3. Tryck på ditt andra nummer. 

Om du använder knappsatsen följer du dessa steg:

 1. Ange telefonnumret.
 2. Tryck på telefonnumret nära skärmens överkant. 
 3. Tryck på numret som du vill använda.

Skicka meddelanden med iMessage och SMS/MMS

Du kan skicka meddelanden med iMessage eller sms/mms med båda telefonnumren.5 Du kan välja ett nummer att använda innan eller efter du startat en konversation. Gör så här. 

Bilden visar utvalt nummer för samtal. 

Välj ett nummer innan du skickar ett iMessage eller sms-/mms-meddelande

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Tryck på knappen Ny i skärmens övre högra hörn.
 3. Ange kontaktens namn.
 4. Tryck på det aktuella telefonnumret.
 5. Tryck på numret som du vill använda.

 

Bilden visar nummerbyte under ett samtal. 

Nummerbyte under ett samtal

 1. Tryck på telefonnumret du använder nära skärmens överkant.
 2. Tryck på numret som du vill använda istället.

Läs om statussymbolerna för dubbla SIM-kort

Symbolerna i statusfältet längst upp på skärmen visar signalstyrkan för dina två operatörer. Läs om vad statussymbolerna betyder.

Det visas fler statussymboler när du öppnar Kontrollcenter.

Bilden visar att operatör 1 används. 

När operatör 1 används anger den andra linjen Ingen täckning. 

Bilden visar en enhet ansluten till wifi. 

Statusfältet visar att enheten är ansluten till wifi och operatör 2 använder wifi-samtal.

Bilden visar att operatör 2 använder mobildata. 

Med Tillåt växling av mobildata aktiverat anger statusfältet att operatör 1 använder 5G och operatör 2 använder mobildata för operatör 1 och har aktiverat wifi-samtal.

Byta nummer för mobildata

Ett nummer åt gången kan använda mobildata. Så här ändrar du vilket nummer som använder mobildata: 

Bilden visar huvudnumret som är valt för mobildata. 

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på Mobildata. 
 4. Tryck på numret som du vill använda för mobildata. 

Om du aktiverar Tillåt växling av mobildata och ringer ett röstsamtal via numret som enbart hanterar röstsamtal, växlas numret automatiskt så att du kan använda röst och data.6 Det gör att du kan använda både röst och data medan du ringer ett samtal.

Om du slår av Tillåt växling av mobildata och ringer ett samtal med ett nummer som inte är ditt angivna nummer för mobildata, kan du inte använda mobildata under det samtalet.

Så här aktiverar du Tillåt växling av mobildata:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på Mobildata.
 4. Aktivera Tillåt växling av mobildata.

Bilden visar inställningsskärmen för mobildata. 

Hantera inställningar för mobilnät

Du kan ändra mobilnätsinställningarna för varje enskilt abonnemang med följande steg:

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Mobilnät eller Mobildata.
 3. Tryck på numret som du vill ändra.
 4. Tryck på varje alternativ och ställ in det som vanligt.

Läs mer

  

1. eSIM på iPhone erbjuds inte i Fastlandskina. I Hongkong och Macao har iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE (2:a och 3:e generationen) och iPhone XS eSIM-kort. Läs om hur du använder dubbla sim-kort med två nano-sim-kort i Kina, fastlandet, Hongkong och Macao.
2. Det här använder tekniken dubbla SIM-kort Dual Standby (DSDS), vilket innebär att båda SIM-korten kan användas för att ringa och ta emot samtal.
3. Eller om du använder iOS 12 ska du uppdatera till iOS 13 eller senare för att ta emot samtal när du använder ett annat nummer.
4. Om dataroaming är på för numret som använder mobildata kommer visuella röstmeddelanden och MMS att inaktiveras för numret som enbart hanterar röstsamtal.
5. Ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta din operatör.
6. Din linje för data växlar automatiskt under samtalet. Växlingen av mobildata fungerar inte om du för närvarande använder dataroaming. Kontrollera om operatören tillhandahåller tjänsten och ta reda på om ytterligare avgifter tillkommer.

Publiceringsdatum: