Skapa hjälpmedelsanpassade dokument, kalkylblad eller presentationer med Pages, Numbers eller Keynote

Skapa hjälpmedelsanpassade och taggade dokument som uppfyller målgruppens, till exempel studenter eller kollegor, behov.

Genom att följa rekommendationerna i den här artikeln kan du skapa ett hjälpmedelssanpassat dokument som fungerar med skärmläsare och andra hjälpmedelstekniker. Sedan kan du skapa en PDF-fil eller en EPUB-bok som du kan dela med målgruppen och som har stöd för förbättrade hjälpmedelsfunktioner.

Använda en större typsnittsstorlek i dina dokument

Det kan vara svårare för vissa att läsa texten i ditt dokument om du använder typsnittsstorlekar som är mindre än 10 punkter. Kom ihåg att använda större typsnittsstorlekar i dina dokument. Du kan ställa in Pages så att en större typsnittsstorlek används som standard om du regelbundet skapar hjälpmedelsanpassade dokument. Då används typsnittet och typsnittsstorleken du har valt varje gång du påbörjar ett nytt dokument: 


Lägga till hjälpmedelsbeskrivningar till medier

Du kan lägga till beskrivningar till objekt i ditt dokument så att personer som använder hjälpmedelsteknik förstår dokumentet bättre:

 • Bilder
 • Filmer
 • Ljud
 • Teckningar*
 • Bildgallerier

Inkludera en hjälpmedelsbeskrivning för exempel på tillgänglighetsbeskrivningar, platshållarbilder i mallar och teman.

* Du kan lägga till beskrivningar till teckningar i Pages och Numbers.

Lägga till beskrivningar på en iPhone eller iPad

 1. Välj objektet genom att trycka på det i dokumentet. Tryck på knappen Format  och sedan på Bild, Film, Ljud, Teckning eller Galleri.
 2. Tryck på Beskrivning, tryck i textrutan och ange din beskrivning.

Lägga till beskrivningar på en Mac

 1. Välj objektet genom att klicka på det i dokumentet. Tryck på knappen Format  i verktygsfältet och sedan på Bild, Film, Ljud, Teckning eller Galleri i granskaren.
 2. Klicka i textrutan Beskrivning och ange beskrivningen.


Använda rubriker i dina dokument

När du använder rubriker i dokumentet kan skärmläsare hitta och navigera direkt till dem, vilket gör det enklare att läsa av dokumentet. I Pages-dokument kan du formatera rubriker med styckestilar. I tabeller kan du använda rader och kolumner.

Använda rubriker i Pages-dokument

 1. Klicka eller tryck på texten i dokumentet där du vill använda en rubrikstil.
 2. Tryck eller klicka på knappen Formatera  i verktygsfältet. Tryck eller klicka på fliken Text längst upp i sidofältet Format om du är i ett sidlayoutdokument.
 3. Välj styckestilens namn nästan högst upp i sidomenyn Format och välj sedan en rubrikstil i menyn Styckestilar.

Använda rader och kolumner i tabeller

När du lägger rubrikrader och rubrikkolumner konverteras befintliga rader och kolumner till rubriker:

 • I Pages, Numbers och Keynote på iPhone eller iPad: Tryck på knappen Format , på Rubriker och Sidfot och sedan på plus (+) eller minus (-) bredvid en rubrikkategori.
 • I Pages, Numbers och Keynote på Mac: Kontrollklicka på numret eller bokstaven bredvid den första raden eller kolumnen i din tabell och välj sedan Konvertera till rubrikrad eller Konvertera till rubrikkolumn.


Använda en innehållsförteckning i Pages-dokument

Använda en innehållsförteckning i ditt dokument. När du konverterar ditt dokument till PDF visas innehållsförteckningen automatiskt i PDF-filens navigationspanel. Innehållsförteckningsposter taggas som innehållsförteckningselement och kan ge ytterligare funktioner för personer som använder hjälpmedelsteknik. Även när du exporterar till EPUB följer innehållsförteckningen automatiskt med för att underlätta navigering.


Använda inbyggda layoutalternativ för dokumentlayout i Pages

Pages har stöd för text i flera kolumner och textrutor som du kan koppla samman för att skapa en egen layout. Det blir enklare att navigera för personer som använder skärmläsare om du skapar dokumentets layoutstruktur med de här funktionerna istället för en innehållsförteckning.

Så här lägger du till och justerar kolumner i dokumentet:

 1. Klicka på valfri text i dokumentet. Om dokumentet har flera avsnitt tillämpas detta endast i avsnittet där du klickar.
 2. Tryck eller klicka på knappen Formatera i verktygsfältet. Tryck eller klicka sedan på knappen Layout nästan högst upp.
 3. Ange antalet kolumner och deras bredd med kontrollerna i avsnittet Kolumner:
  • Ange antalet kolumner genom att klicka på pilarna bredvid värdefältet Kolumner.
  • Ange kolumnbredd genom att dubbelklicka på värdet i kolumnerna Kolumner och Avstånd och sedan ange kolumnbredden.
  • Avmarkera kryssrutan bredvid Likadan kolumnbredd om du vill ange olika kolumnbredder.

Läs mer om hur du använder länkade textrutor i dina dokument:


Ytterligare rekommendationer

När du skapar hjälpmedelsanpassade dokument rekommenderar vi dessutom följande:

 • Användare med någon form av färgblindhet kanske inte kan se skillnaden mellan två symboler med olika färger men som annars är likadana. Använd till exempel genomstruken text istället för färger (exempelvis rött och grönt) för att visa att text har tagits bort eller lagts till.
 • Skärmläsare kan läsa och navigera i nästan all text i dokument, men de fungerar inte lika bra om texten är inbäddad i en bild. Överväg att placera texten i en textruta istället för i en bild om du har en bild av text som du vill ha med i dokumentet.
Publiceringsdatum: