Använda HEIF- och HEVC-media på Apple-enheter

Uppgradera till iOS 11 eller macOS High Sierra eller senare för att visa, redigera eller duplicera HEIF- och HEVC-media från en iOS-enhet.

Från och med iOS 11 och macOS High Sierra finns det stöd för dessa nya medieformat som är branschstandard:

  • HEIF (High Efficiency Image File Format) för bilder
  • HEVC (High Efficiency Video Coding), även kallat H.265, för videor

HEIF och HEVC ger bättre komprimering än JPEG och H.264. Det innebär att de tar mindre lagringsutrymme på dina enheter och i ditt iCloud-bildbibliotek, samtidigt som bildkvaliteten bevaras. 

Uppgradera till iOS 11 eller senare eller  macOS High Sierra eller senare för att kunna visa, redigera och duplicera HEIF- och HEVC-media utan begränsning på din enhet.

Filma och fotografera i medieformaten

Om du använder iOS 11 kan du filma och fotografera i HEIF- och HEVC-format med följande enheter:

Andra enheter med iOS 11 eller senare eller macOS High Sierra eller senare kan visa, redigera eller duplicera HEIF- och HEVC-media med vissa begränsningar.

Även om vi rekommenderar att du använder HEIF- och HEVC-format kan du fortfarande ställa in de här enheterna så att du kan använda äldre medieformat som är mer allmänt kompatibla med andra operativsystem och enheter:

  1. I iOS 11 går du till Inställningar > Kamera.
  2. Tryck på Format.
  3. Tryck på Mest kompatibel. Den här inställningen är endast tillgänglig på enheter som använder HEIF- och HEVC-format.
  4. Alla nya foton och videor kommer nu att använda JPEG- eller H.264-format. Om du vill återgå till att använda de utrymmesbesparande HEIF- och HEVC-formaten ska du välja Högeffektiv.

Arbeta med medieformaten

Stöd för HEIF och HEVC är inbyggt i iOS 11 eller senare och macOS High Sierra eller senare. Det innebär att du kan visa, redigera och duplicera denna media i en rad appar, inklusive Bilder, iMovie och QuickTime Player.

På vissa äldre enheter påverkas stödet för HEVC även av videons upplösning och bildfrekvens (bilder/s): En upplösning på 1080p eller lägre och bildfrekvens på 60 bilder/s eller lägre är mer allmänt kompatibla med äldre enheter. Du kan gå till Inställningar > Kamera på enheten som du använder för att filma och fotografera om du vill ändra upplösningen och bildfrekvensen som används vid videoinspelning.

Om du använder iCloud-bildbiblioteket med iOS 10 eller macOS Sierra visas eventuellt en varningssymbol i det övre högra hörnet av bilden eller videon, eller så kanske ett varningsmeddelande visas. Uppgradera till iOS 11 eller senare eller macOS High Sierra eller senare för att kunna visa, redigera och duplicera HEIF- och HEVC-media utan begränsning på din enhet.

Dela medieformaten

iCloud-bildbiblioteket bevarar media med samma format, upplösning och bildfrekvens som ursprungsfilen. Uppgradera till iOS 11 eller senare eller macOS High Sierra eller senare om enheten inte kan visa, redigera eller duplicera HEIF- och HEVC-media i iCloud-bildbiblioteket eller om den visar dessa medieformat med en lägre upplösning.

När du delar media med hjälp av andra metoder, som AirDrop, Meddelanden eller e-post, delas den i ett mer kompatibelt format som JPEG eller H.264.

Importera medieformaten via USB

När du importerar HEIF- och HEVC-medieformat från en ansluten iOS-enhet till Bilder, Bildinsamling eller en pc konverteras medieformaten eventuellt till JPEG eller H.264.

Du kan ändra den här importinställningen i iOS 11 eller senare. Gå till Inställningar > Bilder. I avsnittet ÖVERFÖR TILL MAC ELLER PC trycker du på Behåll original för att undvika att medieformaten konverteras när de importeras.

Publiceringsdatum: