Använda avancerade alternativ för skapande av böcker i Pages

Läs om hur du använder avancerade alternativ i Pages för att finjustera eller skapa en digital bok i EPUB-bokformat.

EPUB-formatet är en öppen digital standard för e-böcker (eBook) som produceras av International Digital Publishing Forum. Med Pages kan du exportera dina dokument till EPUB-format så att de kan läsas i iBooks på en iPhone, iPad, iPod touch eller Mac eller med andra EPUB-läsare från tredje part. Den här artikeln innehåller detaljerade instruktioner för att skapa en bok i Pages.

Genom att använda förinställda bokmallar i Pages kan du snabbt skapa en bok utan att behöva göra någon speciell formatering.

Välja format

Du kan skapa en bok med valfri Pages-mall eller så kan du använda mallar som utformats specifikt för att skapa böcker. Stående bokmallar baseras på ordbehandlingsdokument och kan exporteras som omflödningsbara EPUB-dokument eller med fast layout. Liggande bokmallar baseras på sidlayoutdokument och kan exporteras som EPUB-dokument med fast layout.

Välj Omflödningsbar eller Fast layout beroende på hur du vill att innehållet ska visas i boken.

 • Omflödningsbar: Om du vill att innehållet ska anpassas till olika enheter och olika riktningar. I ett omflödningsbart EPUB-dokument anpassas textstorleken och innehållet sidnumreras enligt läsaren. Omflödningsbar layout passar bäst för dokument som till största delen består av text.
 • Fast layout: Om du vill att layouten på varje sida i dokumentet ska vara densamma, oavsett enhet och riktning, väljer du Fast layout. Med fast layout kan användarna zooma in och ut, men textens och innehållets läge ligger fast och omflödas inte. Fast layout passar bäst för dokument som innehåller många bilder eller många kolumner.

Funktioner som inte stöds eller ändras vid export till EPUB

Dessa funktioner från ditt Pages-dokument tas bort eller ändras när du exporterar till EPUB oavsett layout du har valt:

 • Smarta fält
 • Fotnoter konverteras till slutnoter
 • Kommentarer
 • Vissa bildeffekter (till exempel skuggor)
 • Bilder som är större än 4 megapixlar ändras till 4 megapixlar

Funktioner som bara finns i Fast layout

Dessa funktioner från ditt Pages-dokument exporteras till endast EPUB med fast layout. Du kan fortfarande exportera dokument som har dessa funktioner med omflödningsbar layout, men dessa funktioner visas inte i det exporterade EPUB-dokumentet.

 • Sidhuvud och sidfötter
 • Flera kolumner
 • Sidstorlek
 • Sidorientering
 • Fält för sidnummer och sidräkning
 • Radavstånd
 • Avstavning
 • Markerbar text inuti former
 • Överlappande text och objekt (till exempel överlappande text med en bild eller figur)
 • Mallobjekt
 • Text figursatt runt objekt
 • Flytande objekt exporterade som flytande, istället för konverterade till inbäddade
 • Tabbstopp
 • Skuggor/speglingar
 • Länkade textrutor

Förbereda ett dokument

I Pages kan du exportera alla dokument med sidlayout till Fast layout och alla ordbehandlingsdokument till Fast layout eller Omflödningsbar layout.1 Du kan infoga en innehållsförteckning i boken du skapar från ett ordbehandlingsdokument. Om du inte har infogat en innehållsförteckning kommer den att genereras automatiskt baserat på styckestilen som du använder. 

1 Om du vill exportera som omflödningsbart EPUB-dokument får du bäst resultat med ett ordbehandlingsdokument med textbundna bilder.

Textstorlek i omflödningsbara EPUB-dokument

Om du väljer Omflödningsbar när du exporterar din bok, kan din text se annorlunda ut när den visas i iBooks eller andra läsare beroende på många faktorer.

 • Läsare kan välja den textstorlek de föredrar när de läser boken i iBooks.
 • Textstorlekar du anger i Pages-dokumentet omvandlas till liten, mellan eller stor i din bok så att text med näraliggande storlekar i Pages kan visas med exakt samma storlek i EPUB-dokumentet.
 • Bokens typsnitt ställs in till det du väljer i iBooks-inställningarna. 
 • Färgerna i boken är kanske inte identiska med dem i Pages-dokumentet.

Använda en innehållsförteckning

Om du inte har infogat en innehållsförteckning i Pages-dokumentet innan du exporterar det till EPUB-format skapas den automatiskt baserat på styckestilarna som du använder. iBooks-användare kan visa den här innehållsförteckningen genom att välja Innehåll > Visa innehållsförteckning på Mac-datorn eller trycka på symbolen för innehållsförteckning    på sin iPhone, iPad eller iPod touch.

Du kan även skapa anpassade innehållsförteckningar i Pages för Mac.2

 1. Välj Innehållsförteckning > Dokument från menyn Infoga. Kontrollera att alla poster som du vill ta med i innehållsförteckningen också har en lämplig styckestil.
 2. Markera innehållsförteckningen och öppna formatgranskaren. 
 3. Välj alla styckestilar som du vill ska visas i innehållsförteckningen på panelen Innehållsförteckning. 
 4. Ta bort eller lägg till objekt genom att markera eller avmarkera styckestilar i panelen Innehållsförteckning. 

2 Du kan inte skapa eller redigera en innehållsförteckning i Pages för iOS eller Pages för iCloud. Ändra vilka stilar som visar i innehållsförteckningen genom att öppna dokumentet i Pages för Mac. Skapa sedan en anpassad innehållsförteckning i Pages för Mac enligt instruktionerna som visas.

Om kapitel i omflödningsbara EPUB-dokument

Pages skapar automatiskt kapitelindelningar baserat på styckestilarna. Börja med att välja namnet på det första kapitlet i boken. Tillämpa sedan en titel- eller rubrikstil som Titel, Rubrik, Rubrik 2, Rubrik 3 eller Rubrik röd. Varje gång du använder stilen blir det efterföljande innehållet ett nytt kapitel i EPUB-dokumentet. Om du använder EPUB-mallen bör du använda stilen Kapitelnamn för att visa var kapitlen ska börja och sluta. En sidbrytning infogas mellan kapitlen i omflödningsbara EPUB-dokument.

Använda objekt i omflödningsbara EPUB-dokument

För bästa resultat med omflödningsbara EPUB-dokument bör du omformatera alla bilder, former och andra objekt i dokumentet till till textbundna objekt.

 1. Välj eller infoga ett objekt.
 2. Klicka eller tryck på knappen för formatgranskaren.
 3. Klicka på eller tryck på Ordna.
 4. Välj Flytta med text.
 5. Välj Textbunden från menyn Textradbrytning.

Lägga till ett bokomslag

När du exporterar boken kan du välja vilken typ av omslag du vill ha för boken. Omslaget visas i användarens iBooks-bibliotek eller som en symbol på användarens dator.

Om du väljer Välj en bild kan du lägga till en omslagsbild från din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC. Omslagsbilden kan vara i PDF-, EPS-, JPG-, PSD-, PNG-, TIFF- eller GIF-format, men måste vara mindre än 4 megapixlar.

Om du väljer Inget bokomslag används en generisk symbol för boken i iBooks-biblioteket.

Exportera till EPUB-bok

Du kan exportera ditt dokument i EPUB-format i Pages för Mac, Pages för iOS eller online på iCloud.com.

Exportera med Pages för Mac

 1. Öppna dokumentet i Pages för Mac.3
 2. Välj Arkiv > Exportera till > EPUB.
 3. Ange Titel och Skapare.
 4. Välj omslagstyp för din EPUB-bok. Läs mer om omslag.
 5. Välj det layoutformat som du vill använda. Läs om hur du väljer den bästa layouten för ditt projekt. När du exporterar ett sidlayoutdokument exporteras det automatiskt med en fast layout.
 6. Välj en primär kategori och ett språk för boken i Avancerade alternativ.
 7. Markera Bädda in typsnitt för att vara säker på att de typsnitt du väljer för dokumentet visas i EPUB-filen. Om du avmarkerar Bädda in typsnitt ändras det valda typsnittet till det önskade typsnittet i läsarens program. Du kan bädda in typsnitten OpenType (OTF) och TrueType (TTF) i Pages.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Ange ett namn för EPUB-filen och klicka sedan på Exportera.
 10. När du har exporterat filen lägger du till den i iBooks för att visa den.

Exportera med Pages för iOS

 1. Öppna dokumentet i Pages för iOS.3
 2. Tryck på symbolen Mer.
 3. Tryck på Exportera.
 4. Välj EPUB.
 5. Ange Titel och Skapare.
 6. Välj omslagstyp för din EPUB-bok. Läs mer om omslag
 7. Tryck på det layoutformat som du vill använda. Läs om hur du väljer den bästa layouten för ditt projekt. När du exporterar ett sidlayoutdokument exporteras det automatiskt med en fast layout.
 8. Tryck på Avancerat.
 9. Välj en kategori och ett språk för din bok. 
 10. Markera Bädda in typsnitt för att vara säker på att de typsnitt du väljer för dokumentet visas i EPUB-filen. Om du avmarkerar Bädda in typsnitt ändras det valda typsnittet till det önskade typsnittet i läsarens program. Du kan bädda in typsnitten OpenType (OTF) och TrueType (TTF) i Pages.
 11. Låt iBooks Store-kompatibilitet vara aktiverat om du vill konvertera filmer som inte är kompatibla med iBooks Store till bilder. Om du avaktiverar iBooks Store-kompatibilitet kanske det inte går att spela upp filmen i läsarens program.
 12. Tryck på Tillbaka.
 13. Tryck på Skicka för att dela din EPUB.

3 Om du har funktionen Spåra ändringar aktiverad i dokumentet som du vill exportera, ska du acceptera eller ignorera eventuella ändringar, och sluta spåra ändringar innan du exporterar. De spårade ändringarna godkänns automatiskt om du inte utför någon specifik åtgärd. 

Exportera med Pages för iCloud

 1. Öppna dokumentet i Pages för iCloud.
 2. Klicka på iCloud-inställningsknapp och välj sedan Hämta en kopia.
 3. Klicka på EPUB i hämtningsfönstret som visas.
 4. Ange Titel och Skapare.
 5. Välj omslagsformat för EPUB-filen. Läs mer om omslag.
 6. Välj layoutformat. Läs om hur du väljer den bästa layouten för ditt projekt. Om du använder ett sidlayoutdokument måste du exportera med fast layout.
 7. Välj en kategori och ett språk för din bok i Avancerat.
 8. Klicka på Hämta.

Publicera din bok

Du kan göra din bok tillgänglig i iBooks gratis eller för försäljning

 1. Du måste ha ett iTunes Connect-konto för iBooks.
 2. Logga in på iTunes Producer.
 3. Ange bokens metadata, rättigheter och prissättning. Lägg sedan till ditt EPUB-dokument i rutan Filer.
 4. Spara ändringarna och klicka på Skicka.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: