Läs om dubbla SIM-kort med din iPhone XS eller iPhone XS Max

Du kan använda två mobilabonnemang med din iPhone XS eller iPhone XS Max, ett nano-SIM-kort och ett eSIM-kort. Ett eSIM-kort är ett digitalt SIM-kort som gör det möjligt för dig att aktivera ett mobilabonnemang från din operatör utan att behöva använda ett fysiskt nano-SIM-kort. Så här ställer du in och använder ett mobilabonnemang med ett eSIM-kort.

Här är några exempel på hur du kan använda dubbla SIM-kort:

 • Använd ett nummer för jobbet och ett annat för personliga samtal.
 • Lägg till ett lokalt dataabonnemang när du reser utomlands.
 • Ha separata telefon- och dataabonnemang.

Båda dina telefonnummer kan användas till att ringa och svara på samtal samt att skicka och ta emot SMS och MMS.* Din iPhone kan använda ett mobilnät åt gången.

* Det här använder tekniken Dual SIM Dual Standby, vilket innebär att båda SIM-korten kan användas för att ringa och ta emot samtal. Om ett nummer används för ett samtal hamnar inkommande samtal till det andra numret i röstbrevlådan.

Det här behöver du

Om du vill använda två olika operatörer måste din iPhone vara upplåst. I annat fall måste båda abonnemangen komma från samma operatör. Om en CDMA-operatör tillhandahåller ditt första SIM-kort har ditt andra SIM-kort inte stöd för CDMA. Kontakta operatören för mer information. 

Om du har ett mobildataabonnemang för företag hör du med företagets administratör om de har stöd för den här funktionen.

* eSIM på iPhone erbjuds inte i Kina. Läs om dubbla SIM-kort i Kina, Hongkong och Macao.

Ställa in ditt mobilabonnemang med eSIM

Ett av dina abonnemang använder ett nano-SIM-kort och det andra (eller de andra) använder ett eSIM-kort. Om du inte har ett nano-SIM-kort och din operatör har stöd för det kan ett eSIM-kort fungera som ditt enda mobilabonnemang. eSIM-kortet som tillhandahålls av din operatör lagras digitalt på din iPhone.

Följ dessa steg för att aktivera ditt mobilabonnemang med en QR-kod:

 1. Gå till Inställningar > Mobilnät.
 2. Tryck på Lägg till mobilabonnemang.
 3. Använd din iPhone till att skanna QR-koden som du fått av din operatör.

Om du uppmanas att ange en bekräftelsekod för att aktivera eSIM-kortet anger du numret som din operatör gav dig.

Om det behövs kan du ange din abonnemangsinformation manuellt. Tryck på Ange information manuellt längst ned på iPhone-skärmen.

Så här aktiverar du ditt abonnemang med en operatörsapp:

 1. Gå till App Store och hämta operatörens app.
 2. Använd appen till att köpa ett mobilabonnemang.

Du kan lagra fler än ett eSIM-kort på din iPhone men du kan bara använda ett åt gången. Du kan växla eSIM-kort genom att trycka på Inställningar > Mobilnät> Mobilabonnemang och trycka på abonnemanget som du vill använda. Sedan trycker du på Slå på den här linjen.

I avsnitten som följer får du mer information om de återstående inställningsskärmarna på din iPhone.

Märka upp abonnemang

När ditt andra abonnemang har aktiverats kan du märka upp dina abonnemang. Till exempel kan du märka ett abonnemang Jobb och det andra Personligt.

Du använder dessa märkningar när du väljer vilket telefonnummer du ska använda för att ringa eller ta emot samtal, tilldela mobildata till ett nummer och tilldela kontakter till ett nummer så att du vet vilket nummer du ska välja.

Om du senare ändrar dig kan du byta märkning genom att gå till Inställningar > Mobilnät och trycka på numret vars märkning du vill ändra. Sedan trycker du på Märkning för mobilabonnemang och väljer en ny märkning eller anger en anpassad märkning.

Välja hur abonnemangen ska fungera tillsammans

Ställ in ditt standardnummer, det vill säga det som iMessage och FaceTime använder, och som du använder när du ringer eller skickar ett meddelande till någon som inte finns i appen Kontakter.

På den här skärmen väljer du ett nummer som du ska använda som standard eller vilket nummer som endast ska användas för mobildata. Ditt andra nummer kommer att vara ditt standardnummer. 

Skärmen Standardlinje

Använd Primär som standardlinje: Om du väljer det här alternativet används Primär som standard för samtal, SMS, Data, iMessage och FaceTime. Sekundär är endast tillgänglig för samtal och SMS.

Använd Sekundär som standardlinje: Om du väljer det här alternativet används Sekundär för samtal, SMS, Data, iMessage och FaceTime. Primär är endast tillgänglig för samtal och SMS.

Använd endast Sekundär för mobildata: Du kanske vill välja det här alternativet när du reser internationellt och vill behålla Primär för röstsamtal, SMS, iMessage och FaceTime. Då kan du använda Sekundär för data.

Använda två telefoner för samtal, meddelanden och data

Nu när din iPhone är konfigurerad med två telefonnummer använder du dem så här. 

Låt din iPhone minnas vilket telefonnummer som du ska använda

När du ringer till en av dina kontakter behöver du inte välja vilket nummer du ska använda varje gång. Som standard använder din iPhone samma nummer som du använde senast du ringde den kontakten. Om du inte har ringt till den kontakten använder din iPhone ditt standardnummer. Om du vill kan du ange vilket nummer som ska användas för samtal med en kontakt. Gör så här:

 1. Tryck på kontakten.
 2. Tryck på Föredraget mobilabonnemang.
 3. Tryck på numret som du vill använda med den kontakten.

Ringa och ta emot samtal

Du kan ringa och ta emot samtal med valfritt telefonnummer.

När du sitter i ett samtal går ett inkommande samtal på ditt andra telefonnummer till röstbrevlådan om du har ställt in röstbrevlådan hos din operatör. Du får dock ingen notis om ett missat samtal från ditt sekundära nummer. Väntande samtal fungerar för inkommande samtal med samma telefonnummer. Undvik att missa ett viktigt samtal genom att slå på vidarekoppling så vidarekopplas alla samtal från det ena numret till det andra. Kontrollera om operatören tillhandahåller tjänsten och ta reda på om ytterligare avgifter tillkommer.

Växla telefonnummer för ett samtal

Du kan byta telefonnummer innan du ringer ett samtal. Om du ringer någon i din Favoriter-lista:

 1. Tryck på .
 2. Tryck på det aktuella telefonnumret. 
 3. Tryck på ditt andra nummer. 

Om du använder knappsatsen följer du dessa steg:

 1. Ange telefonnumret.
 2. Tryck på telefonnumret nära skärmens överkant. 
 3. Tryck på numret som du vill använda.

Skicka meddelanden med iMessage och SMS/MMS

Du kan skicka meddelanden med iMessage och använda FaceTime på en telefonlinje. Om du vill byta vilken linje som använder iMessage följer du dessa steg: 

 1. Gå till Inställningar > Meddelanden. 
 2. Tryck på Linje för iMessage och FaceTime.
 3. Välj telefonnumret som du vill använda.

Du kan skicka meddelanden med SMS/MMS med båda telefonnumren.* Du kan växla telefonnummer innan du skickar ett SMS-/MMS-meddelande. Gör så här:

 1. Öppna Meddelanden.
 2. Tryck på knappen Ny i skärmens övre högra hörn.
 3. Ange kontaktens namn.
 4. Tryck på det aktuella telefonnumret.
 5. Tryck på numret som du vill använda.

* Ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta din operatör.

Läs om statussymbolen Dubbla SIM-kort

Symbolerna i statusfältet längst upp på skärmen visar signalstyrkan för dina två operatörer. Läs om vad statussymbolerna betyder.

Det visas fler statussymboler när du öppnar Kontrollcenter.

Byta nummer för mobildata

Ett nummer åt gången kan använda mobildata. Om du vill byta numret som använder mobildata följer du dessa steg: 

 1. Gå till Inställningar > Mobilnät och tryck på Mobildata. 
 2. Tryck på numret som du vill använda för mobildata. 

Om du använder ett samtalsnummer som inte används för mobildata kan du inte använda data under samtalet.

Hantera inställningar för mobilnät

Du kan ändra mobilnätsinställningarna för varje enskilt abonnemang med följande steg:

 1. Gå till Inställningar > Mobilnät.
 2. Tryck på telefonlinjen vars alternativ du vill ändra.
 3. Tryck på varje alternativ och ställ in det som vanligt.

Publiceringsdatum: