Överföra bilder och videor från iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du överför bilder och videor från en iPhone, iPad eller iPod touch till en Mac eller pc. Vi visar också hur du gör bilder tillgängliga på alla dina enheter med iCloud-bildbibliotek.

Välja var du vill spara bilder och videor

Bestäm först var du vill ha din samling med bilder och videor. Du kan göra dem tillgängliga på alla dina enheter med iCloud-bildbibliotek. Du kan också välja att spara dem lokalt på bara Mac eller pc.

iCloud-bildbibliotek

Med iCloud-bildbibliotek kan du komma åt dina bilder och videor från iPhone, iPad, iPod touch, Mac och Apple TV, samt på iCloud.com och till och med från en Windows-dator. Dina senaste tagna bilder läggs till automatiskt i iCloud-bildbiblioteket och organisationsmässiga ändringar eller redigeringar som du gör hålls alltid uppdaterade på alla dina enheter.1

Innan du börjar:

 1. Kontrollera att mjukvaran är uppdaterad på iPhone, iPad eller iPod touch, mac och Apple TV.
 2. Ställ in iCloud på alla dina enheter. Om du har en pc kan du hämta iCloud för Windows. Se till att du är inloggad på iCloud med samma Apple-ID på alla dina enheter.
 3. Se till att enheten är ansluten till wifi.

Slå på iCloud-bildbiblioteket:

 • På iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Bilder och aktiverar sedan iCloud-bibliotek. Om du använder iOS 10.2 eller tidigare går du till Inställningar > iCloud > Bilder.
 • På din Mac går du till Systeminställningar > iCloud. Klicka på knappen Alternativ bredvid Bilder och välj sedan iCloud-bildbibliotek.
 • På en Apple TV går du till Inställningar > Konton > iCloud > iCloud-bildbibliotek.
 • Följ stegen för att ställa in iCloud-bildbibliotek på din pc.

Om du redan har synkroniserat bilder till din iOS-enhet från iTunes och sedan aktiverar iCloud-bildbibliotek på din iOS-enhet ser du meddelandet Bilder och videor som synkroniserats från iTunes tas bort. Bilderna och videorna som du har synkroniserat från din dator finns kvar på datorn men försvinner från iOS-enheten.

Du kan få tillbaka dessa bilder och videor på iOS-enheten genom att aktivera iCloud-bildbibliotek på Mac eller pc. När du gör det överförs bilderna från datorn till iCloud så att du får tillgång till dem på alla dina enheter. När iCloud-bildbibliotek är aktiverat är alla bilder i iCloud tillgängliga från appen Bilder på din Mac eller en mapp på pc.

Du kan få mer hjälp med att använda iCloud-bildbiblioteket på Mac eller pc.

1 De bilder och videor som du förvarar i iCloud-bildbibliotek använder ditt lagringsutrymme i iCloud. Innan du slår på iCloud-bildbibliotek ska du kontrollera att du har tillräckligt med lagringsutrymme i iCloud för att lagra hela samlingen. Du kan ta reda på hur mycket plats som behövs och sedan uppgradera lagringsutrymmet om det behövs.

Importera till en Mac-dator

Du kan använda appen Bilder för att importera bilder från iPhone, iPad eller iPod touch till Mac-datorn utan att använda iCloud-bildbibliotek. Dessa steg fungerar även för att importera bilder från digitalkameror och SD-kort. 

 1. Se till att du har den senaste versionen av iTunes på din Mac-dator. För att importera bilder till en Mac-dator krävs iTunes 12.5.1 eller senare.
 2. Anslut din iPhone, iPad, iPod touch eller digitalkamera till Mac-datorn med en USB-kabel. Om du använder ett SD-kort sätter du in det i SD-kortplatsen på Mac-datorn eller ansluter den med en kortläsare.
 3. Du kan behöva låsa upp iOS-enheten med lösenkoden. Du kan även se en uppmaning på iOS-enheten som uppmanar dig att Lita på den här datorn. Tryck på Lita på för att fortsätta.
 4. Bilder-programmet öppnas automatiskt på Mac-datorn. Om det inte gör det öppnar du programmet Bilder.
 5. Programmet Bilder visar en Importera-skärm med alla bilder och videor som finns på den anslutna enheten. Om Importera-skärmen inte visas automatiskt klickar du på fliken Importera längst upp i programmet Bilder eller klickar på enhetens namn i sidofältet i Bilder.
 6. Om du bara vill importera en del bilder klickar du på bilderna du vill ha och sedan på Importera markerat. Om du vill importera alla nya bilder klickar du på Importera alla nya bilder.
 7. Du kan nu koppla från enheten från Mac-datorn. Om du har importerat bilder från ett SD-kort eller en annan USB-enhet ska du mata ut enheten säkert först.

I macOS High Sierra eller senare visas importerade bilder i albumet Import i appen Bilder. Om du använder en tidigare version av macOS visas de i albumet Senaste importen.

Bilder och videor som du synkroniserat från datorn till iPhone, iPad eller iPod touch med iTunes kan inte importeras tillbaka till datorn. 

Läs om vad du kan göraom du inte kan importera bilder från iPhone, iPad eller iPod touch till datorn.

Importera till pc

Du kan importera bilder till din pc genom att ansluta enheten till datorn och använda appen Bilder Windows:

 1. Se till att du har den senaste versionen av iTunes på din pc. För att importera bilder till en pc krävs iTunes 12.5.1 eller senare.
 2. Anslut din iPhone, iPad eller iPod touch till din pc med en USB-kabel.
 3. Du kan behöva låsa upp iOS-enheten med lösenkoden.
 4. Du kan även se en uppmaning på iOS-enheten som uppmanar dig att Lita på den här datorn. Tryck på Lita på eller Tillåt för att fortsätta.

Följ sedan stegen i dessa Microsoft-kunskapsbasartiklar för att lära dig hur du importerar bilder till appen Bilder i Windows:

När du importerar videor från en iOS-enhet till din pc kan vissa vara felaktigt roterade i appen Bilder i Windows. Du kan lägga till dessa videor i iTunes för att spela upp dem i rätt riktning.

Bilder och videor som du synkroniserat från datorn till din iOS-enhet med iTunes kan inte importeras tillbaka till datorn. 

Läs om vad du kan göra om du inte kan importera bilder från iPhone, iPad eller iPod touch till datorn.

Hämta bilder från datorn till iOS-enhet

Du kan välja bland flera alternativ för att överföra bilder och videor från datorn till iPhone, iPad eller iPod touch:

 • Använd iCloud bildbibliotek med Bilder på macOS eller iCloud för Windows för att ha bilderna säkert sparade och aktuella på alla enheter.
 • Använda AirDrop för att trådlöst skicka bilder och videor från Mac-datorn till din iOS-enhet. Det är ett snabbt och enkelt sätt bara för Mac-datorer att skicka några objekt. När du skickar bilder och videor till en iOS-enhet via AirDrop visas de i enhetens app Bilder.
 • Synkronisera bilder manuellt med iTunes. Varje gång som du synkroniserar din iOS-enhet med iTunes uppdateras bilder och videor på din iOS-enhet så att de matchar albumen på datorn.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: