Skapa en bok i Pages

På din Mac, iOS-enhet eller online på iCloud.com kan du välja bland en rad förinställda bokmallar när du vill skapa en interaktiv EPUB-bok som kan visas i iBooks.

Välja en mall

Pages innehåller två kategorier med mallar som är specialdesignade för dig som skapar EPUB-böcker. Välja en bokmall:

 1. I Pages på Mac väljer du Arkiv > Nytt. I dokumenthanteraren i Pages på din iPhone, iPad, iPod touch eller på iCloud.com trycker du på knappen Nytt dokument
 2. Rulla ned till bokmallarna i mallväljaren.
 3. Välj den mall som passar bäst för ditt innehåll:
  • Välj en stående bokmall för böcker som innehåller mest text. Med en stående mall kan du välja att använda flytande text när du exporterar till EPUB. I den exporterade EPUB-boken justeras texten efter enheternas olika storlekar eller orienteringar. Det gör att din bok kan se annorlunda ut än det ursprungliga dokumentet när du öppnar den i iBooks eller andra läsprogram1.
  • Välj en liggande mall för böcker som innehåller mycket bilder eller vars innehåll är ordnat i kolumner. Landskapsmallar exporteras till EPUB med fasta layouter. Layouten behålls i den exporterade EPUB-boken, och den anpassas inte efter enheternas storlekar eller orienteringar.

1 Om du vill att layouten för din stående EPUB-bok ska matcha dokumentets layout, kan du alltid exportera ett dokument som är baserat på en stående mall som ett EPUB-dokument med fast layout.

Lägga till innehåll i ett Pages-dokument

När du har valt mall lägger du till text, bilder, bildgallerier, videor, former, tabeller, diagram och egna teckningar i dokumentet. Om du använder en iPhone, iPad eller iPod touch kan du till och med spela in ljud direkt i dokumentet.

Om du använder en stående mall skapas nya sidor automatiskt medan du lägger till innehåll. Texten flödar automatiskt från en sida till en annan. 

Med en liggande mall måste du manuellt lägga till nya sidor2.

2 Om du vill att texten ska flöda från en sida till en annan i en liggande mall, kan du använda länkade textrutor.

Lägga till sidor manuellt

Lägg till sidor i en liggande mall på en Mac genom att välja Infoga > Sida.

Lägg till sidor i en liggande mall på en iPad genom att trycka på  i den vänstra kolumnen och sedan välja en sida. 

Lägg till sidor i en liggande mall på en iPhone eller iPod touch:

 1. Tryck på sidnumren längst ned på skärmen.
 2. Tryck och håll ned miniatyren för sidan efter vilken den nya sidan ska läggas till, och tryck sedan på Lägg till sida längst ned på skärmen. Om det finns fler än en huvudsida för mallen väljer du den du vill ha. Annars läggs en tom sida till automatiskt.
 3. Stäng miniatyrvyn för sidan genom att trycka på handtaget ovanför miniatyrerna.

Visa och dela din bok

Pages för iOS

 1. Öppna dokumentet i Pages för iOS.
 2. Tryck på .
 3. Tryck på Exportera.
 4. Tryck på EPUB.
 5. Tryck på Skicka.
 6. Visa din bok i iBooks genom att välja Kopiera till iBooks. Dela din bok genom att trycka på en app som Mail eller Meddelanden.


Pages för Mac

 1. Öppna dokumentet i Pages för Mac.
 2. Välj Arkiv > Exportera till > EPUB.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Välj en plats för boken och klicka på Exportera.
 5. Visa din bok i iBooks genom att dubbelklicka på bokfilen. Dela din bok genom att välja filen i Finder, klicka på  och sedan välja en delningsmetod.


Pages för iCloud

 1. Öppna dokumentet i Pages för iCloud.
 2. Klicka på  och välj Hämta en kopia.
 3. Klicka på EPUB i fönstret som visas.
 4. Klicka på Hämta.
 5. Visa din bok i iBooks på en Mac genom att dubbelklicka på bokfilen. Dela din bok på en Mac genom att välja filen Finder, klicka på delningssymbolen och sedan välja en delningsmetod.

Publiceringsdatum: