Om bilder saknas i Ansikten eller Projekt efter att du har stängt av iCloud-bildbiblioteket

Du kan märka att bilder saknas i ditt Ansikten-album eller i Projekt om du använder alternativet Optimera Mac-lagring och sedan stänger av iCloud-bildbiblioteket.

När du använder alternativet Optimera Mac-lagring i Bilder lagras bilder med full upplösning i iCloud och utrymmesbesparande, optimerade kopior lagras på Mac-datorn. Om du stänger av iCloud-bildbiblioteket ser du två alternativ:

  • Hämta en kopia av ditt iCloud-bildbibliotek till din Mac
  • Ta bort lågupplösta bilder från din Mac

Om du väljer det andra alternativet – och den enda kopian av en bild som finns i ditt Ansikten-album eller i Projekt är en lågupplöst bild – kan bilden försvinna i Ansikten eller Projekt.

Innan du stänger av iCloud-bildbiblioteket

Du kan undvika problemet genom att hämta alla dina ursprungliga bilder och videor från iCloud-bildbiblioteket till din Mac innan du stänger av iCloud-bildbiblioteket. Gör så här:

  1. Öppna Bilder.
  2. Välj Bilder > Inställningar i menyraden i Bilder.
  3. I inställningsfönstret väljer du fliken iCloud. 
  4. Välj Hämta original till datorn.

Obs! Att hämta alla originalbilder och -videor till Mac-datorn kan kräva mycket skivutrymme. Kontrollera att skivan som ditt Bilder-bibliotek lagras på har gott om plats för alla originalbilderna.

Om du inte vill hämta alla originalbilderna kan du också hämta enskilda bilder från iCloud-bildbiblioteket med följande steg:

  1. Gå till fliken Bilder eller albumet Alla bilder och leta reda på den bild du vill behålla i ditt Ansikten-album eller i Projekt.
  2. Dubbelklicka på bildens miniatyr. Den visas då i helfönstervy.

Då hämtas den högupplösta versionen av bilden till din Mac-dator och den blir tillgänglig i Mediebläddraren, ditt Ansikten-album och Projekt. Upprepa stegen för alla bilder du vill ha tillgängliga och stäng sedan av iCloud-bildbiblioteket.

Efter att du har stängt av iCloud-bildbiblioteket

Om du redan har stängt av iCloud-bildbiblioteket kan du importera en högupplöst kopia av den saknade bilden till Bilder och manuellt lägga tillbaka den i Ansikten (genom att tagga namnen) eller Projekt.

Publiceringsdatum: