iBooks: Felen Omanifesterad fil hittades eller Refererade resurser saknas

Felen Omanifesterad fil hittades eller Refererade resurser saknas indikerar samma problem, men omkastat. Nedan visas fel som du kan se vid leverans.
 

ERROR ITMS-9000: Unmanifested file found (omanifesterad fil hittades)

Felet Omanifesterad fil hittades indikerar att EPUB innehåller filer som inte anges i <manifest>-elementet i din OPF-fil, som finns i OEBPS-mappen. Om filen inte finns i <manifestet> går det inte att bekräfta att den ska visas i boken. Läs mer om manifestet i din EPUB

ERROR ITMS-9000: Referenced resource missing (refererade resurser saknas)

Felet Refererade resurser saknas indikerar att en fil som anges i OPF:ens <manifest> saknas i EPUB.

När du ska lösa problemet kontrollerar du att alla filer i din EPUB också finns i OPF:ens <manifest>:

  1. Zippa upp din EPUB.
  2. Öppna OEBPS-mappen och sedan content-opf-filen.
  3. Leta reda på <manifest>-elementet.
  4. Kontrollera att dina filer anges. I det här exemplet finns omslagsbilden i manifestet och i EPUB. Alla filer ska finnas i båda två eller inte i boken alls.

 

Publiceringsdatum: