Importera bilder och videor från din iPhone, iPad eller iPod touch till din Mac eller Windows-PC

Läs om hur du importerar mediefiler som du spelat in eller sparat på din iOS-enhet till datorn.

Importera mediefiler till en Mac

Använd iPhoto, Image Capture eller Aperture till att importera mediefiler från din iOS-enhet. När du har importerat kan du redigera dina bilder och videor, skapa filmer med dina videoklipp, sätta samman fotoböcker och mer.

iPhoto och Image Capture

Läs om hur du importerar bilder med iPhoto.

Läs om hur du överför bilder med Image Capture.

Aperture

Läs om hur du importerar bilder direkt till Aperture.

Importera mediefiler till en Windows-PC

Innan du importerar dina mediefiler:

Windows 8: Läs om hur du importerar bilder och videor från en kamera, telefon eller DVD (Windows Hjälp)
Windows 7 och Windows Vista: Läs om hur du hämtar bilder från din kamera till din dator (Windows Hjälp)

Om datorn inte känner igen en ansluten iPhone, iPad eller iPod touch som en kamera och inte låter dig importera bilder till din dator kan du läsa mer om hur du löser problemet.

Läs mer

  • iPhoto, Image Capture och Aperture är inte de enda program som du kan använda till att importera bilder till din dator.
  • Läs mer om hur du använder en kamera med din Mac.
  • Läs mer om att använda Bildström för att importera bilder till datorn.
  • När du har importerat dina bilder från din iOS-enhet eller Sparade bilder, kan du använda iTunes till att synkronisera dem tillbaka till din enhet.
  • Du kan enbart importera bilder och videor du tagit med den inbyggda kameran eller på annat sätt sparat på enheten. Du kan inte importera bilder och videor som du har synkroniserat från iTunes.
  • Om du importerar bilder och videor från enheten till en Windows-dator kan vissa bilder och videor få fel bildriktning. Vissa bildhanteringsprogram från tredje part för Windows visar iOS-bilder med rätt bildriktning utan att bilderna behöver roteras. Använd iTunes för Windows om du vill spela upp videor med rätt bildriktning på datorn.
  • I Windows XP går det kanske inte att importera videor som är större än 500 MB utan iTunes installerat, ett tredjepartsprogram eller uppdaterade drivrutiner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: