Importera iBooks Author-böcker till Pages för Mac

Öppna, redigera och publicera din bok i Pages på Mac.

Öppna en iBooks Author-fil i Pages

Det finns flera alternativ för hur du kan öppna en iBooks Author-fil med filnamnstillägget .iba:

  • Gå till Pages, välj Arkiv > Öppna, välj iBooks Author-filen och klicka på Öppna.
  • Välj iBooks Author-filen i Finder och välj Arkiv > Öppna med > Pages.
  • Dra iBooks Author-filen över appsymbolen för Pages.

När du importerar en iBooks Author-fil kan Pages uppmana dig att spara innehåll i en separat mapp:

Om du klickade på Avbryt när du uppmanades att spara omslaget och widgetinnehållet, eller om du inte kan hitta mappen, kan du alltid importera iBooks Author-filen på nytt för att skapa en mapp med relevant innehållet.


Redigera din bok i Pages

Du kan redigera din bok i Pages innan du exporterar den till EPUB eller publicerar den i Apple Books. När du visar boken i Pages kan du upptäcka vissa skillnader. Här är några möjliga skillnader:

  • Innehållsförteckningen är textbaserad och kan visas och redigeras i sidofältet. 
  • Ordlistor visas i slutet av boken och ordlistetermer länkar till ordlistan. 
  • Bild-, video- och ljudfiler importeras, men vissa inställningar från iBooks Author som ”Spela upp i fullskärm” eller ”Spela upp automatiskt” är kanske inte tillgängliga.


Använda ett bokomslag

Om bokens omslag har en annan orientering än resten av boken sparar Pages omslaget som en separat Pages-fil (.pages) med namnet Cover. Vill du använda omslaget när du exporterar till EPUB eller publicerar boken kan du konvertera det till en PDF och lägga till det som omslag genom att välja ”Välj en bild.”

Om Pages infogar omslaget som första sidan i dokument kan du välja ”Använd första sidan som bokens omslagsbild” när du exporterar till EPUB. 


Använda widgetinnehåll

Widgetar för bildgalleri och media visas i boken i Pages på samma sätt som i iBooks Author. Andra widgetar visas inte på samma sätt och beskrivs närmare i detta avsnitt.

Widgetar för bildrutor, rullande sidofält, interaktiva bilder och granskning

Pages sparar widgetinnehållet för bildrutor, rullande sidofält, interaktiva bilder och granskning som Pages-filer. Filen namnges så att den är enkel att hitta. Om boken använder en fast layout i iBooks Author innehåller filen sidnumret där widgeten används, till exempel Page3_Popover för en bildrutewidget på sida 3. För böcker baserade på EPUB-mallar numreras filerna, som ScrollingSidebar_5.

Varje Pages-fil innehåller widgetens ursprungliga innehåll. Du kan kopiera och klistra in vissa typer av innehåll från referensfilerna till boken i Pages. Du kan till exempel kopiera innehållet från en widget för rullande sidofält till en textruta och därefter justera storleken på texten eller textrutan för att innehållet ska få plats.

HTML-widgetar

Pages skapar en mapp för varje HTML-widget som innehåller en blandning av filer med widgetens innehåll. Du kan komma åt mediafilerna och kopiera dem till din bok eller öppna HTML-filen i en webbläsare och ta en skärmbild eller skapa en film med QuickTime.

3D-widgetar

Pages skapar en mapp som innehåller Collada-filer (.dae) för alla 3D-widgetar som används i boken, tillsammans med alla nödvändiga texturfiler. Du kan öppna filerna i ett kompatibelt 3D-modelleringsprogram eller öppna filen i Förhandsvisning och ta en skärmbild eller skapa en film med QuickTime.

Keynote-widgetar

Du kan lägga till en Keynote-presentation i boken i Pages genom att öppna den ursprungliga presentationen i Keynote, exportera den som en film och därefter lägga till filmen i boken. 

Hitta Keynote-filen enklare genom att se efter vad filnamnet är på den ursprungliga Keynote-filen i iBooks Author. Öppna boken i iBooks Author, välj Keynote-widgeten och öppna widgetgranskaren.

Publiceringsdatum: