Ta bort bilder på din iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du tar bort bilder och videor som du inte vill spara och hur du får tillbaka dina bilder om du råkar ta bort dem. 

Frigöra lagringsutrymme på enheten

Innan du tar bort någonting ser du till att säkerhetskopiera de bilder och videor som du vill ha kvar. När du använder iCloud-bilder och raderar en bild eller video på en enhet, kommer den även att raderas på alla övriga enheter där du är inloggad med samma Apple-ID. Läs om hur du tar bort bilder och videor i iCloud-bilder på iCloud.com

Gå till Inställningar > Allmänt > [enhet]-lagring om du vill se hur mycket utrymme du har kvar på enheten. Läs mer om hur du hanterar lagringsutrymmet för bilder på din enhet.


Behåll bara det som du vill ha kvar

Tryck på symbolen Papperskorg  om du vill ta bort bilder och videor från din iPhone, iPad eller iPod touch. När du tar bort bilder flyttas de till albumet Senast raderade. De ligger kvar där i 30 dagar ifall du skulle behöva återskapa dem. Därefter tas de bort permanent.

Om du lägger till bilder i din iPhone, iPad eller iPod touch från din dator kan du inte ta bort dem direkt från enheten i appen Bilder. Läs om hur du tar bort bilder från iTunes.

Ta bort en bild

Alternativet Radera bild som visas efter att du har tryckt på den bild eller video som du vill ta bort

 1. Öppna appen Bilder.
 2. Tryck på Alla bilder och välj den bild eller video som du vill ta bort.
 3. Tryck på papperskorgen papperskorgssymbolen > Radera bild.

 

Radera flera bilder

Flera bilder valda i appen Bilder

 1. Öppna appen Bilder och tryck på Alla bilder och sedan på Välj.
 2. Välj flera bilder genom att trycka på eller dra fingret över flera bilder.
 3. Tryck på papperskorgen papperskorgssymbolen för att radera flera bilder. 


Få tillbaka dina bilder

Om du råkar ta bort en bild av misstag har du 30 dagar på dig att hämta den igen i albumet Senast raderade. När du återställer dem hamnar de i albumet Alla bilder igen.  

 1. Öppna appen Bilder och gå till fliken Album.
 2. Öppna albumet Senast raderade och tryck på Välj.
 3. Tryck på alla bilder och videor som du vill behålla.
 4. Tryck på Återskapa och bekräfta att du vill återställa bilderna.

Om en bild eller video saknas kan du följa de här anvisningarna och försöka hitta den.


Radera bilder permanent

Om du vill radera dina bilder eller videor permanent innan det gått 30 dagar kan du radera dem i albumet Senast raderade. När du raderar en bild ur detta album kan du inte få tillbaka den.

 1. Öppna appen Bilder och gå till fliken Album.
 2. Öppna albumet Senast raderade och tryck på Välj.
 3. Tryck på alla bilder och videor som du vill radera permanent.
 4. Tryck på Radera och bekräfta att du vill radera bilderna.


Radera och nollställa allt

Innan du säljer eller ger bort din enhet bör du nollställa den och ta bort alla dina bilder och videor. När du raderar innehållet och inställningarna på din enhet tas allt bort och nollställs, bland annat låtar, videor, kontakter, bilder, kalenderinformation och allt annat, men lagras fortfarande säkert på iCloud. Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna. Läs om vad du ska göra innan du säljer, ger bort eller byter ut din iPhone, iPad eller iPod touch.

Publiceringsdatum: