Importera bilder och videor från iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du överför bilder och videor från din iOS-enhet till din Mac eller PC.

Välja var du vill spara bilder och videor

Bestäm först var du vill ha din samling med bilder och videor. Du kan göra dessa tillgängliga på alla dina anslutna enheter med iCloud-bildbibliotek eller så kan du välja att lagra dem lokalt på endast din Mac eller PC.

iCloud-bildbibliotek

Med iCloud-bildbibliotek kan du komma åt dina bilder och videor från iPhone, iPad, iPod touch, Mac och Apple TV, samt på iCloud.com och till och med från en Windows-dator. Dina senaste tagna bilder läggs till automatiskt i iCloud-bildbiblioteket och organiseringsmässiga ändringar eller redigeringar som du gör hålls alltid uppdaterade på alla dina enheter.

Innan du börjar:

 1. Kontrollera att programvaran är uppdaterad på iPhone, iPad eller iPod touch, Mac och Apple TV (4:e generationen).
 2. Ställ in iCloud på alla dina enheter. Om du har en PC kan du hämta iCloud för Windows. Se till att du är inloggad på iCloud med samma Apple-ID på alla dina enheter.
 3. Kontrollera att din enhet är ansluten till Wi-Fi.

De bilder och videor som du förvarar i iCloud-bildbibliotek använder ditt lagringsutrymme i iCloud. Innan du slår på iCloud-bildbibliotek ska du kontrollera att du har tillräckligt med lagringsutrymme i iCloud för att lagra hela samlingen. Du kan ta reda på hur mycket plats som behövs och sedan uppgradera lagringsutrymmet om det behövs.

Slå på iCloud-bildbibliotek:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar> iCloud > Bilder och stänger sedan av iCloud-bildbibliotek.
 • På din Mac går du till Systeminställningar > iCloud. Klicka på knappen Alternativ bredvid Bilder och välj sedan iCloud-bildbibliotek.
 • På Apple TV går du till Inställningar > Konton > iCloud > iCloud-bildbibliotek.
 • Följ stegen för att ställa in iCloud-bildbibliotek på din PC.

Om du redan har synkroniserat bilder till din iOS-enhet från iTunes och sedan aktiverar iCloud-bildbibliotek på din iOS-enhet ser du meddelandet Bilder och videor som synkroniserats från iTunes tas bort. Bilderna och videorna som du har synkroniserat från din dator finns kvar på datorn men försvinner från iOS-enheten.

Du kan få tillbaka dessa bilder och videor på iOS-enheten genom att aktivera iCloud-bildbibliotek på Mac eller PC. När du gör det laddas bilderna från datorn upp till iCloud så att du får tillgång till dem på alla dina enheter. När du aktiverar iCloud-bildbibliotek blir alla bilder som finns i molnet tillgängliga från Bilder-appen på din Mac eller en mapp på din PC.

Du kan få mer hjälp med att använda iCloud-bildbiblioteket på Mac eller PC.

Importera till en Mac-dator

Du kan använda Bilder för OS X för att importera bilder från din iOS-enhet till Mac-datorn utan att använda iCloud-bildbibliotek. Dessa steg fungerar även för att importera bilder från digitalkameror och SD-kort. 

 1. Anslut din iPhone, iPad, iPod touch eller digitalkamera till Mac-datorn med en USB-kabel. Om du använder ett SD-kort sätter du in det i SD-kortplatsen på Mac-datorn eller ansluter den med en kortläsare.
 2. Du kan behöva låsa upp iOS-enheten med lösenkoden. Du kan även se en uppmaning på iOS-enheten som uppmanar dig att Lita på den här datorn. Tryck på Lita på för att fortsätta.
 3. Bilder-programmet öppnas automatiskt på Mac-datorn. Om det inte gör det öppnar du programmet Bilder.
 4. Programmet Bilder visar en Importera-skärm med alla bilder och videor som finns på den anslutna enheten. Om Importera-skärmen inte visas automatiskt klickar du på fliken Importera längst upp i programmet Bilder eller klickar på enhetens namn i sidofältet i Bilder.
 5. Om du bara vill importera en del bilder klickar du på bilderna du vill ha och sedan på Importera markerat. Om du vill importera alla nya bilder klickar du på Importera alla nya bilder.
 6. När importen är klar visas ett meddelande som frågar om du vill radera eller behålla bilderna på enheten. Klicka på Radera objekt för att ta bort bilderna eller klicka på Behåll objekt för att behålla dem på enheten.
  Om du väljer Behåll objekt så måste du radera dem direkt på enheten när du vill ta bort dem.
 7. Du kan nu koppla från enheten från Mac-datorn. Om du har importerat bilder från ett SD-kort eller en annan USB-enhet ska du mata ut enheten säkert först.

Importerade bilder visas i albumet Senaste import i programmet Bilder.

Bilder och videor som du synkroniserat från datorn till din iOS-enhet med iTunes kan inte importeras tillbaka till datorn. 

Läs om vad du kan göra om du inte kan importera bilder från iPhone, iPad eller iPod touch till datorn.

Importera till PC

Du kan importera bilder till din PC genom att ansluta enheten till datorn och använda Fotogalleriet i Windows:

 1. Anslut iPhone, iPad eller iPod touch till din PC med en USB-kabel.
 2. Du kan behöva låsa upp iOS-enheten med lösenkoden.
 3. Du kan även se en uppmaning på iOS-enheten som uppmanar dig att Lita på den här datorn. Tryck på Lita på eller Tillåt för att fortsätta.

Följ sedan stegen i dessa Microsoft-kunskapsbasartiklar för att lära dig hur du importerar bilder till Fotogalleriet i Windows:

När du importerar videor från en iOS-enhet till din PC kan vissa vara felaktigt roterade i Fotogalleriet i Windows. Du kan lägga till dessa videor till iTunes för att spela upp dem i rätt riktning.

Bilder och videor som du synkroniserat från datorn till din iOS-enhet med iTunes kan inte importeras tillbaka till datorn. 

Läs om vad du kan göra om du inte kan importera bilder från iPhone, iPad eller iPod touch till datorn.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: